היישום אינו מחובר לאינטרנט

דימוי הסקרים בעיני הציבור והגורמים המשפיעים על נכונות הנחקרים להשתתף\לא להשתתף בסקרים

עבודה מס' 061147

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: כיצד משפיעים חשיבותו ודימויו של הסקר בעיני הנחקרים על שיעור ההיענות והנכונות שלהם להשתתף בסקרים.

12,661 מילים ,23 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

דימוי הסקרים בעיני הציבור והגורמים המשפיעים על נכונות
הנחקרים להשתתף\לא להשתתף בסקרים

תוכן עניינים
פרק ראשון - מבוא
פרק שני - סקירה ספרותית
פרק שלישי - שיטת המחקר
פרק רביעי - הצגת הממצאים
פרק חמישי - דיון בממצאים
נספח 4 - נוסחי השאלון של המחקר
ביבליוגרפיה


מבוא
תופעת החיפזון אשר מתהווה בשנים האחרונות, לפרסם סקרים ונתונים מרובים
אשר לעיתים סותרים זה את זה, בלי לשקול את המקצועיות של הסוקרים והסקרים
עצמם, היא שהביאה את אמינותם של הסקרים ודימויים בעיני הציבור לשפל חסר
תקדים.
הפגיעה בדימוי הסקרים, מהווה גורם לפגיעה במידת הנכונות של הנחקרים לענות
ולהשתתף בסקרים.

אחת ההטיות המשמעותיות והנפוצות בסקרים, נובעת מחוסר שיתוף פעולה מלא או
חלקי של הנסקרים עם מבצעי הסקר ובכך נגרמת ירידת תוקף התשובות ומהימנותן
וירידת ערך הסקר.
מצאתי לנכון, שישנה חשיבות רבה לאיתור הסיבות לחוסר שיתוף פעולה זה ולסירוב
להשתתף בסקרים, ע"מ שניתן יהיה לצמצמו ככל האפשר.
מטרתי היא לבדוק את משמעות הדימוי האופטימלי לסקר בעיני הנחקרים מצד אחד
וכן את הדימוי אשר קיים כיום לסקרים בציבור מן הצד השני וזאת על מנת לתקן את
ה"סטיגמה" הקיימת ולגרום להעלאת דימויו של הסקר בעיני הציבור הרחב
וכתוצאה מכך, להגדיל את שיעור ההיענות והרצון לשתף פעולה בסקרים.

בעבודתי זו, אנסה להתחקות אחר הגורמים האחראיים לבעיית הסירוב וחוסר שיתוף
הפעולה בסקרים ואנסה לבדוק, כיצד משפיעים חשיבותו ודימויו של הסקר בעיני
הנחקרים על שיעור ההיענות והנכונות שלהם להשתתף בסקרים.
כמו כן, אציג רקע ספרותי ממאמרים ומחקרים אשר הוצגו ונכתבו בנושא שלי ואנסה
להסביר כיצד בניתי את שאלות והשערות המחקר שלי.
כלי המדידה העיקרי לאיסוף נתונים בסקר הוא השאלון ולכן אתרכז בו בביצוע
המחקר אותו אבצע.
כמו כן, אציג את הדרך והאופן בהם נעשה בפועל המחקר שבחרתי לעשות וכן אדון
בממצאים שעלו מתוכו ובמסקנות ועל ידי כך , אשתדל לאשש ולתמוך בהשערות
המחקר שלי.

מקורות:

הורניק, יעקב. מאיר, נאוה. "ניתוח על של סוגיית אי תגובה בסקר דואר", מתוך:
מקראת הקורס - סקרים ומשאלי דעת קהל-האוניברסיטה הפתוחה,1988,עמ' 299-310.
וימן, גבי. "מדבר סקר תרחק-הסיקור של סקרי בחירות בתקשורת הישראלית", מתוך: אמת וסקר, הוצאת הקיבוץ המאוחד-הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, 1998, עמ' 123-141.
טוינבז'י, טייזון. "שיטות ראיון טלפוניות: תמונת מצב", מתוך: מקראת הקורס - סקרים ומשאלי דעת קהל, האוניברסיטה הפתוחה, 1979, עמ' 237-252.
כספי, דן. וחיים, אייל. "עמדות הציבור כלפי סקרי דעת קהל", מתוך: הכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית הישראלית, אוניברסיטת באר-שבע, פברואר 1982.
"סקרים אמיתיים - כיצד סקר חוזה תוצאות אמת?", שנת 2000, מתוך אתר האינטרנט: http://whyfiles.org/009poll/index.html
פוקס, קמיל. "סקרים טלפוניים במערכת בחירות - על מתודולוגיה והשפעה", מתוך: אמת וסקר, הוצאת הקיבוץ המאוחד-הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, 1998, עמ' 61-74.
פוקס, קמיל. ובר לב, שאול. "סקרים כן, אבל איך?", מתוך: אמת וסקר, הוצאת הקיבוץ המאוחד-הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, 1998, עמ' 9-25.
קנת, רון. "סוגיות בתכנון וביצוע סקרי שביעות רצון", מתוך: אמת וסקר, הוצאת הקיבוץ המאוחד-הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, 1998, עמ' 219-239.
Charles, F. Turner. Elizabeth J. Martin. "Surveying Subjectives Phenomenon: Recommendations" מתוך: מקראת הקורס: סקרים ומשאלי דעת קהל , האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 453-469.
D.A.,de-Vaus." Finding a sample" מתוך: מקראת הקורס-סקרים ומשאלי דעת קהל, האוניברסיטה הפתוחה, 1986, עמ' 140-123
Diskin, Abraham. Felsental, S.Dan. "Do they lie?" מתוך: מקראת הקורס-סקרים ומשאלי דעת קהל, האוניברסיטה הפתוחה, 1981, עמ' 225-211.
Haraldsen, Gustav. Stilnacke, Margaretha, and Fosen, John. "Empirical contributions to a general survey response model", from: International conference on survey nonresponse, 1999, p. 1-18. from website: http://www.jpsm.umd.edu/icsn/papers/gustav.html
Hornik, Jacob. "time cue and time perception effect on response to mail surveys" מתוך: מקראת הקורס-סקרים ומשאלי דעת קהל, האוניברסיטה הפתוחה, 1981, עמ' 334-330.
Jaki Stanley Mccarthny, Jay V. Johnson, and Kathy Ott. "Exploring the relationship between survey participation and survey sponsorship: what do respondents and nonrespondents think of us?", from: International conference on survey nonresponse, oct' 1999, p. 1-15. from website: http://www.jpsm.umd.edu/icsn/papers/mccarthnyjohnson.html
Jarvis, Steve".survey refusal rate still rising", from: marketing news ,april 2002, from website:http://www.yahoo.survey.com
Jolene M. Struebbe, Jerome B. Kernan and Thomas J. Grogan "The Refusal Problem in Telephone Surveys" מתוך: מקראת הקורס-סקרים ומשאלי דעת קהל, האוניברסיטה הפתוחה, 1986, עמ' 294-285.
Muratore, Maria Ginseppina. Quattrociocchi, Luciana. "A new quality approach for telephone survey: from interview training to daily monitoring system to prevent and to measure nonresponse", Rome-Italy, 1999, p. 1-30. from website: http://www.jpsm.umd.edu/icsn/papers/muratore.html
O'Connor, T."Identifying and classifying reasons for nonresponse on the 1991 farm costs and returnes survey". From: SRB research report SRB-92-10, national agricultural statistics service, US department of agriculture, 1992.
"Sampling error in survey research, technical paper from dss research".From website: http://www.dssresearch.com/library/general/sampling.asp Feb' 2000, p.1-4.
Tom W. Smith."developing nonresponse standarts", from: International conference on survey nonresponse, dec' 1999, p.1-59.
Warriner, Keith. Goyder, John. Gjertsen, Heidi. Hohner, Paula. Mcspurren, Kathleen. "Charities, no:Lotteries, no: Cash, yes-main effects and interactions in a canadian incentives experiment", from: Public opinion quarterly volume 60, 1996, p.542-562.
WhitlarkMichael, David. "Phone Surveys: How Well do respodents represent average Americans?",from: american marketing association, Chicago, 1998, p.13-17.
Yankelovich, Daniel. "A new direction for survey research", from: international journal of public opinion research, 8, p.1-9.

תגים:

עיונים · בסקרים · ומשאלים · דעת · קהל · בעיני · תקשורת · ציבור · אמינות · ריבוי · רצונם · רגיש

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "דימוי הסקרים בעיני הציבור והגורמים המשפיעים על נכונות הנחקרים להשתתף\לא להשתתף בסקרים", סמינריון אודות "דימוי הסקרים בעיני הציבור והגורמים המשפיעים על נכונות הנחקרים להשתתף\לא להשתתף בסקרים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.