היישום אינו מחובר לאינטרנט

השוואת הפצת סקרים באינטרנט מול שיטות מסורתיות

עבודה מס' 065063

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת נושא הסקרים באינטרנט, דרכי ביצועם, והיתרונות והחסרונות של השימוש באינטרנט כמכשיר להפצתם.

19,753 מילים ,47 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

מהפיכת המידע המתרחשת בשנים האחרונות גורמת לשינויים נרחבים ומהותיים בכל תחומי החיים. שינויים אלו מתפרסים לנושאים רבים ומגוונים בתחומים חברתיים כמו גם כלכליים ועסקיים. האינטרנט, המהווה את המייצג הבולט והעיקרי במהפכה זו, מאפשר שימוש בכלים חדשים בעלי אפשרויות חדשות, הגורמים לשינויים האמורים כמו גם להמשך התעצמותם של שינויים ודרכי פעולה קיימים.

מטרת חיבור זה הנה לבחון את נושא הסקרים באינטרנט דרכי ביצועם והיתרונות והחסרונות של השימוש באינטרנט כמכשיר להפצתם. שאלת המחקר היא האם יש הבדל בצורת המשלוח של הסקר מבחינת אחוז התגובה, איכות הנתונים, והשוני בין התשובות.
השיטות שיסקרו להלן הן:
* דואר רגיל
* דואר אלקטרוני
* טלפון
* פנים אל פנים

בפרויקט נבחן את הנושא בכללותו וננסה לענות לשאלות שהובאו לעיל כמו גם לאחרות שיצוצו. כן ננסה לגבש קוים מנחים לתשובות לשאלות אלו כדי לגבש כללים לאבחנה בין סקרים לבדיקת צורות פעילות ושיווק הניתנות לביצוע באינטרנט לעומת כאלה שאין טעם לביצוען באינטרנט וכן כללים לגבי צורות הביצוע אשר להן הסיכוי הטוב ביותר להצליח במתן התשובה לסקר.

מסגרת הדגימה כוללת את רשימה של 240 איש שיעלו במדגם מתוך ספר הכתובות הפנימי של הרשות.
בשאלון נשתמש בשאלות סגורות משתי סיבות: נוחות הבדיקה הסטטיסטית, ורצון לא להאריך בשאלון פנים אל פנים.

תוכן העניינים
1. מבוא
1.1 הצגת הנושא
1.2 מטרת העבודה
2. הקדמה- הסקרים באינטרנט - השערות ומחשבות ראשוניות
2.1 מהם סקרים
2.2 סקרים עיסקיים
2.3 התפתחות חברות הסקרים בארץ
2.4 מידת השימוש של גולשים בישראל
3. סקירת הספרות
3.1 בעיות כלליות בסקרים
3.2 שיטת הדרוג היחסי מול הדרוג המוחלט
3.3 בעיית ההטיה בממצאי הסקר
3.4 הטיית האישוש
3.5 היוריסטיקת הזמינות
3.6 המשיב המתפשר לעומת המשיב האופטימלי
3.7 סקרי אינטרנט
3.8 סקרי email
3.9 סקרי דואר
3.10 סקרים טלפוניים
3.11 בעיית אי המשיבים
3.12 סקרי שביעות רצון
3.13 סקרים פנים אל פנים
3.14 הבדלים ביו בין סקר פנים אל פנים לסקר טלפוני בפרמטרים שונים.
3.15 איכות הנתונים
3.16 רצייה חברתית
3.17 דיווח יתר או חסר
3.18 נושאים רגישים
3.19 הפרשים בין תשובות בשיטות משלוח שונות
3.20 סיכום סקירת הספרות
4. שיטת המחקר
4.1 השערות המחקר ותמיכות תיאורטיות
4.2 שיטת ביצוע המחקר האופטימלית
4.3 אוכלוסיית המחקר וגודל המדגם
4.4 עיבוד הנתונים
4.5 הליך בניית כלי המחקר
4.6 מגבלות המחקר
5. תוצאות ודיון
6. סיכום העבודה
7. ביבליוגרפיה
8. שאלון

הערת מערכת: העבודה אינה כוללת את הפלטים הסטטיסטיים.

קטע מהעבודה:

סקרים הם אמצעי לבחינת דעת הקהל, עמדותיו והעדפותיו.
ל"דעת הקהל" הופנתה בעשור האחרון תשומת לב רבה, בעיקר לאור הדגשת ערך הפרט וההתפתחות הטכנולוגית והכלכלית המאפשרות לציבור הרחב להשפיע על תהליכי קבלת החלטות של מוסדות עסקיים ולא עסקיים. לפיכך מרבים באמצעי התקשורת לפרסם תוצאות של סקרים ומשאלי דעת קהל ולפרשם.
נושא המידע העולה מהסקרים משמש בסיס לקבלת החלטות של הגורמים העסקים ולקידום עניינים של בעלי עניין. עם זאת הציבור הרחב אינו ער בדרך כלל למגבלות של שיטות איסוף נתונים באמצעות סקרים. להשלכותיהם על טיב המידע ולאפשרות ההסקה מן הנתונים (הורניק, 1994).

תגים:

איסוף · מידע · אינטרנט

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השוואת הפצת סקרים באינטרנט מול שיטות מסורתיות", סמינריון אודות "השוואת הפצת סקרים באינטרנט מול שיטות מסורתיות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.