היישום אינו מחובר לאינטרנט

גילוי עריות (אינססט) במגזר הערבי והשפעתו על הישגיו בלימודים של קורבן האינססט

עבודה מס' 061957

מחיר: 264.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר בנושא והצעה לטיפול באמצעות יצירה והבעה

12,065 מילים ,47 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

גילוי עריות הנו כל התנהגות מינית לא אקראית (החל ממגע מישוש, חשיפה של אברי מין בפני ילד\ה ועד לאונס), אשר מבוגר בן משפחה כופה על ילד\ה כאשר הילד\ה אינו\ה מסוגל\ת להתנגד או להבין את התנהגות המבוגר בשל חוסר האונים שלו\ה. (לבבי, 1997; לוי, 1996)
איסור גילוי עריות קיים בכל החברות האנושיות. זהו טאבו עתיק יומין שמעסיק חוקרים, פילוסופים וסופרים לאורך שנים. תקיפת ילדים על רקע מיני ובכלל זה גם גילוי עריות, היא תופעה שקיימת גם בישראל. (לוי, 1996)
שלא כמו אלימות פיזית, פגיעות מיניות מתחילות בצורה נאיבית כביכול, בדרך קלה, "שבי על ידי אתן לך נשיקה..." אבל הן נמשכות לאורך זמן וככל שהזמן עובר מחמירה התופעה.
בשנים האחרונות נשמעים בתקשורת גילויים קשרים בנושא גילוי עריות. לא מכבר החל משרד החינוך להציג בפני תלמידים את ההצגה: "סודי ביותר" הממחישה את גודל התופעה לפני התלמידים, וקוראת להם לפנות למשטרה.
לפי דיווח בעיתונות (ידיעות אחרונות מדצמבר 2000) מתוך האתר: http://www.latetyad.org/rape.html
באשר להיקף התופעה מסתבר שבמרוצת שנת 1999 התלוננו 27.000 ילדים על התעללות לסוגיה (מינית, נפשית ופיזית) לעומת 21.700 בשנת 1998. עליה מדאיגה זו מלמדת על היקף חריפותה של הבעיה.
נפגעי\ות תקיפה מינית בישראל של שנת 1999 נרשמו מעל 15000, פניות נשים למרכזי סיוע לתקיפה מינית ונפתחו 690 תיקים בגין אונס. כ%72- מעבירות האונס פוענחו.
במגזר הערבי %80%-70 מהתוקפים הם בני משפחה, קרובים וחברים.
גם כיום, כשהמודעות עולה, ומספר התלונות במשטרה, והפניות למרכזי סיוע עולים אף הם, לא מדווחים כל המקרים.
משרד החינוך (בחוזר מנכ"ל 2000) נרתם להגמדתה של הבעיה ע"י הפצת חוברת הדרכה חדשה שתסייע למורים לאתר ילדים - קורבנות התעללות, משרד החינוך מזהיר ומתריע סביב קשר השתיקה של הקורבנות ומחייב את תשומת ליבם של המורים לאתר באופן יזום את הילדים נפגעי התעללות. שתיקה זו מקבלת משנה תוקף במגזר הערבי שבו קיימת סגירות מצד הילדים לספר על מעלליהם של הוריהם וקרוביהם.
בירור שערכתי באגודות המטפלות בנושא המועצה לשלום הילד, לתת יד, אל"י: הסתבר לי מהאגודות, כי אין כל נתונים סטטיסטיים מעודכנים לגבי מספר קורבנות גילוי עריות ואופי הפגיעה בכל המגזרים ובמגזר הערבי בפרט, זולת מספר התיקים שנפתחו במשטרה ביוזמת הנפגעים עצמם, אשר חלקם התלוננו על מקרים שקרו להם לפני שנים רבות בעת שהיו עוד ילדים, וגם המקרים הללו חסויים בפני הציבור ובחלק מהם חל עליהם איסור פרסום מטעם בית המשפט.
קדמן (1999) קובע "בניגוד לרושם המתקבל לעתים נפוצה תופעת התעללות בכל שכבת הציבור ובכל רמות ההשכלה וההכנסה" (עמ' 151). כלומר, התעללות בקטינים ע"י בני משפחתם יכולה להתרחש למעשה בכל בית בישראל.

סקירה תיאורטית
הסקירה כללה את ההיבטים הפסיכולוגיים והחברתיים של המושג "התעללות", תוך בחינה של התיאוריה והמחקר שפורסמו בשנים האחרונות.

מחקר איכותי
מטרת המחקר
לבחון באם קיים קשר בין גילוי עריות במשפחה הערבית לבין הישגיו בלימודים של קורבן גילוי העריות.
שאלת המחקר
האם קיים קשר בין גילוי עריות במשפחה הערבית לבין הישגיו בלימודים של קורבן גילוי עריות.
שיטת המחקר
לאור רגישותו, סודיותו, חשאיותו והבעתיות של נושא זה, קיים קושי גדול באיתור ילדים קורבנות להתעללות מינית בכלל ובמשפחה הערבית בפרט.
על כן נאלצתי לערוך מחקר איכותי באמצעות ראיונות עם העובדת הסוציאליות של היישוב בו אני גרה.
הראיונות הסתמכו על נתונים שהיו ידועים למרואיינת בע"פ עקב טיפולה במקרים וכן נתונים נוספים מתוך תיקיהם האישיים של הקורבנות שברשות המרואיינת.
כלי המחקר
שאלון פתוח שחלקו הראשון הכיל רקע ביוגרפי של הקורבן ומשפחתו ובחלקו השני שאלות שמטרתן לקבל מידע על מקרה גילוי העריות. ראה נספח א' דוגמא לשאלון.

תוכן העניינים:
מבוא
א. הבעיה
ב. שיטת הסמינריון
גילוי עריות אינססט
א. סקירה היסטורית ותחיקתית
ב. הגדרות
1. גילוי עריות
2. תקיפה מינית
ג. שכיחות התופעה
ד. גיל תחילת התקיפה ומשכה
ה. מדוע לא מספרים
ו. השפעות לטווח ארוך
ז. סימפטומים בילד\ה הנפגע\ת
ח. מה לעשות אם ילד\ה קרוב\ה נפגע\ה
ט. סימפטומים אצל שורדי גילוי עריות
י. החוק
יא. זהות התוקף
יב. תגובת הקורבן
יג. גורמים המשפיעים על תפיסת הילד\ה את התקיפה
יד. המשמעות השונה של התקיפה המינית עבור הנפגעת בתקופות חיים שונות
טו. שאלת ההסכמה
טז. השפעת גילוי עריות על הישגיו בלימודים של הילד הקורבן
יז. מצבי הדחק אצל קורבנות לגילוי עריות
יח. השפעת גילוי עריות על יכולת ההורים להיות הורים
יט. גילוי עריות ו"העברה בין דורית"?
כ. תקציר ביבליוגרפי לנושא גילוי עריות
מחקר איכותי
א. מטרת המחקר
ב. שאלת המחקר
ג. השערות
ד. שיטת המחקר
ה. כלי המחקר
ו. אוכלוסיית המחקר
ממצאים
דיון
א. קידוד הממצאים
ב. דיון בממצאים
סיכום - דרכי טיפול
ביבליוגרפיה
נספחים
נספח א' - שאלון
נספח ב' - "תהליך טיפול באמצעות יצירה והבעה בגישה הפנומנולוגית במתבגר שעבר טראומה נפשית (סיאנו, 1997)

מקורות:

אוקלנדר, ו. (1995). אשנב לנפש. שיח יצירתי עם ילדים. הוצאת נורד.
אילון, ע. וצימרין, ח. (1990). ילדות כואבת - מבט שני על ילדים מוכים. תל-אביב: ספריית הפועלים.
אילון, א. (1999). התעללות בילדים במשפחה - סקירת ספרות מקצועית, ירושלים: מכון הנרייטה סאלד, המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות, מרכז המידע במדעי החברה.
אליצור, א., טיאנו, ש., מוניץ, ח., נוימן, מ. (1995). פרקים נבחרים בפסיכיאטריה. פירוס: בית ההוצאה אוניברסיטת תל אביב.
בר-אל ציפי ונוימאייר מרים (1993) מפגשים עם הפסיכולוגיה, רכס, אבן יהודה.
ברמן (1990) מבוא לפסיכולוגיה, יחידה 10, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה תל-אביב.
הטב, י. קדמן, י. (1995). אינססט, גילוי עריות, ניצול מיני במשפחה, עבירות מין במסגרת המשפחה, הוצאת המועצה הלאומית לשלום הילד.
הטב, י. וקדמן, י. (עורכים) (1990). אינססט, גילוי עריות, ניצול מיני במשפחה, עבירות מין במסגרת המשפחה. ירושלים: המועצה הלאומית לשלום הילד.
המועצה הלאומית לשלום הילד, המרכז למחקר ועיצוב מדיניות. (2000). ילדים בישראל, שנתון סטטיסטי.
זומר, א. (1994), "היזכרות מאוחרת בהתעללות: זיכרונות מלאכותיים או האתגר הבא בפסיכותרפיה?" שיחות, ט' 50-46 .
חוזר מנכ"ל מיוחד א', (ספטמבר 1997). הד החינוך, עמ' 29.
טולמן, פ. (1992). התעללות מינית בילדים, הוצאת בית עלים.
טנא. (1994). גילוי עריות בקרב נערות במצוקה, הוצאת רמות, אוניברסיטת ת"א.
יכהן, א. (1990). סיפור הנפש - ביבליותרפיה. קרית ביאליק: אח.
כהן, ת. (1988). גילוי עריות - אינססט ניצול מיני של ילדים דינמיקה משפחתית. אוניברסיטת חיפה: המרכז לחקר ולימוד המשפחה.
כהן, ת. (1988). "גילוי עריות - אינססט: ניצול מיני של ילדים ע"י בני משפחתם: הבנת התופעה ודרכי טפול". אוניברסיטת חיפה, המרכז לחקר ולימוד המשפחה.
כהן, ת. (1988א). "גילוי עריות - אינססט: ניצול מיני של ילדים ע"י בני משפחתם: דינמיקה משפחתית". אוניברסיטת חיפה, המרכז לחקר ולימוד המשפחה.
כהן, ת. (1991). לחיות בצל הסוד. תל-אביב: מודן.
לבבי, י. (1997). התנסותן של נשים קורבנות גילוי עריות: מחקר פנומנולוגי,. עבודת גמר לתואר מוסמך בעבודה סוציאלית, אוניברסיטת ת"א
לוי, ע. (1996). ילדות קשה - מין, אלימות, ילדים. חיפה. הוצאת תמר.
לשם-אורן, ת. (1994). "העברה והעברה נגדית בטיפול במתבגרת קורבן לגילוי-עריות מתמשך", בתוך: ווזנר, י.; גולן, מ.; חובב, מ. עבריינות ועבודה סוציאלית: ידע והתערבויות. תל-אביב. 161-151.
מורג, ת. (1994). "עדות כבושה או ילדות כבושה" לשאלת ההתיישנות בעבירות מין במשפחה, המועצה הלאומית לשלום הילד, המרכז למחקר מדיניות.
נבו, נ. (1994). ההגנות נגד חרדה על רקע דחף לגילוי-עריות. בתוך: ווזנר, י.; גולן, מ.; חובב, מ. עבריינות ועבודה סוציאלית: ידע והתערבויות. תל-אביב: רמות, 150-141.
נוי, פ. (1983). בעיות האמנות במחשבה הפסיכואנליטית. בתוך גישות בפסיכולוגיה. באר-שבע: אוניברסיטת באר-שבע.
סיאנו, י. (1997). "תהליך טיפול באמצעות יצירה והבעה בגישה הפנומנולוגית במתבגר שעבר טראומה נפשית" עבודת מ.א. אוניברסיטת חיפה.
סגינר, ר. (1995). "הורים השותף השלישי לתהליכים בית-ספריים". בתוך: פלום, ח. מתבגרים בישראל: היבטים אישיים, משפחתיים וחברתיים. אבן יהודה: רכס, 100-83.
סקלס, ח. (1990). מוסיקה כמתווך טיפולי. מודל התפתחותי-אינטגרטיבי בטיפול באמצעות מוסיקה. ירושלים: אוניברסיטה עברית.
עדן, ל. (1993). חקירה פלילית של ילדים המעורבים בעבירת מין. בתוך: מ. חובב (עורך). פגיעות מיניות בילדים: החוק, החוקר ובית משפט, (עמ' 72-60). תל-אביב: צריקובר.
פסטרנק, ר. (1994). המעגל הראשון: המשפחה כמחנכת - חממה או מלכודת. תל-אביב, הוצאת איתאב.
צדוק, א, (1992), תהליך השחזור בטיפול מוסדי במתבגרות שחוו גילוי עריות. בתוך: דויטש, ח.; שניידר, ס. מוטיבציה בגיל ההתבגרות: טיפול, פסיכופתולוגיה ותהליכי קליטת עלייה. ירושלים: מכון סאמיט, 56-51 ,.
קדמן, י. (1999). התעללות בילדים בישראל: הערכות לשיפור מערך השירותים בתחומי המניעה, האיתור, הטיפול ואכיפת החוק, בתוך: בן-אריה וציונית (עורכים), ילדים בישראל על סף האלף הבא, המועצה הלאומית לשלום הילד, עמ' 162-151.
קרינגל, ט. (1996). דפוסי התנהגות אימהית של נפגעות גילוי עריות. עבודת מ"א, ירושלים: האוניברסיטה העברית, המחלקה לפסיכולוגיה.
רונן, י. (1994). על קורבנות במשפחה ומדיניות הענישה. הוצאת רמות תל-אביב 298-283 .
רוסו, ז.ז. (1966). על האמנה החברתית. או, עקרוני המשפט המדיני, ירושלים: מאגנס.
רימרמן, י. (1985). יחסים אסורים במשפחה, הוצאת צ'ריקובר, ת"א.
Kinard, E.M. (1976). Emotional development in physically Abused children, A study of self. Concept and aggression. Doctorate dissertation, Brandeis University.
Osofsky, J.D. (1995). Children who witness domestic violence: The invisible victims. Social Policy Report. Society for Research in Child Development.
Radbill, S.X. (974). A History of child Abuse and Infanticide, in: Helfer, R.E. and Kempe, C.H. (eds.). The battered child, Chicago, The University of Chicago press.
Spargo, J. (1908). The bitter cry of children, New York: Grossest and Dunlap.
תגים:

אונס · התעללות · פגיעה · מינית · תקיפה · דחק · קורבן · תוקף · דימוי · עצמי

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "גילוי עריות (אינססט) במגזר הערבי והשפעתו על הישגיו בלימודים של קורבן האינססט", סמינריון אודות "גילוי עריות (אינססט) במגזר הערבי והשפעתו על הישגיו בלימודים של קורבן האינססט" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.