היישום אינו מחובר לאינטרנט

עבודת המשטרה עם קטינים עוברי חוק

עבודה מס' 063795

מחיר: 300.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירה תיאורטית וראיון קצר עם קצין משטרה.

5,958 מילים ,24 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
עבריינות הנוער בישראל ובעולם - הגדרות, סטטיסטיקה ותחומי פשיעה
גישות לטיפול בעבריינות נוער בישראל ובעולם
הטיפול המשטרתי בבני נוער
החיוב והשלילה בטיפול המשטרתי - ממצאי מחקרים
עבודת המשטרה עם גורמי חוץ טיפוליים / שיקומיים
ראיון פתוח עם קצין נוער במשטרה
סיכום ומסקנות
רשימה ביבליוגרפית

מבוא:
יש אנשים שיביעו ספקנות רבה בהיותה וביכולתה של המשטרה להיות גוף מטפל ולעיתים בצדק, מכיוון שעל פניו, נראה שקיים כאן ניגוד אינטרסים מהיות המשטרה גוף אכיפת חוק טהור שתפקידו העיקרי, תפיסת עבריינים והבאתם לדין, לבין היות המשטרה גוף טיפולי/שיקומי שיכול לטפל בעבריינים, לדאוג לחזרתם למוטב ולשקמם.
מחלקי הנוער במשטרה מתפקדים כגוף כמעט נפרד וייחודי בנוף המשטרתי, ובמקרים רבים הם עובדים לפי חוקים שונים והנחיות שונות משאר אנשי המשטרה כשאחת ממטרותיהם העיקריות היא לנסות ולנקוט בגישה טיפולית - שיקומית כלפי עברייני הנוער, הן במסגרת המגע המשטרתי עם עבריין הנוער והן בעבודה משותפת עם מסגרות חופפות כגון קציני מבחן, פקידי סעד, שרות המבחן לנוער, וכן גופים בלתי רשמיים - חסות הנוער, על"מ וכו'.
עבודה זאת באה לתאר את העבודה המשטרתית עם נוער עבריין, הן במסגרת פנים - משטרתית והן בעבודה עם גורמים חוץ-משטרתיים תוך שימת דגש על ההתפתחויות שחלו במשך השנים בהתייחסות המשטרתית לסוג זה של עבריינות.
כל זאת בליווי הרקע התיאורטי המתאים,שנוגע ברובו לקבוצת תיאוריות התיוג ולגישות פנולוגיות שונות,שמסבירות מדוע שינתה המשטרה את התנהלותה במשך השנים ואימצה את הדרך בה היא נוהגת כיום.
כמו כן, אנסה לבחון כיצד המשטרה מוצאת את האיזון הדק שבין טיפול בעבריינים לבין הענישה של אותם עבריינים, ובייחוד הרצידיביסטים שביניהם, תוך גישה ביקורתית/ אובייקטיבית שתנסה גם למצוא את נקודות החיוב ונקודות השלילה בדרך הטיפול המשטרתי.

מקורות:

אלעד, נ., וינר, א. (1995) שרות המבחן לנוער ותולדות הטיפול בילדים ובנערים עזובים ועוברי חוק.רמות, ת"א.
בן ברוך ס. (2003) צדק מאחה. מראות המשטרה,גיליון 194.ירושלים.
בן ברוך ס.(2003)עבריינות נוער : מציאות ודרכי התמודדות במשטרת ישראל (פרסום פנימי) משטרת ישראל מח"ק, ירושלים.
בשן, ע.(2002) סיפור הפרברים.מראות המשטרה, גיליון 185.ירושלים
השנתון הסטטיסטי לישראל (2003) ילדים בישראל. לשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ירושלים.
חביב, ג'., בן רבי, ד. וארגוב, ד. (2001). הטיפול המשטרתי בקטינים ובני נוער - דוח מסכם. ירושלים: ג'ויינט / מכון ברוקדייל.
מור, י.(1997) מחקר אי תביעה. מדור נוער - משטרת ישראל, ירושלים.
markus. T Polsby d.(2000) the problem of lemons and why we must retain juvenile crime records.cato journal vol.18, uk.
Becker, H.S. (1963) Outsiders. New York: Free Press
bynum,j.e. Thompson, w.e.(1995) juvenile delinquency: a sociological approach. Boston. allyn bacon.
white,r. (1996) police practices, punishment and juvenile crime prevention, forthcoming.in :borowski(ad.), juvenile crime, juvenile justice and correction, longmens: Melbourne.
muraskin,r.(1989).police work and juveniles, in roberts,a.(ad.). juvenile juctice :policies, programs,and services.belmont :wedsworth publishing

תגים:

טיפול · ישראל · משטרה · משטרת · נוער · עבריינות · קטין · קטינים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עבודת המשטרה עם קטינים עוברי חוק", סמינריון אודות "עבודת המשטרה עם קטינים עוברי חוק" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.