היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 68696
מחקר איכותי שבוצע באמצעות ראיונות.
10,675 מילים (כ-33 עמ'), 19 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 68783
בחינת המניעים באמצעות תצפיות וראיונות באחד מחדרי הכושר.
4,992 מילים (כ-15.5 עמ'), 15 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70236
סקירה תיאורטית וראיונות עם הנהלה והעובדים של מפעל 'ריאון'.
16,526 מילים (כ-51 עמ'), 16 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 70255
בדיקת הדילמה באמצעות ראיונות קצרים וניתוח תיאורטי.
3,499 מילים (כ-11 עמ'), 7 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 65446
השפעת התפתחות הקפיטליזם והגורם המעמדי על אפשרויות הבחירה של נשים לקיים יחסים מחוץ לנישואין. המחקר נערך בקרב נשים אשר בגדו בבני זוגן והתבצע בצורת ראיונות עומק מובנים.
7,661 מילים (כ-23.5 עמ'), 27 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 60632
הקשר שבין לקויי למידה לבין הסביבה הבית ספרית המספקת רב תרבותיות בחינוך-סקירה תיאורטית ועריכת מחקר באמצעות ראיונות.
16,141 מילים (כ-49.5 עמ'), 40 מקורות, 397.95 ₪
עבודה מס' 70092
סקירת ספרות ומחקר שבוצע באמצעות ראיונות.
9,547 מילים (כ-29.5 עמ'), 14 מקורות, 447.95 ₪
עבודה מס' 60176
סקירה תיאורטית של המושגים 'מוטיבציה' ו'תפיסת הראוי' ועריכת מחקר באמצעות ראיונות.
9,935 מילים (כ-30.5 עמ'), 7 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 60361
עריכת מחקר באמצעות ראיונות באוכלוסיות הדרוזית והנוצרית.
4,452 מילים (כ-13.5 עמ'), 24 מקורות, 350.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100