היישום אינו מחובר לאינטרנט

תכנוני מס אגרסיביים לפי תיקון 147 לפקודת מס הכנסה

עבודה מס' 065339

מחיר: 507.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת 13 תכנוני המס שנכנסו לתוקף החל מסוף 2006 וההשלכות של התכנונים על הנישומים ועל אנשי המקצוע.

8,058 מילים ,21 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

1.1 זכותו של הנישום לתכנון מס (1)
זכות הנישום לתכנוני מס הנה זכות בסיסית לתכנן עסקיו בחבות מס אופטימאלית בכפוף לתנאי בסיסי ומקדמי שהאמצעים שיינקטו להגשמת מטרה לגיטימית זו הינם חוקיים.
לנישום עומדת הזכות לתכנון וביצוע עסקאות "דלות מס" המהווה רובד חשוב ואינטגראלי לזכות הקניין של הנישום המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. זכות זו הוכרה בפסיקה במספר רב של פסקי דין: בפרשת בראונר(2) קבע השופט י. כהן: "מוסכם על הכל שמותר לכל אדם לתכנן את דרך ניהול עסקיו באופן שהחבות במס תוקטן, ... כל עוד התכנון הוא חוקי" .בפרשת תמיר (3) קבע השופט ויתקון: "אשליה היא להניח שהאזרח אינו ער לתוצאות הפיסקליות של מעשיו ומחדליו ולדרוש ממנו להיות תם. בדרך זו רק נחנך אותו לצביעות". זכותו של הנישום אף להיעזר במומחי מס כדברי הנשיא לשעבר שמגר אשר התיר נאמנות כתכנון מס בפרשת חזון(4) : "זכותם ואף חובתם של מומחים בענייני מיסים לתכנן עסקאות משפטיות כך שלא תהיינה עתירות מס". לא אחת קורה שרשויות המס עצמן מאפשרות תכנון עסקה דלת מס או מכשירה התכנון בדיעבד. לדוגמא, בעניין א.ח.א גולדשטיין(5) בו עלתה סוגיה באשר להטבות על פי חוק עידוד התעשייה (מסים) קבע השופט ד. לוין: "המערער (רשות המס) לא טען בדרגה הראשונה ואף לא בפנינו כי ההחלטה של החב' האחות לשלם דמי ניהול למשיבה היא מלאכותית ו/או בדויה במובן ס' 86 לפקודה. נהפוך הוא: המערער הכיר בתכנון מס זה כמותר". במקרה דנן ובמקרים אחרים מכירות רשויות המס במתכונת עסקית מסוימת שהגיונה המרכזי נובע משיקולי מס גרידא.
--------------------------------------------------------------------
1. מתוך הרצאה של עו"ד יוסי דולן, כנס רו"ח יולי 2005 .
2. ע"א 545/79 בראונר נ' דיאמסלס, פ"ד לח(2) 191, 202.
3. ע"א 26/65 מנהל מס שבח מקרקעין תל אביב נ' עליזה וחיים תמיר פ"ד כ(1) 695.
4. ע"א 4639/91 מנהל מס שבח נ' חזון , פ"ד מח(3) 156, 168 : "אדם רשאי לנצל לטובתו כל הוראה שבדין הפוטרת ממס או המקלה בו, שהרי לשם כך היא נוצרה, והוא כמובן, כל עוד אינו מנסה לעוות במעשיו את כוונת המחוקק או לעשות מעשה כלשהו שלא כדין כדי להיכנס לתחומי פטור או הקלה שלא נועדו לו" .
5. ע"א 615/85 פקיד השומה חיפה נ' א.ח.א גולדשטיין בע"מ פ"ד יח 424.

תוכן עניינים:
פרק 1: עקרונות יסוד ויישומם במשפט
1.1 זכותו של הנישום לתכנון מס
1.2 מדוע ישנם תכנוני מס?
1.3 האיזון בפרשנות תכנוני מס לאור עקרונות כלכליים ומשפטיים
פרק 2: גבולות תכנון המס
2.1 מהו תכנון מס אגרסיבי?
2.2 התפתחויות בהערכות רשות המסים באשר לטיפול בתכנוני מס בלתי לגיטימיים
2.3 יישום חקיקתי - מהי חובת הדיווח שנכנסה בתיקון 147
פרק 3: הטיפול בתכנוני מס בלתי לגיטימיים בארץ ובעולם
3.1 דרכי התמודדות עם הנושא האמור במדינות נוספות בעולם
3.2 דיון בחובת הגילוי והדיווח בהשוואה לארה"ב
פרק 4: בעיות חקיקה
4.1 מטרת התיקון
4.2 בעיות בחקיקה ובישומה
פרק 5: יישום תכנונים החייבים בדיווח
5.1 פירוט פעולה 8 עליה יש לדווח בעת הגשת הדוח
5.2 פירוט פעולה 11 עליה יש לדווח בעת הגשת הדוח
פרק 6: דעות מ"שדה הקרב"
6.1 הקדמה
6.2 תשובות ומסקנות
פרק 7: סיכום
7.1 סיכום ומסקנות
7.2 התפתחויות צפויות (לדעתנו)
פרק 9: ביבליוגרפיה
נספח א' - שאלון
נספח ב' - גבולות תכנון המס
נספח ג' - כתבות

קטע מהעבודה:

לאורך השנים מתאפיינת הפסיקה באשר לפרשנות תכנוני המס במספר פנים ובצד עקרונות הפרשנות הכלליים ניתן לזהות אפיונים מיוחדים כגון: פסיקה על פי רוח כלכלית ולא לפי לשון החוק, סטייה מלשון החוק לשם עשיית צדק, הכרה בהוצאות על סמך עקרונות חשבונאים ושלילת עקרונות חשבונאים במקרים אחרים. באופן כללי ניתן לאבחן כדלקמן: קיים בפסיקה איזון בין עקרונות חשבונאים למילות החוק. במקרים רבים גוברים עקרונות כלכליים על עקרונות מיסויים. "מהותה של עסקה נקבעת לצורך דיני המס על פי המהות הכלכלית האמיתית של העסקה" ואכן, בית-משפט זה ייחס לא אחת משקל לבחינתה של עסקה על-פי מהותה הכלכלית ופירש את הוראות המס בהתחשב בהגיונן הכלכלי(11) .
--------------------------------------------------------------------
11. ע"א 1240/00 - פקיד שומה תל-אביב 1 נ' יצחק סיוון . תק-על 2005(1), 28.

תגים:

מיסים · תכנוני

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תכנוני מס אגרסיביים לפי תיקון 147 לפקודת מס הכנסה", סמינריון אודות "תכנוני מס אגרסיביים לפי תיקון 147 לפקודת מס הכנסה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.