היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 21
עבודה מס' 67397
מהן זכות במקרקעין ופעולה במקרקעין, מיהו עושה פעולה במקרקעין, הקצאת מניות באיגוד מקרקעין ותיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין.
6,732 מילים (כ-20.5 עמ'), 42 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 68086
תיאור חיובי המשכיר בחוזה שכירות מקרקעין, כפי שהם מצויים בדין, וכן דיון באשר לסוגיות הנלוות לחיובים אלו.
9,387 מילים (כ-29 עמ'), 17 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 66351
הפטורים ממס רכישה כגון פטור ממס רכישה של עולה וכן של נכים, מכירת מקרקעין לבן משפחה, פטור מהעברה מתאגיד לתאגיד וכו'.
13,015 מילים (כ-40 עמ'), 55 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68306
דיני עשיית עושר שלא במשפט ודיני הפקעות מקרקעין על ידי המדינה, תוך התייחסות לזכות הקניין.
4,064 מילים (כ-12.5 עמ'), 26 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66618
מהן הבדיקות המקדמיות שעל עו"ד לבצע טרם ביצוע עסקה במקרקעין ?
8,267 מילים (כ-25.5 עמ'), 26 מקורות, 60.95 ₪
עבודה מס' 61136
8,341 מילים (כ-25.5 עמ'), 18 מקורות, 299.95 ₪
עבודה מס' 62881
ניתוח על פי עקרונות המוסר.
5,629 מילים (כ-17.5 עמ'), 13 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 62604
פטור לדירות מגורים.
4,751 מילים (כ-14.5 עמ'), 8 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 67285
השפעות אתרי השידור הסלולאריים על הדרים בקרבתם ועל הציבור כולו, והיכולת המשפטית להתגונן מהשפעות אלו.
8,562 מילים (כ-26.5 עמ'), 55 מקורות, 289.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 21