היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 66712
מיהם הידועים בציבור, מה הסטאטוס המשפטי שלהם, איזה יחסי רכוש מקיימים ידועים בציבור ומה השלכות הכלכלית והמשפטיות של ידועים בציבור.
5,160 מילים (כ-16 עמ'), 20 מקורות, 586.95 ₪
עבודה מס' 61864
חובת המזונות, ירושת ידועים בציבור ואימוץ ע"י ידועים בציבור.
2,059 מילים (כ-6.5 עמ'), 17 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 65964
האם המינויים הפוליטיים בשירות הציבורי בישראל פוגעים בעיקרון המקצועיות של המנהל הציבורי בישראל?
6,301 מילים (כ-19.5 עמ'), 26 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 62127
המרחב הציבורי הקלאסי שהוצג על ידי הברמס והשוואתו למרחב הציבורי ה"מקוון".
1,873 מילים (כ-6 עמ'), 3 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 64355
חסינות של אנשי הציבור תוך התייחסות בעיקר לחברי הכנסת, נבחרי ציבור וכן חסינות השופטים.
8,521 מילים (כ-26 עמ'), 18 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 70323
דיון בפולמוס הציבורי המתרחש סביב תופעה זו בצה"ל, תוך התייחסות להיבטים היסטוריים ותיאורטיים, לדעות הציבור וכן לשיח סביב פרסום מסמך "דף מפקד לקרב" שפרסם לפקודיו סא"ל עופר וינטר במהלך מבצע "צוק איתן".
6,162 מילים (כ-19 עמ'), 27 מקורות, 439.95 ₪
עבודה מס' 65552
ניתוח תופעת המטרד ליחיד ולציבור תוך התייחסות לפסיקה רלוונטית מהדין העברי והדין האנגלי; היקף התופעה ודרכי התמודדות.
15,065 מילים (כ-46.5 עמ'), 60 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 69183
השתלשלות הפסיקה לעניין עבירת העלבת עובד ציבור, כפי שבאה לידי ביטוי בדנ"פ אונגרפלד.
9,056 מילים (כ-28 עמ'), 0 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 67538
האם קיימת השפעה של המשפט הציבורי על המשפט הפרטי בתחום החובות בעת סיום העסקת עובד?
10,136 מילים (כ-31 עמ'), 102 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100