היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 16
עבודה מס' 66388
בחינת האיזון הראוי בין חופש הביטוי והגנה על קטינים. בין היתר סוקרת העבודה את התפתחותה של זכות היסוד ומשווה בין בודרים לקטינים.
7,615 מילים (כ-23.5 עמ'), 45 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 60998
מהו הסדר הראוי של אחריות הורים כלפי מי שניזוקו מהתנהגותם המסוכנת של ילדיהם הקטינים.
1,559 מילים (כ-5 עמ'), 6 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 70747
כיצד מתמודדים - המחוקק והמערכת המשפטית - עם תופעת נישואי קטינים בישראל?
12,686 מילים (כ-39 עמ'), 35 מקורות, 449.95 ₪
עבודה מס' 66829
בחינת ההשערה כי משטר המבוסס על תהליכים דמוקרטיים ששואף להסכמה רחבה מגדיל את השתתפות האזרחים בפוליטיקה הלא פורמלית אך מקטין התארגנויות ארגונים לשינוי חברתי פוליטי.
7,022 מילים (כ-21.5 עמ'), 17 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 63526
סקירה כללית.
1,215 מילים (כ-3.5 עמ'), 5 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 64550
הציגת אפיק פעולה חדיש למיגור תופעת העסקת קטינים, תוך שימוש בדיני הנזיקין בכלל, ובדיני החסינויות בפרט.
1,728 מילים (כ-5.5 עמ'), 18 מקורות, 131.95 ₪
עבודה מס' 63795
סקירה תיאורטית וראיון קצר עם קצין משטרה.
5,958 מילים (כ-18.5 עמ'), 24 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 50474
רקע, דרישת הסיוע במקרה של שותפים לעבירה, בעבירות מין, בעבירת עדות שקר, בעדות קטין והחוק האנגלי.
1,640 מילים (כ-5 עמ'), 14 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 66979
בחינת זכויותיו של הקטין להביע את דעתו בהחלטות לגבי עצמו, משקלן, והאם גישת המשפט הישראלי ביחס לנושא, שקלה את כלל השיקולים בהחלטותיה ופסיקותיה בעניין.
11,624 מילים (כ-36 עמ'), 60 מקורות, 179.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 16