היישום אינו מחובר לאינטרנט

סקר הפגיעה במגדלי ומפטמי האווזים בישראל עקב התערבות ארגוני צער בעלי חיים

עבודה מס' 063098

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת ההשערה כי הפגיעה תגיע לפחות לכ15% - מן התפוקה.

4,361 מילים ,13 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
1.מבוא
2.שוק גידול ופיטום האווזים בישראל
2.1. תהליך גידול ופיטום האווזים.
2.2. סקירת השוק.
3. רקע על ארגוני צער בעלי חיים.
3.1. הארגונים הפועלים בתחום בישראל.
3.2. ריכוז הנחות יסוד של הארגונים.
4. סקירת המאבק בין הצדדים.
4.1. המאבק המשפטי.
4.2. הישגים אחרים.
4.3. המצב כיום.
5. הנזקים הנגרמים לחקלאים כתוצאה מהמאבק.
5.1. מתודולוגיה
5.2.הצגה ודיון בתוצאות הסקר.
5.2.1. שינוי פורמט הבדיקה.
5.2.2. הנתונים שנאספו בסקר.
5.2.3. דיון ומסקנות.
6. סיכום.
7. ביבליוגרפיה.
8.נספחים.

מבוא:
עבודה זו תעסוק בניסיון לאומדן של הפגיעה הכלכלית במפטמי ומגדלי האווזים בישראל,
שנוצרת כתוצאה מן המאבק של ארגוני צער בעלי חיים השונים.
הנושא נראה כמעניין ואטרקטיבי ונבחר, בין השאר, עקב העובדה שאחד מאיתנו בן למשפחת
מגדלי אווזים.
בשנים האחרונות ניכרת מגמה עולמית של ארגונים ייעודיים הפועלים למען איכות הסביבה
ושמירה על זכויות בעלי חיים. בחלק מארצות אירופה נאסר לחלוטין פיטום האווזים ובמדינות
רבות הוטלו הגבלות קשות על תחום זה.
בהשפעת העולם, גם בישראל בשנת 1993 החל מאבק דומה, בו ארגונים שונים, שנוסדו למטרות
שמירה על זכויות בעלי חיים, החלו במאבק בתחום פיטום האווזים. ארגונים אלו עסקו גם לפני
כן בתחום, אך הנושא עלה לכותרות לראשונה בשנה זו. מאז ועד היום המאבק התפתח, נחקקו
חוקים, תקנות, הפיקוח הוגבר, צרכנים רבים שוכנעו ונכון להיום, עומד ותלוי פסק דין של בג"צ
הקובע, הלכה למעשה, את סופו של הענף, ויאסור לחלוטין פיטום אווזים החל מ.11.03.2005 -
כמובן שמאבק זה גרם ועדיין גורם לפגיעה בפרנסתם של החקלאים העוסקים בתחום.
בעבודה זו ננסה לקבוע מונחים כמותיים לפגיעה זו, כאשר אנו משערים שהפגיעה תגיע לפחות
לכ15% - מן התפוקה. אנו נתרכז בעיקר בפגיעה שנגרמה למפטמים ולמגדלים בעקבות כניסתן
לתוקף של תקנות פיטום והלעטת אווזים, שנכנסו לתוקפן בשנת .2001
בעבודה יינתן רקע על תהליך פיטום וגידול האווזים, רקע על ארגוני צער בעלי חיים, העוסקים
בתחום בישראל, ייסקר המאבק בין הצדדים ויפורטו ההגבלות על ענף האווזים. לאחר מכן נציג
תוצאות של ביקורים בכ20 - משקים בישראל והנתונים שיאספו בביקורים אלו ינותחו ויושוו
עם נתונים מחברת "פו גרס", שהיא המרכזית בענף הישראלי ובכך נאפיין את המגמה הכללית
וניווכח עם השערתנו נכונה או אם לאו.

מקורות:

גולדמן, עוגן, (30/10/01) "מסמך רקע בנושא תקנות צער בעלי חיים, הלעטת אווזים", הכנסת - מרכז מידע ומחקר.
ויגודה, מיכאל, ד"ר. (31/5/02) "פיטום אווזים עמדת המשפט העברי", דעת - מרכז לימודי דת ורוח
Brawley, Peggy,(16/12/85) "Quack Team of New York Farmers Helps Foie Gras Fly" U.S. Menus," People.

תגים:

משק · בעלי · חיים · אווזים · בעלי · גמר · חיים · עבודת · פיטום · צער

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "סקר הפגיעה במגדלי ומפטמי האווזים בישראל עקב התערבות ארגוני צער בעלי חיים", סמינריון אודות "סקר הפגיעה במגדלי ומפטמי האווזים בישראל עקב התערבות ארגוני צער בעלי חיים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.