היישום אינו מחובר לאינטרנט

אלימות מילולית מול אלימות פיזית בקרב תלמידים בבתי ספר

עבודה מס' 070955

מחיר: 249.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת היקף האלימות לסוגיה (איומים, פיזית, מילולית) בקרב תלמידים בכיתות ה'-ו' בבתי ספר יסודיים דרוזים ברמת בגולן.

6,114 מילים ,20 מקורות ,2018

תקציר העבודה:

עבודת מחקר זו באה לבדוק בבתי הספר היסודיים הדרוזיים את היקף האלימות המילולית לעומת היקף האלימות הפיזית. שאלת המחקר אשר תיבחן במחקר זה הינה: מה היקף האלימות לסוגיה (איומים, פיזית, מילולית וכו') בקרב תלמידים בכיתות ה'-ו' בבתי ספר יסודיים דרוזים ברמת בגולן בשנים 2017-2018?
השערות המחקר הינן: היקף הקורבנות לאלימות מילולית תהיה רבה יותר מאשר היקף הקורבנות אלימות פיזית; תלמידים בכיתות ו' חווים יותר אלימות פיסית מאשר תלמידים בכיתות ה'.
ממצאי המחקר הצביעו על כך ששכיחותה של האלימות המילולית גבוהה בהרבה מן שכיחותה של האלימות הפיסית. כלומר, קיימים הבדלים בחוויית אלימות כאשר תלמידי כיתות ה' וכיתות ו' בבתי ספר דרוזים ברמת הגולן חווים יותר אלימות מילולית בבית הספר מאשר אלימות פיסית ולפיכך השערת מחקר זו אוששה. ממצא שני הצביע על כך שתלמידים בכיתות ו' חווים יותר אלימות פיסית מאשר תלמידים בכיתות ה', ולפיכך גם השערה זו אוששה.
מתוך הממצאים התיאורטיים והאמפיריים השונים של מחקר זה עולה המסקנה כי האלימות הגואה במערכת החינוך פוגעת בביטחונם האישי של התלמידים. התלמידים החווים אלימות זו הינם בעיקר תלמידים בוגרים יותר (כיתות ו' לעומת כיתות ה') כאשר חווית האלימות כוללת לרוב אלימות מילולית ופחות אלימות פיסית. על מערכת החינוך ליצור דרכי התמודדות טובים יותר אל מול תופעת האלימות בקרב תלמידים ההולכת ומחמירה ולהקנות למורים כלים מקצועיים יותר להתמודדות אישית עם התופעה.

תוכן עניינים:
1. מבוא
1.1 הגדרת אלימות
1.2 היבטים סביבתיים של אלימות במוסדות חינוך
1.3 סקרי אלימות בבתי ספר בישראל
1.4 תיאוריות לאלימות
1.4.1 תיאוריית התסכול והתוקפנות
1.4.2 תיאורית הפיקוח החברתי
1.5 אלימות בבתי ספר ערביים בישראל
1.6 הפחתת אלימות בבתי הספר
1.7 מטרת המחקר ושאלת המחקר
2. מתודולוגיית המחקר
2.1 שיטת המחקר
2.2 אוכלוסיית המחקר
2.3 מדגם המחקר
2.4 כלי המחקר
2.5 הליך המחקר ושיטת איסוף הנתונים
3. ממצאים
3.1 משתתפי המדגם
3.1.1 מגדר
3.1.2 בית ספר
3.1.3 כיתת לימוד
3.1.4 מצב כלכלי
3.2 בחינת השערות המחקר
3.2.1 הבדלים בסוגי חווית אלימות
3.2.2 הבדלים בכיתת חווית אלימות
4. דיון ומסקנות
4.1 דיון
4.2 מסקנת המחקר
4.3 מגבלות המחקר והצעה למחקרי המשך
5. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

חומרת הבעיה בישראל גדולה מאשר ברבות מארצות המערב. גימשי ונאמן-חביב (2015) מתארים אסכולה סביבתית (אקולוגית) בקרימינולוגיה אשר מתמקדת בלימוד ובהבנה של ההשפעות הסביבתיות, הפיזיות והחברתיות על התפתחות פשיעה ואלימות. תיאוריית "החלונות השבורים" היא דוגמא לטיעון המניח כי סביבה פיזית וחברתית מוזנחת מעודדת התנהגויות אחת המשמעויות המרכזיות של הגישות הסביבתיות היא שניתן לצמצם אלימות באמצעות השפעה על הסביבה ועל ידי עיצובה, באופן שימנע אלימות. מכאן נובע כי לסביבה ישנה השפעה משמעותית על האקלים הבית ספרי, המהווה למעשה את בית היוצר העיקרי של התנהגויות נורמטיביות, מחד, ושל התנהגויות אלימות ועברייניות מאידך. אקלים בית ספרי מוגדר כאיכותה של הסביבה הפנימית בארגון, כפי שחווים אותה חברי הארגון, כזו המשפיעה על התנהגותם.

תגים:

תלמידים · מתבגרים · נוער · בתי ספר · מוסדות חינוך · אלימות · מילולית · פיזית · קורבן · תוקפנות · דרוזים · הצקות · ערבים · המגזר · סמכות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אלימות מילולית מול אלימות פיזית בקרב תלמידים בבתי ספר", סמינריון אודות "אלימות מילולית מול אלימות פיזית בקרב תלמידים בבתי ספר" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.