היישום אינו מחובר לאינטרנט

פיטום אווזים

עבודה מס' 063079

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת הסכסוך בין מפטמי האווזים לארגוני צער בעלי חיים.

6,931 מילים ,14 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
1.מבוא
2.שוק פיטום האווזים בישראל
2.1 שיטת הפעולה
2.1.1 תהליך יצור האווז
2.1.2 תהליך פיטום האווז
2.2 היקף השוק
2.2.1 מספר האווזים המפוטמים ומספר משקי הפיטום
2.2.2 תפוקת האווזים
2.3 סקירת השוק
2.3.1 יצוא ויבוא
2.3.2 שוק מקומי
2.3.3 התערבות ממשלתית, פיקוח וסיוע
2.4 כוח והשפעה
3.ארגוני צער בעלי חיים בישראל
3.1 תכלית ומטרות
3.1.1 יעדי ארגוני צער בעלי חיים
3.1.2 הנחות יסוד של הארגונים
3.2 פעולות כלליות
3.2.1 יזימת חקיקה
3.2.2 הישגי העבר
3.2.3 התמקדות בהווה
3.3 פעולות ספציפיות בנושא פיטום האווזים
3.3.1 פעולות רשמיות
3.3.2 ציוני דרך במאבק המשפטי
3.3.3 פעילויות לא רשמיות
3.4 כוח והשפעה
4. הקונפליקט בין הצדדים
4.1 תקנות מחייבות על פי חוק
4.1.1 אורך הצינור
4.1.2 משך הפיטום
4.1.3 הגבלת כמות מזון
4.2 אכיפת התקנות
4.2.1 אכיפת התקנות על המפטמים
4.2.2 התערבות ארגוני צער בעלי חיים
4.3 חילוקי דעות לגבי גרימת צער
4.4 הקשר בין הצדדים
4.4.1 קשרים ישירים
4.4.2 קשרים עקיפים
4.5 הפגיעה במגדלים
4.5.1 תוספת הוצאות והפסדי פדיון
4.5.2 פגיעה במוניטין
4.5.3 סך הפגיעה הכלכלית
5. סיכום
6. מקורות
7.נספחים

מבוא
בעבודה זו בחרנו לעסוק בקונפליקט בין מפטמי האווזים בישראל לבין ארגוני צער בעלי חיים
הפועלים בארץ. בשנים האחרונות עולה זעקה מכיוונם של ארגוני צער בעלי חיים בארץ ובעולם
הקוראת לאסור את פיטום האווזים על פי חוק בכל העולם עקב הסבל הרב הנגרם, לאווזים
המפוטמים.
מצד שני, עומדים מגדלי ומפטמי האווזים, תעשייה שלמה בישראל, המפרנסת משפחות רבות
ופועלת זמן רב בתחום, שרובו מופנה ליצוא כבדי אווז.
היות ואחד מאיתנו בן למשפחת מגדלי אווזים בחרנו לבחון באופן מקיף, רחב ואובייקטיבי ככל
האפשר את הקונפליקט בין הצדדים.
המאבק מתבטא בתחומים רבים, בינהם ניסיונות לחקיקה, פניות לבית משפט ולבג"ץ, תלונות
במשטרה ואף לקיחת החוק לידיים במקרים מסוימים. הקונפליקט החל בשנת 1993 עם פרסום
כתבה בעיתון "חדשות" שהעלתה את הנושא לסדר היום של מפטמי האווזים, ארגוני צער בעלי
חיים, מועצת הלול ומשרד החקלאות.
מאז ועד היום נמשך הקונפליקט ומתרחב, כשבו ארגוני צער בעלי חיים מנסים ליצור מודעות
בציבור לגבי הסבל הנגרם לאווזים כדי להפסיק את הביקוש לכבד אווז ובמקביל מנסים
באמצעים נוספים לכפות על המפטמים להפסיק את פעולות הפיטום, בעוד שהמפטמים מנסים
כל הזמן לשמור על הסטאטוס קוו בעניין ולהמשיך להתפרנס מפיטום אווזים. נכון לכתיבת
שורות אלו עומד פסק דין של בג"ץ הקובע כי פיטום אווזים אינו חוקי וייאסר החל מחודש מרץ
.2005
בעבודה נאסוף מידע על תהליך הפיטום ושוק פיטום האווזים בישראל בעבר ובהווה ונביא מידע
על שוק גידול האווזים בישראל בכלל ושוק הפיטום לכבד בפרט, נבחן את תפישתם של ארגוני
צער בעלי חיים והנחותיהם בנוגע לפיטום האווזים ונפרט הישגים ומעשים של ארגונים אלו
באופן רשמי ולאחר מכן נפרט את ההיבטים השונים וביטוי הקונפליקט בין הצדדים תוך סקירת
חקיקה בנושא, יעילותה ואכיפתה. נבחן מחלוקות עיקריות בין הצדדים ואת הקשרים הישירים
והעקיפים בניהם ונרכז את נתוני הפגיעה הכלכלית במגדלים.
מכיוון שאין ספרות רבה בנושא, שיטת העבודה ואיסוף המידע יתבססו על ביקורים במשקי
הפיטום, ראיונות עם בכירים בענף האווזים, בדיקת חוקים ותקנות של הממשלה וזרועותיה
ובחינת החומר המפורסם על ידי ארגוני צער בעלי חיים בישראל.

מקורות:

גולדמן, עוגן, (30/10/01) "מסמך רקע בנושא תקנות צער בעלי חיים, הלעטת אווזים", הכנסת - מרכז מידע ומחקר.
ויגודה, מיכאל, ד"ר. (31/5/02) "פיטום אווזים עמדת המשפט העברי", דעת - מרכז לימודי דת ורוח.
Brawley, Peggy,(16/12/85) "Quack Team of New York Farmers Helps Foie Gras Fly" U.S. Menus," People.


תגים:

חקלאות · אווזים · בעלי · גמר · חיים · ירוקים · סכסוך · עבודת · פיטום · צער

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "פיטום אווזים", סמינריון אודות "פיטום אווזים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.