היישום אינו מחובר לאינטרנט

דיני התכנון והבניה-שימושים חורגים עקב כניסתה לתוקף של תכנית חדשה-הדין המצוי והרצוי

עבודה מס' 050867

מחיר: 228.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת דרכי הפעולה של רשות התכנון במקרה זה.

4,993 מילים ,25 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

בעבודה זו, נעסוק באחד מהיבטי הסוגיה, שהיא מבין החשובות והקשות ביותר שבתחום דיני התכנון והבניה:
הפיכת שימוש חוקי קיים במקרקעין לשימוש חורג, ואגב כך הפיכת הבעלים לעבריין בעל כורחו. וכמו כן מהו הגבול, בדין הקיים ובדין הרצוי, בין סמכויות התכנון להגביל את השימוש במקרקעין, לבין הזכות לפיצוי על פגיעה במקרקעין של היחיד מהפעלת סמכויות אלו. חשיבות סוגיות הולכת וגוברת לאחרונה עקב חקיקתם ויישומם של חוקי היסוד והאמרת מחירי המקרקעין. בעלי זכויות במקרקעין, מראים בשנים האחרונות נכונות גוברת להשקיע ממון
בהתדיינות משפטית, ועל כן רבה החשיבות שבדיון והסדרת סוגיות מעין אלו.1

אנו נסקור את הדין המצוי והרצוי ביחס לשימושים חורגים עקב כניסתה לתוקף של תוכנית חדשה , ונמקד את הדיון בהגנה שיש להעניק לפרט במצב בו תוכנית חדשה הופכת שימוש חוקי קיים במקרקעין לשימוש חורג.

באופן כללי ניתן לומר כי בפני רשות התכנון עומדות שלוש דרכי פעולה לטיפול בשימושים קיימים במצב בו תוכנית חדשה הופכת אותם לחריגים :
1. השארתם על כנם ללא מגבלת זמן .
2. הפסקת השימוש תוך תשלום פיצוי מלא לפי סעיפים 197 ו 200 לחוק התכנון והבניה.
3. סיום הדרגתי של שימוש חורג , ע"פ פרק ז' לחוק התכנון והבניה.

במסגרת העבודה , נבחן כל אחת מהאפשרויות הנ"ל :
ביחס לפרט הנפגע נציע נקיטת מהלכים שונים, לשם שמירה על האינטרסים הכלכליים - קנייניים שלו. ולשם הימנעות מפעולה בניגוד לחוק והגדרתו, הפורמלית לפחות, של בעל המקרקעין כעבריין. במקביל, ביחס לרשויות התכנון, נציע כללים והנחיות לפיצוי פגיעות תכנון מסוג זה האמור - ע"פ הוראות הפיצוי הכלליות בחוק התכנון והבניה2 ונזכיר מחקר אמפירי המתאר כיצד ייושמו סעיפי החוק הלכה למעשה ע"י רשויות התכנון3. נבדוק את ההסדר הקבוע
בפרק ז' לחוק התכנון והבניה המאפשר לטפל באופן שונה בשימושים ובניינים חורגים ונעמוד על היחס בין פרק ז' לבין הוראות הפיצוי הכלליות. נבחן מהו הדין כאשר הרשות נמנעת מלקבל החלטה ביחס לגורל השימושים הקיימים. בנוסף נתייחס לשימוש חורג המהווה מטרד לפי דיני הנזיקין. לבסוף נציג את השקפתנו, המסתמכת על דעות אקדמיות שונות, ביחס לדין הרצוי.
---------------------------------------------------------------------------------
1. ר' אלתרמן , ביקורת ספרים על הספר פגיעות במקרקעין ע"י רשויות התכנון, משפטים כ"ו (תשנ"ו) , . 633
2. חוק התכנון והבניה , תשכ"ה 1965 - , סעיף 197 ו סעיף 200
3. ר' אלתרמן , א' נעים, פיצויים על ירידת ערך מקרקעין עקב שינוי תוכנית , (חיפה . 143 1992)

תוכן עניינים:
מבוא
הוראות הפיצוי הכלליות בחוק התכנון והבניה: סעיפים 197 ו .200
פרק ז' לחוק התכנון והבנייה - "שימוש חריג"
היחס בין פרק ז' להוראות הפיצוי הכלליות בחוק התכנון והבנייה
העדר קביעת הרשות ביחס לגורל השימוש הקיים
תחולה סימולטנית של הוראות הפיצוי הכלליות ופרק ז' לחוק
שימוש חורג המהווה מטרד - תחולת דיני הנזיקין בסוגיית השימוש החורג
סיכום

מקורות:

ר' אלתרמן , א' נעים, פיצויים על ירידת ערך מקרקעין עקב שינוי תוכנית , (חיפה 1992 ) 143 .
ר. אלתרמן , ביקורת ספרים, משפטים כ"ו תשנ"א 633 , 636 .
דפנה לוינסון - זמיר , פגיעות במקרקעין ע"י רשויות התכנון, המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר, הפקולטה למשפטים , האוניברסיטה העברית בירושלים, תשנ"ה - 1994 , עמ' 323-363
R.B. Cunningham D.H.. Kremer'"Vested Rights ,Estoppel and Land Development Process"29 Hastings Low Journal (1977/1978) 625,675
R.A. Epstein, Takings:Private Property and the Power of Eminent Domain (Cambridge , 1985),194
דפנה לוינסון - זמיר , פגיעות במקרקעין ע"י רשויות התכנון, המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר, הפקולטה למשפטים , האוניברסיטה העברית בירושלים, תשנ"ה - 1994 , עמ' 401 .

תגים:

תכנית · מתאר · מקרקעין · תיכנון

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "דיני התכנון והבניה-שימושים חורגים עקב כניסתה לתוקף של תכנית חדשה-הדין המצוי והרצוי", סמינריון אודות "דיני התכנון והבניה-שימושים חורגים עקב כניסתה לתוקף של תכנית חדשה-הדין המצוי והרצוי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.