היישום אינו מחובר לאינטרנט

השוואה בין סקר "פנים אל פנים" לבין סקר טלפוני בחקר עמדות

עבודה מס' 060429

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת שתי שיטות הסקר באמצעות מחקר בנושא עמדת הילדים בבתי הספר היסודיים כלפי קריאה והקשר בין משתנים דמוגרפיים.

9,732 מילים ,49 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

ראשי פרקים:
מבוא
מטרת העבודה.
שאלות המחקר.
שיטות הסקר:
הבדלים בין סוגי הסקר.
מחקרים מן העולם שנעשו בנושא זה.
שיטת המחקר:
השיקולים לבחירה.
רקע.
השערות המחקר.
השאלון
אוכלוסייה.
שיטת דגימה.
תוצאות.
מסקנות כלליות.

נספח: שאלון.

הערת מערכת: בחלק קטן מהביבליוגרפיה חסרים הפרטים המלאים של המקורות.

מבוא:
איסוף נתונים לנושאים רגישים היווה מאז ומתמיד נושא למחקר הן מבחינה שיווקית ( SINGER 1984) והן מבחינה חברתית (JOHANSON AND DELAMATER 1976). נמצא במחקרים אלו כי קיים קושי לקבל תשובות משקפות מן הצרכנים, נמצאו הטיות בתשובות לשאלות בנושאים אינטימיים, נושאים אישיים, התנהגות מינית, שימוש בסמים, רמת שכר, עבר פלילי ונושאי מס הכנסה ועוד.
צורת הראיון והכנת השאלון, האוכלוסייה ואופן הדגימה, המראיינים, המרואיינים, מהלך הראיון ועוד - כל אלו משפיעים באופן ישיר על הסקר. ישנם יתרונות וחסרונות רבים לכל אחד מסוגי הסקרים. בסקר "פנים אל פנים" ניתן להסביר שאלות מורכבות למרואיין, ניתן להציג בפניו אביזרים אם צריך ואילו בסקר טלפוני המרואיין מרגיש נינוח ואנונימי יותר.

מטרת העבודה:
מחקרים רבים נעשו בנושא השוואה בין "סקר פנים אל פנים" לבין סקר טלפוני לגבי נושאים רגישים, כגון: סמים, אלכוהול, מין, בריאות וכו'. נושאים רגישים הנם "בעייתיים" מפני שקיימים בהם ספקות רבים לגבי איכות ומהימנות הנתונים הנאספים. משמע, לא ניתן לדעת איזו תשובה קיבלנו מן המרואיין, האם תשובה הנובעת ממבוכה, קונפרמיסטיות או כל סיבה אחרת.
קשה יהיה לקבוע כי איכות הנתונים תהיה זהה בשני סוגי הסקר כאשר מדובר בנושא רגיש.
סוג הראיון יכול להשפיע על איכות הנתונים מפני שבראיון אישי, לדוגמא, קל יהיה למרואיינים לענות על שאלות מורכבות יותר מאשר אלו שענו לסקר הנערך דרך הטלפון, אך יתכן כי יתביישו לענות על שאלות אישיות או להפך יספקו יותר פרטים וזה נובע מאינטראקציה חיובית או שלילית עם מראיין. מכאן שתיתכן פגיעה בתקפות הפנימית של המחקר זו תנבע מספקות לגבי איכות הנתונים הנאספים בשני סוגי הסקר ואם איכות הנתונים מוטלת בספק כמובן נפגעת יכולת ההכללה - לא ניתן יהיה להכליל את הממצאים על כלל האוכלוסייה.

בעבודה זו אנסה לחקור את בעיות אלו. הסקר שלי הנו סקר עמדות בנושא רגיש:
הסקר עוסק בעמדת הילדים בבתי הספר היסודיים כלפי קריאה והקשר בין משתנים דמוגרפיים: מין, מוצא, מקצוע של ההורים, רווחה כלכלית, דפוסי קריאה של ההורים, אמצעי התקשרות שונים על הרגלי הקריאה החופשית של התלמידים.

אם לא נמצא הבדל בין התוצאות מן הנתונים שנאספו בשתי השיטת הסקר נוכל להגיד כי שתי השיטות מניבים תוצאות באיכות דומה ולכן תועדף השיטה הזולה והמהירה בין השתיים. ואכן במרבית המחקרים שנעשו התשובה המועדפת היתה הנבת תוצאות באיכות דומה ( BIEMER, 1988).

ביבליוגרפיה (חלקית)
עברית:
1. בייט מרום רות, שיטות מחקר במדעי החברה, האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב1986,
2. זיו, א. (1993) מדע הבנת האדם. תל-אביב: הוצאת עם עובד.
3. זיו א. ד"ר, פסיכולוגיה בחינוך. תל-אביב: הוצאת עם עובד.
4. טוינבזי טייזון , שיטות ראיון טלפוניות: תמונת מצב, Journal of marketing, 1979, vol. 28, 4368,-78
5. יעקוב הורניק - סקרים ומשאלי דעת קהל, האוניברסיטה הפתוחה,תל אביב, .1998
6. לאמברט, ו. (1967 ). פסיכולוגיה חברתית. תל אביב :הוצאת "גומא".
7. סוגיות בחינוך יח' 4, ליקויי למידה, האוניברסיטה הפתוחה.
8. צ'רלז פ' קאנלת לויז אוקסנברג וז'ן מ' קונברס, החתירה להשגת תשובות מדויקות: ניסויים בשיטות ראיון חדשות.
9. רגב מנחם, ספרות הילדים - השתקפויות, תל-אביב: אופיר.

;1. Alreck Pamela L; Settle Robert B 1 Planning your survey, American; Demographics; Ithaca Aug, 1995
2,. Aneshensel Carols; Frerichs Ralph R; Clark Virginia A; Yokopenic Patricia A
personal interviews, Measuring depression in the community: A comparison of telephone and .Public opinion Quarterly, 1982 spr; vol. 46(1): 110-121
3. Aquilino Williams, Interview mode effects in surveys of drug and alcohol use in field
.experiment, Public opinion Quarterly, 1994; 58:210-240
4. Aquilino William S, Wright Debra L, Substance use estimates from Rdd and area probability unit nonresponse, Public opinion samples. Impact of differential screening methods and .Quarterly, 1996;vol 60:563-573
5. Aquilino William S, Telephone versus face to face interviewing for household drug use .surveys, International journal of the addiction 1992 Jan; vol 27(1) 71-79
6. Bajos Nathalie; Spira Altred ; Ducot Beatrice;Messian Antoine; Analysis of sexual behavior in France comparison between two modes of investigation: Telephone survey and face to face .survey, Aids1992, Mar; vol 6(3) :315-323
7. BASSILI JN, SCOTT BS, responses latency as a signal to question problems in survey
.research
8. Biemer Paul P, Measuring data quality, Telephone survey methodology, New York, John Wiley & sons, 1988
9. Blair, E., S. Sudman, M.M. Bradburn and C. Stoking; How to ask questions about drinking and sex; Response effects in measuring customer behavior Jornal of marketing research14,, 316- 321. 1977
.10. COLLINS, interviewer variability: a review of the problem
:11. Collins Martin; Sykes Wendy; Wilson Paul ; Blackshaw Norah, Nonresponse
Wiley&sons, 1988 The U.K. experience, Telephone survey methodology ,New York , John
12. DE VAUS, finding a sample
.13. DISKIN A & FLESENTAL D.S, do they lie?, Internal political science review2,, 470-422 .1981

מקורות:

בייט מרום רות, שיטות מחקר במדעי החברה, האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב,1986
זיו, א. (1993) מדע הבנת האדם. תל-אביב: הוצאת עם עובד.
זיו א. ד"ר, פסיכולוגיה בחינוך. תל-אביב: הוצאת עם עובד.
טוינבזי טייזון , שיטות ראיון טלפוניות: תמונת מצב,
Journal of marketing, 1979, vol. 28, 43,68-78.
יעקוב הורניק - סקרים ומשאלי דעת קהל, האוניברסיטה הפתוחה,תל אביב, 1998.
לאמברט, ו. (1967 ). פסיכולוגיה חברתית. תל אביב :הוצאת "גומא".
סוגיות בחינוך יח' 4, ליקויי למידה, האוניברסיטה הפתוחה.
צ'רלז פ' קאנלת לויז אוקסנברג וז'ן מ' קונברס, החתירה להשגת תשובות מדויקות: ניסויים בשיטות ראיון חדשות.
רגב מנחם, ספרות הילדים - השתקפויות, תל-אביב: אופיר.
Alreck Pamela L; Settle Robert B 1 Planning your survey, American ; Demographics; Ithaca; Aug, 1995.
Aneshensel Carols; Frerichs Ralph R; Clark Virginia A; Yokopenic Patricia A,
suring depression in the community: A comparison of telephone and personal interviews, Public opinion Quarterly, 1982 spr; vol. 46(1): 110-121.
Aquilino Williams, Interview mode effects in surveys of drug and alcohol use in field experiment, Public opinion Quarterly,1994; 58:210-240.
Aquilino William S, Wright Debra L, Substance use estimates from Rdd and area probability samples. Impact of differential screening methods and unit nonresponse, Public opinion Quarterly, 1996;vol 60:563-573.
Aquilino William S, Telephone versus face to face interviewing for household drug use surveys, International journal of the addiction 1992 Jan; vol 27(1) 71-79.
Bajos Nathalie; Spira Altred ; Ducot Beatrice;Messian Antoine; Analysis of sexual behavior in France comparison between two modes of investigation: Telephone survey and face to face survey, Aids,1992 Mar; vol 6(3) :315-323.
BASSILI JN, SCOTT BS, responses latency as a signal to question problems in survey research.
Biemer Paul P, Measuring data quality, Telephone survey methodology, New York, John Wiley sons, 1988
Blair, E., S. Sudman, M.M. Bradburn and C. Stoking; "How to ask questions about drinking and sex; Response effects in measuring customer behavior" Jornal of marketing research,14, 316-321. 1977
COLLINS, interviewer variability: a review of the problem.
Collins Martin; Sykes Wendy; Wilson Paul ; Blackshaw Norah, Nonresponse: The U.K. experience, Telephone survey methodology ,New York , John Wiley sons,1988
DE VAUS, finding a sample
DISKIN A FLESENTAL D.S, "do they lie?", Internal political science review,2, 470-422. 1981.
Groves Robert M, Theories methods of telephone surveys, Annual review of sociology, 1990,16:221-240
Groves Robert M, Theories methods of telephone surveys, Annual review of sociology, 1990,16:221-240.
Groves Robert M; Lyberg Lars E, An overview of nonresponse issues in telephone surveys, Telephone survey methodology, New York , John wiley sons,1988
Groves Robert M, Robert L Kahn, Surveys by telephone :a national comparison with personal interviews , New York :academic press,1979.
Herzog A. R. and W. L. Licksteing; "Social desirabllity and the randomized response technique" Jornal of personality and social psychology, 43, 710-717. 1982.
Hox j.j; E.D de Leeuw, A comparison of nonresponse in mail , telephone and face to face surveys , Public health report 105, 1994, 524-529.
HELGESON JG, receiving responding to mail survey: a phenomenological examination.
Herman Jeanne Brett, 1997, mixed-mode, data collection: Telephone and Personal Interviewing; northwestern Uni.
Hornic J. and C.L. Marayana; "Path -type reliability assesments for customrr panel data", Jornal of economics and Business, 34, 1-12. 1982.
Freedman, J.L.(1988). Social psychology. 6th edition. .New Jersey. Prentice-Hall Inc.
HORNIK, the cue and time perceptions effect on response to mail surveys.
JOHNSON W. and J.D. DELAMATER (1976), " response effects in sex surveys", public opinion quarterly, 40, 165-181.
Kormendi Eszter, The quality of income information in telephone and face to face survey, Telephone survey methodology, New York , John wiley sons,1988.
Kaplan Celia Patricia; Tanjasiri Sora Park, The effects of interview on smoking attitudes and behavior :self-report among female Latino adolescents, Substance use and misuse, Jun 1996; vol 31(8): 947-963.
Kazemir Brugt; Van erk Rob, Survey investigation of the hidden economy: some methodological results, Journal of economic - psychology ,1992 Dec; vol 13(4); 569-587
Locander william B; Burton John P, The effect of question form on gathering income data by telephone, Journal of marketing research, 1976,vol 7, 189-192.
Leeuw Edih D; Van der zouwen Johannes, Data quality in telephone and face to face surveys : a comparative meta- analysis, Telephone survey methodology ,New York , John wiley sons,1988
Lorig Kate; Eonzalez Virginia M; Ritter Philip; De Brey Virginiz N, Comparison of three methods of data collection in an urban Spanish -speaking population, nursing research,1997; vol46(4):230-234.
Mcauliffe William E; Geller Stephanie; Labrie Richard; Paletz Susannah; Fournier Elizabeth, Are telephone surveys suitable for studying substance abuse? Cost, administration, coverage and response rate issues, Journal of drug issues; Tallahassee; spring 1998.
SINGER E. (1984) "public reactions to some ethical issues of social research: attitudes and behaviors", journal of consumer research, 11, 501-509.
Siemiatycki Jack, A comparison of mail, telephone and home interview strategies for household health surveys, American journal of public health ,1979,vol 69, 238-244.
SILVER E.A, foundation of cognitive theory and research of mathematics problem - solving instruction.
Smith Michael D, Woman abuse :the case for surveys by telephone, Journal of interpersonal violence ,1998 Sep ; vol 4(3) :308-324.
Sykes Wendy ; Collins Martin, Effects of mode interview: experiments in the UK, Telephone survey methodology ,New York , John wiley sons,1988.
TOURANGEAN R , SMITH T.W, "asking sensitive question: the impact of data collection mode, question format question contex' public option quarterly.
Taylor Anne W; Wilson David H; Wakefield Melanie, Differences in health estimates using telephone and door- to -door survey methods- a hypothetical exercise, Australian and new Zealand journal of public health; Canberra, Apr 1998.
Weinberger Morris;Nagle Becky;Hanlon Joseph;Samsa Gregory, Assessing health related quality of life in elderly outpatients: telephone versus face to face administration, Journal of the American geriatrics society, 1994 Dec; vol 42(12):1295-1299

תגים:

השוואה · סקרים · עיונים · עמדות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השוואה בין סקר "פנים אל פנים" לבין סקר טלפוני בחקר עמדות", סמינריון אודות "השוואה בין סקר "פנים אל פנים" לבין סקר טלפוני בחקר עמדות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.