היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 25
עבודה מס' 60298
התפתחות הצגת האלימות בסרטיו של היצ'קוק.
1,405 מילים (כ-4.5 עמ'), 3 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 64055
הקשר בין אונס מלחמתי לאונס יצרי.
5,418 מילים (כ-16.5 עמ'), 20 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 69589
בחינה של מספר גורמי מצב הקשורים לאונס כפי שהם נתפסים אצל קורבנות אונס.
8,105 מילים (כ-25 עמ'), 23 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 60519
סיקור מעשה האונס תוך התייחסות לשוני בהצגת המקרה בשני המקומונים.
15,187 מילים (כ-46.5 עמ'), 24 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 60997
היבטים משפטיים וחברתיים במקרה אונס שמרת.
11,176 מילים (כ-34.5 עמ'), 23 מקורות, 459.95 ₪
עבודה מס' 61730
דיון בתופעת האונס הקבוצתי על הרקע החברתי בקיבוץ וסקירת הפן התקשורתי של הפרשה.
8,006 מילים (כ-24.5 עמ'), 36 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 68243
כיצד השפיעה הביקורת הפמיניסטית על השינוי בדין הבינלאומי בראי עבירת האונס במלחמה (Wartime Rape) והאם השינוי מספק?
4,444 מילים (כ-13.5 עמ'), 49 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 70097
בחינה כללית של הפגיעה בדימוי ובתיירות של הודו כתוצאה מהאונס של ג'יוטי סינג פנדיי.
3,175 מילים (כ-10 עמ'), 11 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61166
המיתוסים בנוגע לאונס ובחינתן של שלוש תתי-חברות בישראל (פלסטינאים, קיבוצים וזונות).
4,306 מילים (כ-13 עמ'), 14 מקורות, 229.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 25