היישום אינו מחובר לאינטרנט

פטור ממס רכישה ע"פ תקנות חוק מסוי מקרקעין

עבודה מס' 066351

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הפטורים ממס רכישה כגון פטור ממס רכישה של עולה וכן של נכים, מכירת מקרקעין לבן משפחה, פטור מהעברה מתאגיד לתאגיד וכו'.

13,015 מילים ,55 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

עסקה אינה פטורה ממס רכישה ללא הוראה מפורשת בתקנות הפטור בהן דנו בעבודה זו, אף אם היא פטורה ממס שבח וממס מכירה.
מס הרכישה בשיעורו המלא הוא כיום 5% ובתקנות מס רכישה נקבעו הוראות המעניקות פטור מלא ממס רכישה,מס מופחת לרוב בשיעור 0.5% או חיוב בשיעור של 1/3 בלבד מגובה המס המקורי.
בניגוד למס שבח,רשימת הפטורים המתייחסים למס רכישה מצומצמת ביותר אולם אסור להקל בכך ראש. פטור זה,מלא או חלקי,יכול להסתכם לעיתים בסכומים גדולים ולכן חשוב לתכנן את העסקה מראש.

בעבודתנו חילקנו את הפטורים ל-4 קבוצות ובניהם:
1. פטור לתאגידים או לגופים סטטוטוריים בעלי מעמד מיוחד.
2. פטורים על בסיס מצבו או מעמדו של רוכש הנכס.
3. פטור בגין טיב העסקה וסוגה.
4. פטור ממס רכישה לחלק מהמכירות הפטורות ממס שבח

בקבוצה הראשונה נדונו פטורים לרשויות שונים וגופים שהוקמו מכוח החוק. לרוב הפטור מתבטא בצורה של הקלה ע"י חיוב נמוך בגובה של 0.5% אך מוסדות לאומיים,כמו קק"ל והסוכנות היהודית יזכו בפטור מלא ממס הרכישה.
על קבוצת התקנות השנייה נמנים פטורים או הקלות הניתנים על בסיס מעמד הרוכש- קבוצה זו עוסקת בין היתר במתן הקלות לנכים, נפגעים או בן משפחה של חייל שנספה במערכה, כמו גם עולים, מוסדות ציבוריים תושבי חוץ ומדינות חוץ וכן הקלות להעברות בין קרובים,כאשר בעניין זה נכנס חידוש משמעותי אשר עניינו הכרה במעמדם של ידועים בציבור כ"בני זוג" לצורך התקנות ולפיכך הרחבת ההקלה במס גם בהעברה של נכסים שאינם "דירת מגורים". קביעה זו ניתנה בפסה"ד המהפכני עליזה לבנון.
בקבוצת הפטורים השלישית נדונו פטורים והקלות על בסיס טיב העסקה וסוגה.
כך למשל קובעת תקנה 16 כי במכירת זכות במקרקעין לשם ייסוד "משק חקלאי" או קיומו ישולם מס הרכישה כאילו מדובר בשתי מכירות- מס רכישה ישולם בנפרד על דירת המגורים ומס על המשק החקלאי ישולם לפי מדרגות.
ולסיום, בקבוצה הרביעית נדונו פטורים פטורים ממס רכישה למכירות מסוימות הפטורות ממס שבח בחוק מיסוי מקרקעין.
כך למשל ניתן פטור על הפקעה ע"י רשות שתמורתה ניתנה זכות מקרקעין.

סוגי הפטורים רחבים ומגוונים הם וכל נישום צריך להיכנס להגדרות המדויקות ולתנאים המדויקים של התקנות ע"מ ליהנות מן הפטור המוענק, כמובן הכל בכפוף לפרשנות הפסיקה לכל תקנה ותקנה.
נושא הפטורים זוכה לדיונים וחידושים תמידיים הן בפסיקה והן בחקיקה כאשר המגמה היא ליצור שוויון בין כל סוגי הנישומים, בכל מעמד, מצב משפחתי(ידועים בציבור), בריאותי (נכים) וכיוצא בזה.


תוכן עניינים:
חלק א'
מבוא

חלק ב'
קבוצות הפטורים השונות
פטור לתאגידים או לגופים סטטוטוריים בעלי מעמד מיוחד
פטור למוסדות לאומיים ותאגידים ציבוריים
פטור לרשות מקומית
פטור למוסד ציבורי
פטור על בסיס מעמדו או מצבו של רוכש הנכס
פטור לנכה, לנפגע או בן משפחה של חייל שנספה במערכה
פטור לעולה
הקלות למדינות חוץ ולמוסד ציבורי תושב חוץ
הקלה במס רכישה בעת מכירת מקרקעין מיחיד לקרובו
מכירת מקרקעין לבן זוג או לילד
מכירה לחייב בפשיטת רגל
פטור בגין טיב העסקה וסוגה
העברה לאזור פיתוח
העברת זכות במקרקעין המוקנים ע"פ חוק
משק חקלאי
חלוקה, פיצול או איחוד של קרקע חקלאית
הקלה בעת העברת מקרקעין בין תאגידים קשורים
שינוי מבנה ומיזוג
פטור בהעברה מתאגיד לתאגיד
ויתור על זכות במקרקעין שהתקבלה בירושה
חלוקת קרקע
קרקע ומחוברים עליה
פטור ממס רכישה לחלק מהמכירות הפטורות ממס שבח
פטור במכירות מסוימות

סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

לשם הבנת מהותו של הפטור, יש להגדיר,ראשית, מהו מס רכישה.
מס רכישה, הוא מס המוטל על רוכש הזכות, כאשר יום הרכישה- כיום הקובע לצורך הטלת המס, הוא יום ההתקשרות בין הצדדים, דהיינו יום החתימה על חוזה הרכישה. אולם אם קדמו לחתימה על החוזה חתימה על זיכרון דברים או תשלום ראשון,אזי יהוו אלו את יום ההתקשרות למרות שנעשו טרם חתימת חוזה הרכישה.

זכות במקרקעין מוגדרת בסעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין (להלן: החוק), להלן:
"זכות במקרקעין" - בעלות, או חכירה לתקופה העולה על עשרים וחמש שנים, בין שבדין ובין שביושר לרבות הרשאה להשתמש במקרקעין, שניתן לראות בה מבחינת תכנה בעלות או חכירה לתקופה כאמור; ולענין הרשאה במקרקעי ישראל - אפילו אם ניתנה ההרשאה לתקופה הקצרה מעשרים וחמש."

תגים:

מס מיסים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "פטור ממס רכישה ע"פ תקנות חוק מסוי מקרקעין", סמינריון אודות "פטור ממס רכישה ע"פ תקנות חוק מסוי מקרקעין" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.