היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 87
עבודה מס' 10218
3,232 מילים (כ-10 עמ'), 8 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 60318
ניתוח מושג המונופול, התפתחותו ההיסטורית של משק החשמל, תאור משק החשמל, השוואת המצב בישראל למדינות אחרות בתחום החשמל, תוך השוואת המבנה, והמחירים.
9,931 מילים (כ-30.5 עמ'), 50 מקורות, 132.95 ₪
עבודה מס' 67775
סקירת הגורמים שהביאו את משק המים למשבר ודרכים להתמודדות.
13,059 מילים (כ-40 עמ'), 38 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 31436
תפקידיו וסמכויותיו של בנק ישראל, מכשירים פיננסים של הבנק, היחסים עם הממשלה ודרכי העידוד שלו בפעילות יזמית במשק.
5,738 מילים (כ-17.5 עמ'), 6 מקורות, 131.95 ₪
עבודה מס' 66178
מעורבות ממשלתית בישראל בשווקי המסחר, בתנאי משק סגור.
2,519 מילים (כ-8 עמ'), 8 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 65520
אשראי לספקים, הביטחונות, גביית האשראי ואת פעולות האכיפה כאשר הלקוח אינו סולוונטי וכאשר מצב המשק מצוי בשפל ובמיתון (התייחסות לאינתיפאדה).
8,363 מילים (כ-25.5 עמ'), 14 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 67941
סקירה רחבה של הטעיות במשק שנעשו לאחרונה ומהי ההשפעה של החוק החדש בתובעניות הייצוגיות לעומת המבנה שהיה לפני כן בתחרות בלתי הוגנת ללא חוק התובעניות החדש כחוק פוזיטיבי הנותן זריקת מרץ להגשת תובענות.
23,898 מילים (כ-73.5 עמ'), 200 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 50955
סקירת משק החשמל ובדיקת שיטת ה- PBR.
5,593 מילים (כ-17 עמ'), 7 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 64337
סקירת השינויים במשק המים הישראלי והמשתתפים הרלבנטיים בתהליך קביעת המדיניות שהשפיעו על שינויים אלו.
11,875 מילים (כ-36.5 עמ'), 77 מקורות, 288.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 87