היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 17
עבודה מס' 67781
הפרעת ריבוי אישיות וקיומה של הפרעת הזהות הדיסוציאטיבית.
3,030 מילים (כ-9.5 עמ'), 32 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61717
בחינת הריבוי הטבעי במצרים משנת 1954 - שנת עלייתו של עבד-אל-נאצר ועד היום.
5,810 מילים (כ-18 עמ'), 15 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 21033
סקירת שמות עצם מקראיים ובדיקת צורות הריבוי שלהם על מנת למצוא את החריגים תוך מציאת מאפינים משותפים וסווגם ע"פ תכנים ומשמעות
4,777 מילים (כ-14.5 עמ'), 11 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 60274
הגישות\מודלים לפתרון בעיית ריבוי תאי כבד מושתלים ואיכלוסם מחדש.
1,514 מילים (כ-4.5 עמ'), 3 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 10232
סקירת נושא איסור ריבוי נשים בימי הבניים וכיום, השוני בן קהילות אשכנז לספרד כולל תקנות רגמ"ה.
6,654 מילים (כ-20.5 עמ'), 25 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 21445
סקירת נושא איסור ריבוי נשים בימי הבניים וכיום, מקורותיו והשוני בין קהילות אשכנז לספרד.
5,914 מילים (כ-18 עמ'), 11 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 63574
בחינת ההיבטים המשפטיים תוך התייחסות להיבט התרבותי.
6,448 מילים (כ-20 עמ'), 32 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 64582
מהו הקשר בין רמת הנכונות למגע בין קבוצתי\ריבודי לבין רמת המודרניזציה.
5,443 מילים (כ-16.5 עמ'), 20 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 63723
5,875 מילים (כ-18 עמ'), 20 מקורות, 288.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 17