היישום אינו מחובר לאינטרנט

החיוב במע"מ על פעולה באיגוד מקרקעין

עבודה מס' 067397

מחיר: 725.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מהן זכות במקרקעין ופעולה במקרקעין, מיהו עושה פעולה במקרקעין, הקצאת מניות באיגוד מקרקעין ותיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין.

6,732 מילים ,42 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

החיוב במע"מ כאשר מתבצעת "פעולה באיגוד מקרקעין" הינו מורכב ומסובך מכפי שניתן היה לחשוב וזאת כיוון שחוק מע"מ מכפיף את חיובה במס של פעולה באיגוד מקרקעין, לחוק מיסוי מקרקעין כאשר זה האחרון עבר לאחרונה רפורמה כללית . כמו כן הגדרת "איגוד מקרקעין" כפי שהיא מנוסחת כיום אינה ברורה ויוצרת בעיות רבות.
חוק מע"מ מפנה אותנו לחוק מיסוי מקרקעין אף בהקשר של רישום בבורסה של ניירות ערך שהנפיק איגוד מקרקעין , נוסח הסעיף מעורר בעיות פרשניות רבות וחילוקי דעות רבים בין מלומדים שונים, למשל האם הרישום נכנס בגדר "עסקה" כמשמעותה בחוק מע"מ? כמו כן קיים חוסר בהירות לעניין שווי העיסקה בעיסקת רישום בבורסה.
במאמר זה נשתדל לבאר בעיות אלו ונציג את הדרכים הקיימות להתמודד איתן ודרכי הפעולה הקיימים. לשם כך תחילה יש להבין את המונחים הכתובים ופרשנותם בחוק מע"מ ובחוק מיסוי מקרקעין.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2.הגדרות
2.1 הגדרת "מכר"
2.2 הגדרת "איגוד"
2.3 הגדרת "זכות באיגוד"
2.4 הגדרת "איגוד מקרקעין"
2.4.1 מבוא
2.4.2 זכות במקרקעין
2.4.3 נכסים המשמשים/ לא משמשים (טפלים), לייצור הכנסתו
2.5 הגדרת "פעולה באיגוד"
2.5.1 עושה פעולה
2.5.2 פעולה באיגוד
2.5.3 הפעולות הנכללות בהגדרת "פעולה באיגוד"
3. הקצאת מניות באיגוד מקרקעין ותיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין
3.1 "הרמת מסך" באיגוד מקרקעין ואיחוד שיטת חישוב רווח ההון עם שיטת חישוב השבח
4. החבות במס ערך מוסף בפעולה באיגוד מקרקעין וברישום מניות של איגוד מקרקעין בבורסה
4.1 מבוא
4.2 פעולה באיגוד מקרקעין
4.3 המחיר בפעולה באיגוד מקרקעין בעקבות תיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין
4.4 רישום מניות של איגוד מקרקעין בבורסה
4.5 המחיר בעסקת רישום איגוד מקרקעין
4.6 החייב במס בפעולה באיגוד מקרקעין וברישום מניות בבורסה
4.7 ניכוי תשומות בפעולה באיגוד מקרקעין
4.8 פטור ממס למניות איגוד מקרקעין הנסחרות בבורסה
5. סיכום
6. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

סעיף 1 לחוק מע"מ זהו סעיף הגדרות. ההגדרה בסעיף זה למונח "מכר" לעניין מקרקעין היא-
"...גם לרבות פעולה באיגוד מקרקעין כמשמעותה בחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג -1963..."
אם כן, מנוסח הגדרה זה ניתן לראות כי חוק מע"מ אינו מפרש את המונח "פעולה באיגוד מקרקעין" אלא מקבל על עצמו את הפירוש למונח מחוק מיסוי מקרקעין. כלומר: פעולה הנעשית באיגוד מקרקעין היא "מכר". מרגע שחוק מע"מ הפנה אותנו לחוק מיסוי מקרקעין יש לפרש את כל המונחים וההגדרות הנלווים להגדרת "פעולה באיגוד מקרקעין" כפי שפורשו בחוק מיסוי מקרקעין או כפי שהגדיר זאת בספרו י' פוטשבוצקי "ההפניה היא לחוק מס שבח על קרבו ועל כרעיו".
ואכן, פנייה לחוק מיסוי מקרקעין לסעיף 7 קובעת כי "המס יוטל על פעולה באיגוד מקרקעין" ובכדי להבין מונח זה יש צורך להשתמש בסדרה של מונחים שונים ומורכבים שאינם מצטיינים בבהירות
יתירה המופיעים בסעיף 1 לחוק הנ"ל שהינו סעיף הגדרות. ראשית, יש לפנות להגדרת "איגוד" הקובעת איזה גופים משפטיים כלולים במונח זה. שנית, יש להבין מהו "איגוד מקרקעין"- שהרי אין
דינו כדין איגוד סתם. ושלישית, יש לעמוד על טיבה של הגדרת "זכות באיגוד מקרקעין"- שהרי רק מכירת זכות שכזו חייבת במס.

תגים:

מיסוי מקרקעין · מיסים · ערך מוסף · שבח

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "החיוב במע"מ על פעולה באיגוד מקרקעין", סמינריון אודות "החיוב במע"מ על פעולה באיגוד מקרקעין" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.