היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 16
עבודה מס' 70189
דיון בחקיקה הבינלאומית בדבר זכויות הילד ויישומה בישראל מאז נכנסה לתוקף.
4,114 מילים (כ-12.5 עמ'), 13 מקורות, 96.95 ₪
עבודה מס' 61328
איתור הבעיות הלוגיסטיות בסניף של תנובה והצגת פתרונות וחלופות אפשריות.
2,281 מילים (כ-7 עמ'), 0 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 60750
סמכויות, מעמד משפטי ועמדת בג"צ.
5,558 מילים (כ-17 עמ'), 64 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 65339
סקירת 13 תכנוני המס שנכנסו לתוקף החל מסוף 2006 וההשלכות של התכנונים על הנישומים ועל אנשי המקצוע.
8,058 מילים (כ-25 עמ'), 21 מקורות, 507.95 ₪
עבודה מס' 70625
שאלת כבוד האדם מבחינת נפגעות מינית אל מול שלילת זכויות היסוד של התוקף באלימות.
9,311 מילים (כ-28.5 עמ'), 18 מקורות, 399.95 ₪
עבודה מס' 70636
האם גישת שלילת זכויות התוקף יכולה להועיל להגנה העצמי של נשים מוכות?
4,867 מילים (כ-15 עמ'), 15 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 70630
בחינת נקודות ההשקה האפשריות של החקיקה והפסיקה הישראלית עם מתן תוקף לאינטרס של הסבים, והתנגשות הזכויות והאינטרסים השונים שייווצרו לכשימומש האינטרס של הסבים.
7,100 מילים (כ-22 עמ'), 35 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 51019
בחינת משבר ה"אני" התוקף את גיבורי שני הסיפורים תוך התייחסות לתימה המרכזית, המבנה הסיפורי והגישה ההיסטורית.
3,495 מילים (כ-11 עמ'), 6 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 50867
בחינת דרכי הפעולה של רשות התכנון במקרה זה.
4,993 מילים (כ-15.5 עמ'), 25 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 16