היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 92
עבודה מס' 10218
3,232 מילים (כ-10 עמ'), 8 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 60318
ניתוח מושג המונופול, התפתחותו ההיסטורית של משק החשמל, תאור משק החשמל, השוואת המצב בישראל למדינות אחרות בתחום החשמל, תוך השוואת המבנה, והמחירים.
9,931 מילים (כ-30.5 עמ'), 50 מקורות, 132.95 ₪
עבודה מס' 31436
תפקידיו וסמכויותיו של בנק ישראל, מכשירים פיננסים של הבנק, היחסים עם הממשלה ודרכי העידוד שלו בפעילות יזמית במשק.
5,738 מילים (כ-17.5 עמ'), 6 מקורות, 131.95 ₪
עבודה מס' 70819
מצב משק המים והשימוש במי קולחין.
5,731 מילים (כ-17.5 עמ'), 9 מקורות, 249.95 ₪
עבודה מס' 66178
מעורבות ממשלתית בישראל בשווקי המסחר, בתנאי משק סגור.
2,519 מילים (כ-8 עמ'), 8 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 20897
השפעת המלחמות על המשק והכלכלה הישראלית, בדיקת נטל המימון של הבטחון, כיצד הוא ממומן והיכן הוא פוגע, תוך השוואה למידנות אחרות תוך התמקדות במדינות ערב.
3,443 מילים (כ-10.5 עמ'), 12 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 67775
סקירת הגורמים שהביאו את משק המים למשבר ודרכים להתמודדות.
13,059 מילים (כ-40 עמ'), 38 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 65520
אשראי לספקים, הביטחונות, גביית האשראי ואת פעולות האכיפה כאשר הלקוח אינו סולוונטי וכאשר מצב המשק מצוי בשפל ובמיתון (התייחסות לאינתיפאדה).
8,363 מילים (כ-25.5 עמ'), 14 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 41436
חשיבותו של העסק הקטן למשק, השוואה לעסק גדול, דרכי הניהול ויחסי העבודה והשיווק והעסק הקטן כקבוצה.
5,917 מילים (כ-18 עמ'), 4 מקורות, 252.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 92