היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 62144
האם יוזמה תקשורתית ייחודית, במדינה בתקופת משבר בטחוני, יכולה להעלות נושא כלכלי חברתי שולי, לפסגת סדר היום הציבורי?
3,770 מילים (כ-11.5 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 62127
המרחב הציבורי הקלאסי שהוצג על ידי הברמס והשוואתו למרחב הציבורי ה"מקוון".
1,873 מילים (כ-6 עמ'), 3 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 62178
הצגת התהליך שהשידור הציבורי עבר תוך התייחסות למגמות עתידיות המכוונות את דרכו.
2,941 מילים (כ-9 עמ'), 13 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 66436
דיון תיאורטי בזרימת המידע באינטרנט.
968 מילים (כ-3 עמ'), 4 מקורות, 96.95 ₪
עבודה מס' 62277
10,000 מילים (כ-31 עמ'), 16 מקורות, 458.95 ₪
עבודה מס' 62251
בדיקה, תיאור וניתוח עמדות ותפיסות הציבור לגבי תקיפת נשים על ידי בני זוגן.
5,483 מילים (כ-17 עמ'), 24 מקורות, 554.95 ₪
עבודה מס' 62097
ניתוח ארועים ומקרים בהם קיים חשש כי נפגם טוהר המידות במנהל ציבורי.
2,131 מילים (כ-6.5 עמ'), 13 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 62096
הסבר הבעייה, המחקר בתחום והגורמים התורמים להעלתה על סדר היום.
2,904 מילים (כ-9 עמ'), 4 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 66269
אמידה ואיפיון בתי מלון ירוקים כחלק מהתיירות האקולוגית, ובדיקת עמדותיהם של הציבור והעדפתיהם למלונות ירוקים.
11,721 מילים (כ-36 עמ'), 31 מקורות, 288.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100