היישום אינו מחובר לאינטרנט

סעיף 34ו' לחוק העונשין- אבחנה ראויה או שרירותית?

עבודה מס' 065367

מחיר: 544.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השפעת סעיף 34ו לחוק העונשין על דרישת המשפט לקיומו של יסוד נפשי בעבירה פלילית המבוצעת על ידי קטין והקושי בייחוס אשמה לקטינים.

7,380 מילים ,25 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

המשפט הפלילי ככלל מניח כי מרבית העבריינים מבצעים עבירות בהסתמך על החלטה רציונאלית ואוטונומית לעשות כן ולכן אין זה לגיטימי להעניש את העבריין אם העבירה בוצעה בכפייה, על סמך החלטה לא רציונאליות או על סמך הבנה מוטעית של הבחירה(10). עבודה זו מראה שיש מקום להתייחס לעבריינים מתבגרים כאל עבריינים שפשעו על סמך הבנה מוטעית של הבחירה ולא מתוך בחירה חופשית. עבודה זו מציגה כי אין מקום לדבר על ענישת "מתבגרים" כ"בוגרים"משום שענישה נועדה לתמרץ להתנהגות חיובית ואילו מתבגרים נעדרי יכולת לפעול בצורה "ראויה" ואין שום קשר למידת רצונם להתנהג בצורה שכזו.

אנחנו נתמקד בסוגיית הבגרות המשפטית וההתפתחותית המינימאלית הנדרשת מעבריין להפנים את הנורמות החברתיות ולעמוד בציווי החברה כפי שבאים לידי ביטוי בערכי המשפט הפלילי וביסודות העבירה הפלילית. בפרט, נתייחס לקושי שבהיצמדות לפרמטרים סטטיסטיים להוכחת כשירות קטין להיענש במסגרת המשפט הפלילי הן ביחס לדרישת הוכחת יסוד נפשי והן בהקשר של סייג הקטינות להטלת אחריות פלילית המעוגן בסעיף 34ו' לחוק העונשין.(14)
בחיבור זה נבחן אם יצירת אבחנה בינארית של "סף הבגירות" יש בה כדי לשלול קיומה של יסוד נפשי כנדרש בעבירה פלילית ולתרום לאי היווצרות של עבירה פלילית. נבחן את שיטת האבחנה בין בגירים וקטינים לאור עקרונות היסוד של המשפט הישראלי וזו בכדי לנסות לענות על השאלה המשפטית שבבסיס חיבור זה: האם קביעה בינארית של סף הבגירות הינה קביעה מוצדקת וראויה או שמא שרירותית?
בחלקו הראשון של חיבור זה נציג את מעמד הקטין במשפט הישראלי. לאחר מכן בחלקו השני אתייחס למספר עקרונות יסוד במשפט הפלילי ואציג את מעמד הקטין במשפט הפלילי בישראל. בפרק הדן בפסיכולוגיה התפתחותית נבחן את היכולות הדרושות מפרט לשם קבלת החלטה סבירה ואשר חיוניות בכדי שיוכל להיות מוגדר ככשיר משפטית. בפרק זה אציג את הגישה המרכזית בפסיכולוגיה התפתחותית ואראה לקורא כי יתכן והמשפט הישראלי היום אינו רואה את התמונה המלאה וכי תיתכן הצדקה להתנהגות עבריינית המבוצע על ידי קטינים, הצדקה שיש בה לשנות את כל התייחסות המשפט הפלילי לקטינים.
---------------------------------------------------------------------
10. Scott, supra note 2
14. ס' 19 , 20, 34ו' לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ס"ח 226.

תוכן העניינים:
מבוא
מעמד הקטין במשפט הישראלי
מעמד הקטין במשפט הפלילי בישראל
פסיכולוגיה התפתחותית
אילו גורמים בעלי השפעה יתרה על יכולת קטינים לקבל החלטות?
"סף הבגירות" לאור עקרונות היסוד במדינת ישראל
סיכום, מסקנות ופתרונות אפשריים

הערת מערכת: בעבודה לא נכתבה רשימה ביבליוגרפית נפרדת.

קטע מהעבודה:

סעיף 3 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב-1962 קובע כי: "אדם שלא מלאו לו 18 שנה הוא קטין. אדם שמלאו לו 18 שנה הוא בגיר."
במהלך דיון בכנסת שנערך ב-7 לאוגוסט 1962 (20) היו שהעלו בפני הכנסת את הקושי בדין אחיד לילד בן שנה וילד בן 17.5. היו שטענו כי יש לערוך מספר אבחנות לעניין כשרותם המשפטית של ילדים עד גיל 18. כך, הוצע כי יקבע שילד עד גיל 13 יחשב ל"קטין", אדם בגיל שבין 13-18 יחשב ל"קטין מבחין" ומרגע שמלאו לאדם גיל 18 אדם זה יקרא "בגיר". הצעה זו בסופו של דבר לא התקבלה בנימוק ש"צריך החוק לקבוע רק את הגבול בין גיל הבגירות לבין גיל הקטינות וזה מספיק כדי להסדיר את העניינים במסגרת החוק...". הוחלט כי חוק כללי זה אינו המקום לפירוט ואבחנות אלא ראוי שהדבר יעשה על ידי בית המשפט אשר בעל הכלים להתאים את המשפט למציאות ולנסיבות ספציפיות.(21)
-------------------------------------------------------------------
20. ד"כ 34 (תשכ"ב,7.8.62) 3080-1, נחום ניר-רפאלקס, משה אונא.
21. שם, שם.

תגים:

בגירות · העונשין · לחוק · משפט · סעיף · פלילי · פסיכולוגיה · קטינים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "סעיף 34ו' לחוק העונשין- אבחנה ראויה או שרירותית?", סמינריון אודות "סעיף 34ו' לחוק העונשין- אבחנה ראויה או שרירותית?" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.