היישום אינו מחובר לאינטרנט

קתרינה הקדושה מסיינה - בעלת מעמד או קורבן

עבודה מס' 062966

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מה ייחד את אישיותה של קתרינה מסיינה ודרכי פעולתה, כדי שתגיע למעמד אליו הגיעה.

9,955 מילים ,13 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

קתרינה, שנולדה למשפחה מרובת ילדים החלה מגיל צעיר לחוות חזיונות מיסטיים ולסגף עצמה, תוך שהיא פוסלת כל הנאה או רווחה הקשורים לחיי העולם הזה. בהמשך חייה הקצרים נוצר סביבה חוג תומכים ומעריצים. בין תומכיה היו גם המסדר הדומיניקני, האפיפיורים גרגוריוס ה-11 ואורבן ה-6, אשר הטילו עליה משימות שונות והתייחסו בכבוד לבקשותיה, שהיו דרך קבע, לא למען עצמה אלא למען הכנסיה, כבודו של ישו וכבוד האל.
בימי הביניים המאוחרים המערכת הדתית היתה ממוסדת ביותר. נשים רבות ראו את הקצנת ההימנעות מהבלי העולם הזה כדרך הנכונה לחיים דתיים והתקרבות אל האל. לאחר שנת 1298, היו אפשריים חיים דתיים עבור נשים, בשני מסלולים: האחד - מסדרי נזירות שבהם עסקו בעיון בכתבי הקודש וחיו כקהילה על פי חוקי הדת, כשקהילה זו היתה סגורה לזרים ועסקו בה באופן אקטיבי בענייני קודש ובשירות האל. המסלול השני - נשים שחיו במסגרת קהילה רגילה והיו פתוחות יותר לשינויים ולחידושים שפניהם היו אל העתיד. הסוג הראשון, היינו הנזירות, נתפסו כמכובדות יותר בעולם הדתי, אולם מי שרצתה לחיות חיים דתיים מעמיקים ואדוקים, היה עליה להתמודד עם סביבתה ולעתים אף למרוד בדרישות משפחתה וקרוביה .1
כנערות רבות אחרות, גם לקתרינה מסיינה נגלו חזיונות רבים וכבר מצעירותה החלה בחיים בעלי אופי מיסטי. חלקם של אותם חזיונות והתגלויות אף הובילו אותה לחווית קשר מיסטי-אירוטי עם ישו עצמו, כאשר לטענתה של קתרינה מסיינה היא אף התארסה לו, כשהאחרון קידש אותה בטבעת בלתי נראית. אמונתה ודבקותה גם הובילו לכתבים רבים - כארבעה מאות מכתבים וחיבורה העיקרי "דיאלוג", שבהם הטיפה לנהוג בצניעות, להתנזר
מהבלי החיים בעולם הזה ולהתמסר בכל הנפש להתקרבות לאל. כן הביעה את תחושות נפשה כלפי האל, ישו, האפיפיורות ושאר דמויות, החל משליטים ומלכים וכלה בפשוטי העם וזונות רחוב. במהלך פעילותה, שהיתה דתית, חברתית ופוליטית, קנתה לעצמה מעמד מיוחד בכנסיה, למרות שמעמד זה לא היה רשמי. במעמדה הרשתה לעצמה לתבוע הן מפשוטי העם והן משליטים ואפיפיורים לנהוג בדרך, שעל פי דעתה, עונה על רצונו של ישו, ומן הסתם על רצונו של האל.
פעילותה של קתרינה מסיינה בלטה בראש בראשונה בהתנהגותה הסגפנית שהתקשרה לחזיונותיה המיסטיים והובילה אותה בסופו של דבר למעורבות בעולמה של הכנסיה, לא רק מבחינה דתית אלא גם מבחינה פוליטית. כאשר בשנת 1378 פרצה הסכיזמה(2) המערבית הגדולה ונבחרו, בזה אחר זה, שני האפיפיורים - אורבן ה-6 וקלמנט ה-7 לכהן במקביל, פעלה קתרינה למען השבת השלום בכנסיה הקתולית, אולם לא צלחה בכך, כאשר קודם שחזרה הכהונה לאפיפיור אחד, הספיקו לכהן בראשית המאה ה-15 שלושה אפיפיורים, שבסופו של דבר הודחו כדי להחזיר את הסדר והשלום לכנסיה.(3)
לאור האמור עולה השאלה: מה הסיבה שקתרינה מסיינה התעלתה במעמדה על בנות רבות אחרות, שלא היו שונות ממנה באמונתן הדתית, הסתגפותן והחשפותן לחזיונות מיסטיים, אולם לא זכו להכרה הדתית, כמנהיגות דתיות ופוליטיות, כפי שזכתה לכך קתרינה הקדושה מסיינה? כלומר, מה ייחד את אישיותה של קתרינה מסיינה ודרכי פעולתה, כדי שתגיע למעמד זה?(4)
בעבודתי ארצה לטעון, כי מעמדה נוצר כתוצאה מהאידיאל הרוחני שהנחה וניתב את קתרינה מסיינה הינו ההתמזגות עם האלוהים והתרחקות מכל הגשמי, ומכיוון שכך הזניחה את חייה, בריאותה וישותה מיזגה את ענייני הקדושה והכנסייה ללא כל אינטרס אישי, אך בעיקר בשל העצמאות והעדר משוא פנים שאפיינו אותה. ארצה להדגיש את החזרה, הכמעט תעמולתית, על סיפור נישואיה לישו. יתכן שכתוצאה מכך החל הדבר להיתפס כעובדה ושרת גם
את הנהגת הכנסיה. גם פעולותיה למען הכנסיה הובילו אותה למעמד חסר תקדים עבור אישה, במיוחד בימי הביניים. העובדה שכשמונים שנה לאחר מותה הוכרזה כקדושה, ובמאה ה-20 גם כפטרונית ראשית של איטליה (יחד עם פרנציסקוס מאסיזי), עשויה לספק גם הסבר למעמדה ולאינטרס, שככל הנראה היה לאנשי הכנסיה הקתולית לקדם עוד בחייה, ומכאן גם האינטרס לחבר את סיפרה "דיאלוג", אם נכונה טענת ההיסטוריונים המפקפקים בכך שהיא כתבה זאת, כדי לחזק את מסריה ששירתו את הכנסיה. בתור בעלת מעמד היו מסריה חזקים יותר ואולי היתה קורבן.
כדי לתמוך בטענתי אציג בפרק הראשון סקירה ביוגרפית לגבי חייה של קתרינה מסיינה. סקירה זו אמורה להוות תשתית לדיון בהתנהלותה על פי חוויות המיסטיקה והסגפנות שיובא בפרק השני והדיון בכתביה שיובא בפרק השלישי. על שאלת המחקר אנסה לענות בדיון המסכם בסיומה של העבודה.
-----------------------------------------------------------------------------------.1. P. Ranft, Women and the Religious Life in Premodern Europe, St. Martin's Press, New York, 1996, pp .79-80
2. סכיזמה היא סיכסוך כנסייתי, שראשיתו עוד במאה השלישית לספירה. מאז התחוללו סכיזמות שונות, שבהן פרשו פלגים שונים מכנסיית האם והקימו זרם חדש. כך גם קמו הסיניוריות, כלומר מועצות דתיות של כמרים כאלטרנטיבה לאפיפיור. הסכיזמות הבולטות הינן הסכיזמה המיזרחית במאה התשיעית שבה התחולל פילוג בין הכנסיה הרומית לזרם האנגליקני והסכיזמה המערבית הגדולה, שבשיאה כאמור כיהנו במקביל שלושה אפיפיורים.
3. Casey, K., "The Cheshire Cat: Reconstructing the Experience of Medieval", in: Carroll, B.A ,(ed.), Liberating Women's Hostory: Theoretical and Critical, University of Chicago Press, Illinois .1976, 84
4. האמור הינו לגבי מעמדה עוד בחייה. כפי שיובהר בפרק הראשון, התעלתה קתרינה מעל לסטטוס האמור, כאשר בשנת 1461 הוכרזה כקדושה של הכנסיה ומאות שנים לאחר מכן, בשנת 1939 הוכרזה על ידי האפיפיור פיוס ה-12, יחד עם פרנציסקוס הקדוש מאסיזי כפטרונים ראשיים של איטליה.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק א: קתרינה מסיינה - סקירה ביוגרפית
פרק ב: הסגפנות והמיסטיקה
פרק ג: הגותה הרוחנית וכתביה של קתרינה מסיינה
3.1 מכתביה של קתרינה מסיינה
3.1.1 סגנון פתיחי המכתבים
3.1.2 אופן ניסוח המכתבים
3.1.3 נושאי המכתבים
3.2 "דיאלוג"
דיון מסכם
ביבליוגרפיה

מקורות:

Catherine of Siena, The Dialogue, SPCK, London, 1980.
Catherine of Siena, The Letters of Catherine of Siena, Volume I, Medieval Renaissance Texts Studies, Binghamton, New York, 1988.
Casey, K., "The Cheshire Cat: Reconstructing the Experience of Medieval", in: Carroll, B.A., (ed.), Liberating Women's Hostory: Theoretical and Critical, University of Chicago Press, Illinois, 1976, pp. 72-96.
Leclercq, J., Vandenbroucke, F., Bouyer, L., The Spirtuality of the Middle Ages, Burns Oates. 1968.
McDonnell, E. W., The Beguines and Beghards in Medieval Culture, Octagon Books, New York, 1969.
Noffke, S., "Introduction", In: Catherine of Siena, The Dialogue, SPCK, London, 1980, p. 1-22.
Noffke, S., "The Physical in the Mystical Writings of Catherine of Siena", Italian Women Mystics Writers 13, 1995, pp. 109-129.
Papka, C. R., "The Written Woman Writes: Caterina da Siena Between History and Hagiography, Body and Text", Italian Women Mystics Writers 13, 1995, pp. 131-149.
Power, E., Medieval Women, Cambridge University Press, London, 1996.
Ranft, P., Women and the Religious Life in Premodern Europe, St. Martin's Press, New York, 1996.
Riccoboni, B., Life and Death in a Venetian Convent: The Chronicle and Necrology of Corpus Domini, 1395-1436, The University of Chicago Press, Chicago, 2000.
Roggenkamp-Kaufmann, A., "Catherine of Siena", Encyclopedia of Christianity, Vol. 1, pp. 370-371.
Scott, K., "Candied Oranges, Vinegar, and Dawn: The Imagery of Conversion in the Letters of Caterina of Siena", Italian Women Mystics Writers 13, 1995, (ed.), pp. 91-108.

תגים:

כנסיה · קדושים · נצרות · חזיונות · מכתבים · דיאלוג · אפיפיורות · סגפנות · מיסטיקה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "קתרינה הקדושה מסיינה - בעלת מעמד או קורבן", סמינריון אודות "קתרינה הקדושה מסיינה - בעלת מעמד או קורבן" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.