היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 43
עבודה מס' 61746
דיון היסטורי בקונפליקט היהודי ערבי תוך שימת דגש לפגיעה בזכויות האוכלוסיה הערבית ובחינת פתרונות לחינוך בני הנוער להבנה ולסובלנות.
31,354 מילים (כ-96.5 עמ'), 130 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 61367
היבטים מורפולוגיים וחשיבותם של מכתשי פגיעה לתיארוך פני השטח.
7,747 מילים (כ-24 עמ'), 37 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 63098
בדיקת ההשערה כי הפגיעה תגיע לפחות לכ15% - מן התפוקה.
4,361 מילים (כ-13.5 עמ'), 13 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 65985
באילו תנאים - כפגיעה בבטחון המדינה - עשויה המדינה לפגוע בערכי היסוד של משפט זכויות האדם: בחופש הביטוי?
11,255 מילים (כ-34.5 עמ'), 64 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 64637
הרחבת עילת הרשלנות ויצירת ראש נזק מובחן ומצטבר על הפגיעה באוטונומיה.
7,556 מילים (כ-23 עמ'), 60 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 70311
סקירת מחקרים במטרה לענות על השאלה: כיצד בעיית הנציג מתבטאת בפגיעה ברווחי תאגידים?
5,830 מילים (כ-18 עמ'), 33 מקורות, 164.95 ₪
עבודה מס' 66921
באם יתקיימו מצבים בהם הפגיעה בזכויות הנחקר תהא מוצדקת לשם שמירה על זכויות הציבור, ובהתקיים כאלו - מהם אותם מקרים מוצדקים?
4,254 מילים (כ-13 עמ'), 13 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 65823
בחינת ההיבטים המוסריים של פגיעה אקולוגית מתעשייה, תוך התייחסות לחברת 'חיפה כימיקלים'.
11,057 מילים (כ-34 עמ'), 41 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 21362
סגירת גורמי הפגיעה בילדים תוך חלוקתם לגורמים ראשוניים,משניים ומזרזים. התנהגות הורים, מאפיני התוקפים ועוד.
2,882 מילים (כ-9 עמ'), 9 מקורות, 108.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 43