היישום אינו מחובר לאינטרנט

תיאוריות פמיניסטיות של המשפט - אלימות בין בני זוג - מדיניות משטרת ישראל

עבודה מס' 050790

מחיר: 373.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת הטיפול המשטרתי בתופעות אלימות בין בני זוג החל משנות השבעים.

15,643 מילים ,46 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

במסגרת עבודה זו אבחן את הטיפול המשטרתי בתופעת האלימות בין בני זוג החל משנות ה-70 ועד היום. לצורך כך אסקור את הנהלים וההנחיות בנושא אשר נכתבו על ידי מחלקת החקירות של משטרת ישראל. כמו כן אבחן את השינויים שחלו במהלך השנים במדיניות המשטרה בעקבות המלצות ועדת קרפ והחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א - 1991.
המחקר הראשון במשטרת ישראל שעסק בנושא האלימות במשפחה פורסם בשנת 1977 ע"י אגף החקירות ובעקבותיו פורסמו פקודת קבע והנחיות בנושא. הפקודות הקיימות כיום במשטרת ישראל בנושא אלימות במשפחה הינם: נוהל 02.220.008 אשר פורסם על-ידי מחלקת סיור ומבצעים באגף לשיטור ובטחון ועוסק ב"טיפול
הסייר באלימות במשפחה". הנחייה 03.300.226 אשר פורסמה על-ידי אגף החקירות ועוסקת ב"טיפול המשטרתי בעבירות אלימות בין בני זוג".
בשנת 1993 נערך מחקר ע"י הגב' אורית שלו אשר לווה ע"י פרופ' פליסקין מאוניברסיטת בן גוריון בנגב. המחקר התמקד בטיפולה של תחנת באר-שבע בנושא האלימות בין בני זוג. בעקבות המחקר פותח מודל עבודה בתחום האלימות במשפחה.
בעבודה זו אציג את פירוט תהליך הטיפול המשטרתי בבאר שבע ואת עיקרי תוצאות המחקר.
בשנים האחרונות התגברו ממדי התופעה של אלימות בין בני זוג עד כדי "מכת מדינה". גופים שונים הפועלים למניעת אלימות בין בני זוג החליטו כי יש להעמיק את השותפות ביניהם. לצורך כך פותחה בשנת 1997 על ידי מחלקת החקירות של משטרת ישראל בשיתוף היחידה לשיטור קהילתי והגב' רונית לב ארי מנעמ"ת הצעה למודל מערכתי-קהילתי בתחום האלימות בין בני זוג. במסגרת עבודה זו אציג את מטרות המודל המערכתי-קהילתי ואת דרכי הפעולה המשותפות של המשטרה וגורמי רווחה בעבירות אלימות בין בני זוג.
בעבודה מובאים נתונים סטטיסטים אשר מצביעים על עליה בממדי תופעת האלימות בין בני זוג. נתונים אלה הוכנו ע"י היחידה לחקר נתונים של משטרת ישראל והמדור לנפגעי עבירות במחלקת החקירות.

תוכן העניינים:
הצגת התופעה
הסבר התופעה
התופעה בארץ
נושא העבודה
המשטרה והנשים המוכות
תגובות שוטרים לאלימות כנגד נשים
עמדות שוטרים כלפי נשים בקשר לאלימות במשפחה
החוק בארץ בנושא אלימות במשפחה
הטיפול המשטרתי באלימות בין בני זוג בשנות השבעים
ועדת קרפ: דין וחשבון הועדה בנושא מדיניות חקירה, תביעות ומשפט בעבירות אלימות במשפחה
הנחיות מחלקת החקירות בעקבות דו"ח קרפ
דגם לטיפול מערכתי משולב בתחנת באר שבע
הצעה למודל מערכתי קהילתי בתחום האלימות בין בני זוג -97
רצח נשים ע"י בני זוגן - 97
האם בעקבות המדיניות החדשה של משטרת ישראל חל שינוי ביחס השוטרים כלפי האישה המוכה?
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

הכאת נשים בישראל, סבירסקי ברכה, מחברות למחקר ולביקורת 7: 62-37, 1981.
החוק למניעת אלימות במשפחה התשנ"א 1991 - היבטים משפטיים שיש להם השלכות ישירות על עבודתו של המטפל המשפחתי, לוי יואל עו"ד, במשפחה 35: 36-35, 1992.
אלימות בין בני זוג - יחסים בין אישיים ושליטה על משאבים, טיכמן, מאיר, חברה ורווחה י' (2): 109-95, 1989.
נשים מוכות - צרכים ודימוי, ליטוין רות, חברה ורווחה י"א (1), 99-97, 1990.
אלימות כלפי נשים ביהדות, פרישטיק, מרדכי, חברה ורווחה י"א (1): 44-26, 1990.
אלימות בין בני זוג - לקראת תיאור של האירוע האלים (תקציר), סלע עמית, מ., חברה ורווחה י"ד (4-3): 359-360, 1994.
פערי דיווח בין גברים ונשים על אלימות אינטימית, בוכבינדר אלי, חברה ורווחה י"ז (2): 166-145, 1997.
מחדלים במשטרה בטפול בנשים מוכות, נגה 2: ע' 5, 1981.
הצעת חוק חדשה: צו הרחקה של בן משפחה אלים למשך שבוע לפחות, נגה 19: 5, 1990.
בן משפחה אלים יורחק מביתו, נגה 21: 1991.
בית משפט (לקט פסקי-דין), אוסטרוביץ, רחל, נגה 23: 47, 1992.
להג לרש (על סדר היום), אריאל, מירה, נגה 28: 12-11, 1995.
כדור נגד טרור (על סדר היום), דאור אראלה, נגה 29: 10-9, 1995.
אדוני השופט זה הוא התחיל (על סדר היום), אריאל מירה, נגה 30: 10-8, 1996.
בשירות הממסד (על אלימות נגד נשים), עילם אסתר, נגה 30: 19-16, 1996.
אסור להרים ידיים: נשים מוכות בישראל, הירשברג ישראלה, נגה 30: 45-44, 1996.
גברים מכים נשים, פנים לכאן ולכאן 38: 21-12, 1995.
אלימות ואילמות, הר-אבן גיל, הארץ ספרים עמ' 1, 22.5.1996.
חסר טיפול מונע, כץ שיבאן, ברכה, הארץ ע' ב4, 12.7.1993.
לחשוף את הבלוף, שוחט, אורית, הארץ ב' 1, 11.1.1995.
הנשים מוכות - במשטרה צוחקים, חליף, נורית, דבר ע' 9, 14.4.1988.
כוח הזרוע, כוח החוק, צמוקי, טובה, דבר ע' 17, 10.3.1989.
כל זמן שעפ"י החוק האישה היא קניין בעלה, דבורי בלהה, דבר ע' 9, 5.5.1991.
מוסר כפול, פישבין, יעל, דבר ע' 9, 6.8.1995.
נשים מוכות ושוטרים - קורבנות של השיטה, אבני, נגה, פלילים א': 184-171, 1990.
על קורבנות במשפחה ומדיניות הענישה בעקבות ע"פ 490/89 פלוני נ' מ"י, רונן יאיר, פלילים ד': 298-283, 1994.
דגם לטיפול מערכתי משולב בתחנת באר-שבע: בעבירות שימוש בסמים ובעבירות אלימות בין בני זוג, שלו, אורית, פלילים ד': 261-223, 1994.
נשים מוכות: מהגנה עצמית להגנת העצמיות, בילסקי, ליאורה, פלילים ו': 4-5, 6, 1997.
בין הריגה פלילית לבין הגנה משפטית, שלף לאון, פלילים ו', 113-89, 1997.
הגנה עצמית של נשים מוכות, פלצר גורג' פ, פלילים ו': 88-65, 1997.
באתי למשטרה משום השפלת הגוף יצאתי בהשפלת הנפש, פישר, אסתר, נעמת פברואר 1989, ע' 6.
צו מניעה לרצח, בוסתן, דפנה, נעמת פברואר 1989, 10, 12.
די לאלימות נגד נשים, לובלסקי, מאשה, נעמת פברואר 1989, ע' 4.
כוח הזרוע של זרוע החוק, בריל, סיומי, נעמת נובמבר 1990, 12-10, 14.
לחנך בענישה, בוסתן, דפנה, נעמת נובמבר-דצמבר 1991, 27-26, 44.
האלים ספג נוקאוט, אילון לילי, נעמת מאי 1991, 13-12.
תמיד אפשר לעשות משהו, רוזנסקי, עמי, נעמת מרס 1994, 11.
נשים מוכות: התופעה ומקורותיה, אבני נגה, עבריינות וסטייה חברתית י"ח:29-13, 1991.
אלימות נשים, בן דוד, שרה, עבריינות וסטייה חברתית י"ח: 42-31, 1991.
אלימות נגד נשים כנושא פמיניסטי, עילם, אסתר, מצד שני 10: 29-26, 1997.
תסגרי את החלונות ותצעקי בשקט, בשן, ענת, מראות המשטרה 151: 12-5, 1995.
דין וחשבון הועדה בנושא מדיניות חקירה, תביעות ומשפט בעבירות אלימות במשפחה, אלימות בין בני זוג, משרד המשפטים, י"ז בתשרי התש"ן, 25 באוקטובר 1989.
אוגדן הדרכה בנושא הטיפול בעבירות אלימות בין בני זוג, משטרת ישראל, אגף החקירות, אגף כוח-אדם, אוגוסט 1998.
דו"ח בקורת בנושא הטיפול המשטרתי באלימות בין בני זוג, בר-גיל, אורה, משרד מבקר המשטרה, דצמבר 1993.
הטיפול המשטרתי בבאר-שבע באלימות בין בני זוג, שלו, אורית, המחלקה להנדסת תעשיה וניהול והיחידה למדיניות וניהול מערכות בריאות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מאי 1993.

תגים:

מוכות · גבר · קרפ · נשים · אלים · אישה · משטרה · מוכה · הכאה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תיאוריות פמיניסטיות של המשפט - אלימות בין בני זוג - מדיניות משטרת ישראל", סמינריון אודות "תיאוריות פמיניסטיות של המשפט - אלימות בין בני זוג - מדיניות משטרת ישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.