היישום אינו מחובר לאינטרנט

השוואה בין סקר טלפוני לסקר "פנים אל פנים"

עבודה מס' 051039

מחיר: 373.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירה תיאורטית ובדיקה מחקרית באמצעות מחקר שביעות רצון של נהגים ממוקד התנועה של קול ישראל.

9,962 מילים ,29 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

השוואה בין סקר טלפוני לסקר "פנים אל פנים"

תוכן העניינים: hg1039

1. מבוא
א. הצגת נושא העבודה מטרותיה ושאלות המחקר
ב. סקירת ספרות
-מבוא
-הבדלים בין סוגי הסקר בפרמטרים שונים
-פרמטרים שנבדקו בסקר שלי
-ממצאים של מחקרים שנעשו בנושא בשנים האחרונות
-סקרי שביעות רצון
ג. השערות המחקר
2. שיטת המחקר
-שיטת המחקר ושיקולים לבחירתה
-מהלך העבודה
-השאלון
-אוכלוסיית המחקר
3. תוצאות ומסקנות
4. ביבליוגרפיה

הצגת נושא העבודה, מטרותיה ושאלת המחקר
בעבודה שבחרתי לעשות אנסה לבחון האם קיימים הבדלים בין סקר שנערך בשיטה "פנים
אל פנים" ובין סקר שנערך בטלפון. מהחומר התיאורטי הרב שקיים בנושא ושיובא
בהמשך ניתן לראות שברוב המקרים חקרו את הנושא לגבי נושאים רגישים(בריאות,
התמכרות לסמים ואלכוהול, יחסים בין בני זוג וכו') שבהם קיימים ספקות רבים לגבי
איכות נתונים זהה בין שני סוגי הסקר. התקפות הפנימית של המחקר תהייה מאוימת אם
הנתונים שנאספו ע"י שתי השיטות השונות הן מאיכות שונה. סוג הראיון יכול להשפיע על
איכות הנתונים אם למשל המשיבים שרואיינו באופן אישי היו מסוגלים טוב יותר לענות
על שאלות מורכבות או שהיו מוכנים יותר לספק אינפורמציה אישית ורגישה על עצמם,
מאשר משיבים שרואיינו בטלפון. סוג הראיון (טלפוני או אישי) יכול להשפיע על איכות
הנתונים בעקבות אינטראקציה, אם משיבים עם רמת הכנסה נמוכה נכונים יותר לספק
נתונים מהימנים בטלפון מאשר באופן אישי (בטלפון אולי ירגישו פחות נבוכים) , ואנשים
בעלי הכנסה גבוהה יהיו מוכנים לספק יותר נתונים מהימנים בראיון אישי, יכולת
ההכללה של המחקר תהיה מאוימת אם ההבדלים באיכות הנתונים הופכים את המדגם
ללא מייצג את האוכלוסייה בפרמטרים העיקריים של המחקר.
בעבודה שלי אנסה לחקור את אותה הבעיה אך לגבי נושא אחר לחלוטין :"סקר שביעות
רצון". סקר שביעות רצון אינו נחשב נושא מאיים או רגיש ובדיקה לגביו בין שני סוגי
הסקר תוכל לתת תשובה האם יש הבדלים בין שני השיטות .
הסקר עוסק במידת שביעות רצונם של נהגים משירות מוקד התנועה של קול ישראל. מוקד
התנועה של קול ישראל מטרתו לסייע לנהגים בכבישים ע"י דיווחים על הנעשה בכבישים
ברדיו, וגם מתן דיווח אישי לנהגים שמתקשרים ישירות למוקד לקבל דיווח או למסור
דיווח.

שאלת המחקר: האם איכות הנתונים זהה בין סקר טלפוני(פלאפוני) לבין סקר באמצעות
ראיון" פנים אל פנים".
משתנה תלוי: מדדי איכות- אחוז הלא משיבים, משך זמן מילוי הראיון, מס השאלות
שנענו, מידת ההיענות לשאלות פתוחות, מידת היענות לשאלות רגישות(הכנסה, גיל).
משתנה בלתי תלוי: אופן ביצוע הסקר- טלפוני(פלאפוני), או "פנים אל פנים".
שאלת מחקר: האם יש קשר בין שיטת הסקר לביו התפלגות התשובות המתקבלות לגבי
מידת שביעות רצון כללית מהשירות .
משתנה תלוי: מידת שביעות הרצון.
משתנה בלתי תלוי: אופן ביצוע הסקר- טלפוני, או" פנים אל פנים" .
שאלת מחקר : האם יש קשר בין שיטת הסקר לבין הנתונים הדמוגרפים של המרואיינים.
משתנה תלוי: נתונים דמוגרפים (שעות נהיגה, הגדרה דתית, השכלה, אזור מגורים, מין(
משתנה בלתי תלוי: אופן ביצוע הסקר- טלפוני, או" פנים אל פנים".

ביבליוגרפיה (חלקית(

.Planning your survey, American ;Alreck Pamela L; Settle Robert B 1
.Demographics; Ithaca; Aug, 1995
2,. Aneshensel Carols; Frerichs Ralph R; Clark Virginia A; Yokopenic Patricia A
Measuring depression in the community: A comparison of telephone and
.personal interviews, Public opinion Quarterly, 1982 spr; vol. 46(1): 110-121
3. Aquilino Williams, Interview mode effects in surveys of drug and alcohol
.use in field experiment, Public opinion Quarterly1994,; 58:210-240
4. Aquilino William S, Wright Debra L, Substance use estimates from Rdd
and area probability samples. Impact of differential screening methods and
.unit nonresponse, Public opinion Quarterly, 1996;vol 60:563-573
5. Aquilino William S, Telephone versus face to face interviewing for
household drug use surveys, International journal of the addiction 1992 Jan; vol
.27(1) 71-79
6. Bajos Nathalie; Spira Altred ; Ducot Beatrice;Messian Antoine; Analysis of
:sexual behavior in France comparison between two modes of investigation
.Telephone survey and face to face survey, Aids1992, Mar; vol 6(3) :315-323
7,. Biemer Paul P, Measuring data quality, Telephone survey methodology
.New York, John Wiley & sons, 1988
:8. Collins Martin; Sykes Wendy; Wilson Paul ; Blackshaw Norah, Nonresponse
The U.K. experience, Telephone survey methodology ,New York , John
.Wiley&sons1988,
9. Groves Robert M; Lyberg Lars E, An overview of nonresponse issues in
telephone surveys, Telephone survey methodology, New York , John
.wiley&sons1988,
10. Groves Robert M, Theories methods of telephone surveys, Annual review
.of sociology, 199016,:221-240


תגים:

שיטות · מחקר · טלפון · ראיון · וסקרים · עיונים · מדגם · אישי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השוואה בין סקר טלפוני לסקר "פנים אל פנים"", סמינריון אודות "השוואה בין סקר טלפוני לסקר "פנים אל פנים"" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.