היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 15
עבודה מס' 66388
בחינת האיזון הראוי בין חופש הביטוי והגנה על קטינים. בין היתר סוקרת העבודה את התפתחותה של זכות היסוד ומשווה בין בודרים לקטינים.
7,615 מילים (כ-23.5 עמ'), 45 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 66028
מהי מידת ההתחשבות ברצונו של הקטין בכל הנוגע לטיפול רפואי, האם ניתן ביטוי לרצון זה, או שעדיף כי המבוגרים הם אלה שיחליטו עבור הקטין.
9,982 מילים (כ-30.5 עמ'), 52 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 64550
הציגת אפיק פעולה חדיש למיגור תופעת העסקת קטינים, תוך שימוש בדיני הנזיקין בכלל, ובדיני החסינויות בפרט.
1,728 מילים (כ-5.5 עמ'), 18 מקורות, 131.95 ₪
עבודה מס' 63526
סקירה כללית.
1,215 מילים (כ-3.5 עמ'), 5 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 70163
סקירת הנושא.
3,113 מילים (כ-9.5 עמ'), 26 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 63795
סקירה תיאורטית וראיון קצר עם קצין משטרה.
5,958 מילים (כ-18.5 עמ'), 24 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 69712
סקירת התופעה ודרכי ההתמודדות עמה.
5,941 מילים (כ-18.5 עמ'), 15 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 21426
זכות החברה לביטחון מול זכות הפרט לחרות, מהות השיקום והשיקום בכפיה, היבטים משפטיים , ענישה ושיקום.
2,743 מילים (כ-8.5 עמ'), 13 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 65367
השפעת סעיף 34ו לחוק העונשין על דרישת המשפט לקיומו של יסוד נפשי בעבירה פלילית המבוצעת על ידי קטין והקושי בייחוס אשמה לקטינים.
7,380 מילים (כ-22.5 עמ'), 25 מקורות, 544.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 15