היישום אינו מחובר לאינטרנט

שיתוף הפעולה בין הרופאים לאחיות במערכת הסיעוד הרפואי

עבודה מס' 064884

מחיר: 482.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת ההיבטים השונים בסוגיית שיתוף הפעולה על מנת להצביע על הנקודות החלשות באופן שיתוף הפעולה בהווה, והצעות לשינוי ושיפור שיתוף הפעולה בעתיד, במסגרת פרוייקט מיוחד.

12,490 מילים ,39 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

מערכות הבריאות מורכבות ממבנה היררכי של בעלי התפקידים השונים בתוך המערכת. בין המקצועות ניתן למנות את הרופאים, האחיות, העובדים הסוציאלים, התזונאים, הרוקחים, הטכנאים, מנהלנים וכיו"ב. תפקודה של המערכת תלוי רבות בשיתוף הפעולה בין בעלי המקצועות השונים ברמות השונות: ברמת המטופל (שיפור איכות הטיפול ושביעות רצון הלקוח); ברמת העובדים (הגברת שביעות הרצון של העובדים); וברמת הארגון (התייעלות וחיסכון במשאבים).
ההבדלים בין הסטטוס של המקצועות השונים, הופך בפועל לגורם פסיכולוגי ותרבותי המשפיע על אופן שיתוף הפעולה. לכל אחד מחברי הצוות הרב-מקצועי יש נקודת מבט שונה על הטיפול בחולה ועל מעמדו המקצועי בתוך הצוות. נוצר מצב בו ישנם מקצועות הנחשבים מכובדים או חשובים יותר מאחרים, ולכן האוחזים בהם מחזקים את מרותם בצוות ובצורת קבלת ההחלטות במוסד. מכיוון שהגישה המסורתית-פטריאכלית, לפיה תפקיד הרופא חשוב ומכובד יותר מזה של האחות, היא הגישה השלטת בתרבות ומכאן במערכות הבריאות השונות, נוצר מצב בו שיתוף הפעולה בין אחיות לרופאים אינו מנוצל בצורה יעילה. הבדלי הגישות יוצרים חיכוכים ותסכול, בעיקר בסקטור הסיעודי, ופוגעים בהשגת המטרות.

במסגרת עבודה זו ייבחנו ההיבטים השונים בסוגיית שיתוף הפעולה, על מנת להצביע על הנקודות החלשות באופן שיתוף הפעולה בהווה, והצעות לשינוי ושיפור שיתוף הפעולה בעתיד, במסגרת פרוייקט מיוחד שמטרתו לבנות מערכת תיאום ושיתוף פעולה רחב, מתוך מטרה לשפר את מערכת הבריאות בשלושת הרמות שצויינו לעיל. ההיבטים שייבדקו הינם ההיבט המקצועי; ההיבט הארגוני; ההיבט החינוכי; ההיבט החוקי וההיבט המחקרי.

תוכן עניינים
1. מבוא
2. סקירת ספרות
2.1 צוות בין-מקצועי ועבודת צוות
2.1.1 עקרונות הצוות הבין-מקצועי
2.1.2 מודל לפיתוח צוות
2.2 שיתוף פעולה בין רופאים ואחיות
2.3 מודלים לשיתוף פעולה
2.3.1 מודל שיתוף הפעולה של Baggs & Schmit (1997)
2.3.2 מודל השותפים בהתערבות טיפולית
2.3.3 מודל לשיתוף פעולה בין-צוותי בבתי חולים
2.4 תרבות ואקלים ארגוני
3. בדיקת מדיניות
3.1 מדיניות ברמת המאקרו
3.1.1 ארגונים
3.1.2 איגודים מקצועיים
3.1.3 הסתדרות רפואית
3.1.4 הסתדרות האחיות
3.1.5 החינוך לסיעוד
3.2 מדיניות ברמת המיקרו
3.2.1 סיכום ראיונות עם צוות סיעודי
3.2.2 סיכום ראיונות עם צוות רפואי
3.2.3 תרבות ארגונית
3.2.4 שאלונים לצוות סיעודי ורפואי
4. תכנון הפרוייקט
4.1 שלב טרום התכנון
4.1.1 בחירת ותיאור השדות הקליניים
4.1.2 הצגת התוכנית וקבלת הסכמה
4.1.3 הקמת ועדת היגוי בנושא
4.2 זיהוי גורמים מסייעים וגורמים מעכבים
4.2.1 גורמים מסייעים
4.2.2 גורמים מעכבים
4.3 תכנון הפרוייקט לפי שלבים
4.4 הפעלת הפרוייקט על פי שלבי התכנון
4.4.1 איסוף נתונים
4.4.2 פגישת ועדת היגוי
4.4.3 פורום משותף
4.4.4 פורום משנה משותף
4.4.5 מחקר משותף
4.4.6 סדנה לשיתוף פעולה וניהול
4.5 תרומה אפשרית של הפרוייקט
5. סיכום
6. רשימה ביבליוגרפית
נספחים:
דף פניה לשאלון
שאלון דמוגרפי
שאלון המחקר

קטע מהעבודה:

תהליך ההסתעפות של ארגונים גדולים הוא חלק מתהליך אופייני לתקופה המודרנית (אלבק 1983). במציאות בה יש גידול רב במידע, במיומנויות ובטכנולוגיה המקצועית, יש צורך בהתמחות מקצועית גוברת והולכת, אשר תסייע להשתמש בצורה עילה יותר בתהפתחויות החדשות. כך נוצר תהליך של התפצלות והתפרדות מקצועית, אשר גורם ליצירת פער המחייב תלות גדולה בין בעלי התמחוות השונים ומחייב יצירת קשרי גומלין ביניהם, זאת לשם ביצוע המשימות המוטלות עליהם (אלבק 1983).

תגים:

רפואה · קידום · שירות · איכות · התפתחות · פעילות · משותפת · קואופרציה · מינהל · רפואי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שיתוף הפעולה בין הרופאים לאחיות במערכת הסיעוד הרפואי ", סמינריון אודות "שיתוף הפעולה בין הרופאים לאחיות במערכת הסיעוד הרפואי " או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.