היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60786
העבודה סוקרת את חשיבות החינוך בחסידות, מקורות העוסקים בהתפתחות, ארגון והתמסדות בתי הספר וכן שיטות הלימוד הנהוגות בהם.
10,134 מילים (כ-31 עמ'), 27 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 60812
הצגת הסרט כסיכום ביניים להתפתחותם של האריסון פורד ובראד פיט ככוכבי קולנוע.
3,740 מילים (כ-11.5 עמ'), 6 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 60781
תיאור התפתחות התקשורת הישראלית תוך התייחסות לגופים עיתונאיים ודרך טיפולם באירועים שונים.
3,974 מילים (כ-12 עמ'), 6 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 60758
העבודה סוקרת את התפתחות קריאת שם לאדם במהלך הדורות, הסיבות לשינוי שם אדם, דילמות הלכתיות ובוחן רעיונות בנושא שם האדם כביטוי למשמעות פנימית.
12,176 מילים (כ-37.5 עמ'), 30 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 60696
סקירת הכניסה, ההתפשטות, ההישגים והבעיות.
5,698 מילים (כ-17.5 עמ'), 10 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 60717
מהו טכס התה, ומהם האלמנטים שהשפיעו על התפתחות הטכס לאורך השנים.
2,739 מילים (כ-8.5 עמ'), 9 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 65471
השפעת גורמים תרבותיים וחברתיים על צמיחה כלכלית בכלל ועל ערכי העבודה בפרט. הדוגמאות הבולטות הן יפן והודו שהתפתחו בקצב שונה למרות ההיסטוריה ומשאבים אחרים.
18,818 מילים (כ-58 עמ'), 40 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 67314
בחינת הקשרים שבין ההתפתחות הפוליטית בקהילה היהודית בכלל ובאיראן עצמה בפרט, לבין התפתחות האנטישמיות במדינה במקביל להתפתחות הפעילות הציונית בה.
6,684 מילים (כ-20.5 עמ'), 12 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 60861
סקירת וניתוח מצב החברות, בדיקת התפתחותן והשווקים בהם הן מתחרות והצגת דו"חות פיננסיים.
3,829 מילים (כ-12 עמ'), 2 מקורות, 386.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100