היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 14
עבודה מס' 61957
מחקר בנושא והצעה לטיפול באמצעות יצירה והבעה
12,065 מילים (כ-37 עמ'), 47 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 61527
בחינת נושא ההתעללות במגמה לאתר באופן יזום את התלמידים נפגעי ההתעללות ולדווח עליהם לשירותי הרווחה לשם טיפול.
12,251 מילים (כ-37.5 עמ'), 42 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 62319
היבטים פסיכולוגיים, חברתיים ומשמעותם בתחום הראייתי.
4,103 מילים (כ-12.5 עמ'), 9 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 62729
8,321 מילים (כ-25.5 עמ'), 47 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62966
מה ייחד את אישיותה של קתרינה מסיינה ודרכי פעולתה, כדי שתגיע למעמד אליו הגיעה.
9,955 מילים (כ-30.5 עמ'), 13 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 10507
סקירת האינטרקציה בין אישה מוכה לבעלה ובדיקת השילובים של תכונות הגבר עם תכונות האישה, המצע והדרבון להכאה.
6,171 מילים (כ-19 עמ'), 35 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 60997
היבטים משפטיים וחברתיים במקרה אונס שמרת.
11,176 מילים (כ-34.5 עמ'), 23 מקורות, 459.95 ₪
עבודה מס' 40971
הסבר המושגים פסח וזבח, מנהגי זבח הפסח לפי המקור הכוהני, אסכולת גרץ-ולהאוזן, סוגי הקורבנות ואופיו המקורי והתפתחותו של הזבח.
5,169 מילים (כ-16 עמ'), 10 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 66325
הקשר בין חלומות למצבי חרדה - מחקר אודות אדם הנמצא תחת לחץ וחרדה עצומים.
7,903 מילים (כ-24.5 עמ'), 41 מקורות, 289.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 14