היישום אינו מחובר לאינטרנט

הפעלת ביבליותרפיה ככלי אבחוני וטיפולי בנושא תוקפנות של ילדים בגיל בית הספר

עבודה מס' 061768

מחיר: 264.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עבודת מחקר שמטרתה לבדוק האם בביליותרפיה יכולה להיות כלי אבחון דיאגנוסטי לרמת תוקפנות.

8,820 מילים ,19 מקורות ,1998

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
חלק א' - חלק תיאורטי
הקדמה
פרק א' - מהי ביבליותרפיה?
פרק ב' - תיאוריות הרואות את התוקפנות כאינסטינקט מולד ודרכי טיפולם
פרק ג' - תיאוריית התסכול והלמידה החברתית
פרק ד' - הגישה הקוגניטיבי-התנהגותית ודרכי התערבות
פרק ה' - הגישה הרוג'ראנית ותהליך הטיפול

חלק ב' - חלק מעשי (מחקרי(
פרק א' - שיטת המחקר
פרק ב' - ניתוח ממצאים
פרק ג' - דיון
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

הקדמה
האלימות בחברה המודרנית הולכת וגוברת. מדי יום מתפרסמים באמצעי התקשורת אירועים
אלימים בקרב מבוגרים וצעירים.
תוקפנית היא - כל התנהגות שמפעילה כוח וטרור ופוגעת גופנית או נפשית בצד השני באופן קבוע
ומתמשך, או באופן חד-פעמי.
בהתנהגות האלימה יש "תוקף" ויש "קורבן".
1965) Buss) טוען, שתוקפנות היא כל התנהגות שפוגעת באחרים או פוצעת אותם.
ברקוביץ (1974) ופשבק (1970) טוענים, שמעשים תוקפניים חייבים לערב כוונה לפגוע באחרים או
לפצוע אותם, ולא רק את התוצאות של הפגיעה או הפציעה שגורמים לאחרים. הגדרה זו מקובלת
על הרבה חוקרים חברתיים. זילמן (1979) טוען, שתוקפנות מערבת ניסיונות לפצוע אחרים פציעה
פיזית. הגדרה המקובלת והעדכנית כיום היא: תוקפנות היא כל צורת התנהגות המכוונת לפצוע
אדם אחר או להזיק לו, כאשר אותו אדם מעוניין למנוע יחס כזה כלפיו.
וולף (1985) טוען, כי "המונח תוקפנות תופס מקום חשוב בענפים שונים של מדעי התנהגות". ואילו
בנדורה (1973) טוען, כי "מבין הפעילויות האנושיות השונות שזכו לתשומת לב, אף אחת לא עוררה
עניין עמוק יותר מאשר תוקפנות".
בתחום זה קיימים מספר תיאוריות המנסות להסביר מדוע אנשים מתנהגים בצורה תוקפנית. את
התיאוריות הללו אציג בחלק של הרקע התיאורטי.
לאחר מכן אציג את המחקר שערכתי בהקשר זה. מטרת המחקר הנה לבדוק האם ביבליותרפיה
יכולה להוות כלי אבחון דיאגנוסטי לרמת תוקפנות. על מנת לבדוק זאת, נבדקה ההתאמה בין הכלי
האבחוני (סיפורים, שירים ותמונות) לבין הגדרותיה של המורה את הנבדקים. המורה מילאה את
שאלון Achenbach המקוצר למדידת רמת תוקפנות. ההשערה הייתה כי תימצא התאמה בין הכלי
האבחוני לבין הגדרותיה של המורה. כלומר, שיערתי שביבליותרפיה יכולה להוות כלי אבחוני.

מקורות:

גרוסמן, ג. (1993). ילדים בעייתיים בכיתות רגילות - מדריך למורים להורים ולצוות הבין מקצועי. גומא ספרי מדע ומחקר: צ'ריקובר, מוציאים לאור בע"מ.
וולף, י. (1985). תוקפנות: בעיות הגדרה וזיהוי. עבריינות וסטייה חברתית, כרך י"ג, עמ' 36-25.
לב-ארי, ר. וולינץ, ב. (1992). דגם למניעת אלימות במערכת החינוך. נעמ"ת - המחלקה למניעת אלימות במשפחה.
נחשול, ר. (1993). צמצום התנהגות אלימה אצל מתבגרים בבית הספר המיוחד באמצעות התערבות טיפולית מבוססת על ביבליותרפיה. עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך. אוני' חיפה, חוג לחינוך.
קוביבי, ד. (1992). ספרותרפיה. האוניברסיטה העברית, ירושלים: מאגנס.
קלינגמן, א., אייזן, ר. (1991). ייעוץ פסיכולוגי, עקרונות, גישות ושיטות התערבות. אוניברסיטת ת"א: רמות .
קלינגמן, א., אייזן, ר. (1990). ייעוץ פסיכולוגי. הוצאת רמות (חלק א').
שכטמן, ד. (1993). ספרותרפיה ככלי מאבחן. מעגלי קריאה, 22, עמ' 76-69.
Bandura, A.B., Watters, R.H. (1963). Social Learning and Personality development. Ney York: Holt.
Baron, R.A. & Richardson, D.R. (1994). Human Aggression. (2nd Ed.). New York. NY: Plenum press. Chapter 1: pp. 1-3.
Buss, D.M. (1991). Evolutionary personality psychology. Annual Review of psychology. Palo Alto, CA: Annual Review.
Corcy, G. (1991). Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy. Books & Ole. N.Y. (chapter 7).
Dallard, J., Doob, L., Miller, N.E., Mowrer, O.H. & Sears, R.R. (1939). Frustration and aggression. New Haven: Yale University press.
Huesmann, R.L. (Ed.). (1994). Aggressive behavior current perspectives. New York. NY: Plenum press.
Lorenz, K. (1966). On Aggression. (M. Wilson, Trans). New York: Harcount, Brace & World.
Lorenz, K. (1974). Civilized man's eight deadly sins. New York: Harcount Brace Jovanovich.
Maccoby, E.E. (1980). Social development psychological growth and the parent - child relationship. Harcout Brace Jovanovich.
Pepler, D.J. & Rubin, K.H. (Eds.). )1991). The development and treatment of childhood aggression. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum associates (chapter 13).
Selg, H. (1975). The making of Human aggression. Quartet books, London.

תגים:

אלימות · טרור · פחד · תסכול · אגרסיביות · אימפולסיביות · מודלינג · הסתגלות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הפעלת ביבליותרפיה ככלי אבחוני וטיפולי בנושא תוקפנות של ילדים בגיל בית הספר", סמינריון אודות "הפעלת ביבליותרפיה ככלי אבחוני וטיפולי בנושא תוקפנות של ילדים בגיל בית הספר" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.