היישום אינו מחובר לאינטרנט

תכנון מס לחברת משלח יד זרה לאור הרפורמה במס (מצגת).

עבודה מס' 061538

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

,2003

תקציר העבודה:

עבודת גמר בתכנון מס בתואר שני.

עד כניסת הרפורמה לתוקף עקיפת סעיף 1) 5) לפקודה נעשתה באופן הבא:
* הקמת חברה בחו"ל - במדינת .Tax haven
* החברה שוכרת את בעל המניות לעסוק עבורה במשלח היד המיוחד, השכר
המשולם נמוך, בגובה ההוצאות המותרות בניכוי בחו"ל. יתר ההכנסות מוזרמות
לחברה הזרה.
* על פי פס"ד בז'ה וטאומן אין החלה על שכירים של סעיף 1) 5) קרי אין תוקף לתיקון
59והחלתו על שכירים. הכסף נמשך מהחברה באמצעות דיבידנד המתקבל לראשונה
בחו"ל (פס"ד ברונפמן).

בעקבות הרפורמה הוגדרה "חברת משלח יד זרה" וסעיף 5 סעיפים (4) - (1) בוטלו.
* הגדרת חברת משלח יד זרה בסעיף 5 לפקודה:
* חבר בני אדם תושבי חוץ שמתקיימים בו כל אלה:
- הוא חברת מעטים כמשמעותה בסעיף 76(א);
- לפחות %75 באחד או יותר מאמצעי השליטה בו מוחזקים, במישרין או בעקיפין,
בידי יחידים תושבי ישראל או בידי תושבי האזור כהגדרתו בסעיף 3א;
- מרבית בעלי השליטה או קרוביהם עוסקים בעבור החברה במשלח יד מיוחד,
במישרין או באמצעות חברה שבה הם מחזיקים במישרין או בעקיפין, באמצעי
שליטה של %50 לפחות;
- מרבית הכנסתה או רווחיה של החברה בשנת המס, למעט רווחי והפסדי אקוויטי
ושינויים בערכם של ניירות הערך, מקורם במשלח יד מיוחד;
* משלח יד מיוחד הגדרה - עיסוק או מקצוע שנקבע על ידי שר האוצר, באישור ועדת
הכספים של הכנסת.

מקורות:תגים:

231 · במס · זרה · חברת · מיסים · משלח · רפורמה · תיקון

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תכנון מס לחברת משלח יד זרה לאור הרפורמה במס (מצגת).", סמינריון אודות "תכנון מס לחברת משלח יד זרה לאור הרפורמה במס (מצגת)." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.