היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 27
עבודה מס' 69158
סקירת מחקרים והצעה קצרה למחקר כמותני (ללא ממצאים) על השפעה של צבעים שונים של תאים על רמת התוקפנות של האסירים השוהים בהם.
2,318 מילים (כ-7 עמ'), 10 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 68363
השוואה בין חינוך בשיטת ולדורף וחינוך רגיל.
3,784 מילים (כ-11.5 עמ'), 21 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 69446
השפעת החברה הישראלית-הקולטת על גילויי התוקפנות של החברה הנקלטת-האתיופית
12,841 מילים (כ-39.5 עמ'), 100 מקורות, 332.95 ₪
עבודה מס' 67288
תוקפנות כתופעה המאפיינת הן קבוצות ספורט והן קבוצות אוהדים והקשר בין שתי הקבוצות בהקשר של מאפיין זה.
9,824 מילים (כ-30 עמ'), 46 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 66221
בדיקת הקשר שבין האינטימיות שקיימת במערכות יחסים זוגיות לבין רמת גילויי התוקפנות שמפגינים בני הזוג זה כלפי זה (אלימות מילולית, שפת גוף תוקפנית).
11,013 מילים (כ-34 עמ'), 40 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 61768
עבודת מחקר שמטרתה לבדוק האם בביליותרפיה יכולה להיות כלי אבחון דיאגנוסטי לרמת תוקפנות.
8,820 מילים (כ-27 עמ'), 19 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 60922
בחינת תופעת התוקפנות ודרכי טיפול ומניעה.
4,736 מילים (כ-14.5 עמ'), 42 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 70381
ניתוח אירוע תוך בחינת השאלה כיצד ניתן למנוע תוקפנות בזמן קונפליקט?
2,699 מילים (כ-8.5 עמ'), 1 מקורות, 274.95 ₪
עבודה מס' 65508
מהו ההבדל בין מתבגרים שהינם ילדי גרושים לעומת מתבגרים המגיעים מתא משפחתי בריא, בנטייה לתוקפנות?
10,085 מילים (כ-31 עמ'), 35 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 27