היישום אינו מחובר לאינטרנט

החבות במס רכישה בעסקאות לפי החלטת מינהל מקרקעי ישראל מס' 737

עבודה מס' 065146

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם חב היזם/קבלן במס רכישה כרוכש זכות במקרקעין או אולי הוא קבלן המעניק שירותי בנייה?

8,592 מילים ,32 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

החלטת מועצת מינהל מקרקעי ישראל מס' 737 (להלן:"החלטה 737") העניקה, ליישובים עליהם היא חלה, את הזכות להמליץ בפני מינהל מקרקעי ישראל (להלן:"המינהל") על חברים חדשים (להלן: "המשתכנים") אשר יהיו זכאים לחכור מן המינהל מגרשים בשטחי היישוב (להלן: "מגרשי ההרחבה" בהנחה ניכרת.
שיעור ההנחה אותו קיבל החבר הינו בין היתר, נגזרת של מיקומו הגאוגרפי ושל מצבו הביטחוני של היישוב. יישובי קו העימות זכו להנחה מלאה בתשלום דמי החכירה למינהל.
החלטה 737 הותירה בידיו של המינהל את הסמכות לאשר או לא לאשר את המלצת היישוב. המינהל רשאי היה להחכיר על פי שיקול דעתו את הקרקע למשתכן המומלץ.
חלק מן היישובים התקשרו עם חברות יזמיות בתחום הנדל"ן לשם מימוש החלטה זו, תוך מטרות של שמירה על אופיה של השכונה הקהילתית כשכונה הומוגנית ואחידה, יעילות הבנייה, שמירה על לוחות זמנים, ביצוע הבנייה עבור המשתכנים באמצעות יזם/קבלן ידוע ועתיר ניסיון.
נקבע כי ליזם/קבלן לא תינתן כל בעלות במגרשי ההרחבה וכי מעמדו יהא כשל קבלן מבצע בלבד.
מקור הזכויות לפי החלטה 737, מאפשר העברת הזכויות למשתכנים בלבד.
כך נחתמו עסקאות ב-2 חוזים: חוזה בין המשתכן לבין היזם/קבלן להספקת שירותי בנייה.
וחוזה בין המשתכן לבין הקיבוץ בקשר עם המלצת היישוב על המשתכן.
מאידך, מנהלי מס שבח, ראו ביזם/קבלן כרוכש זכויות במקרקעין של היישוב ולפיכך הנפיקו הודעות שומה ליזם/קבלן כרוכש מקרקעין, למשתכן -הונפקה שומת מס רכישה, וליישוב -שומת מס שבח בגין זכות ההמלצה או ההרשאה כ"זכות במקרקעין".
עבודה זו תידון באספקטים של משולש מס הרכישה שנוצר בעסקה במסגרת החלטה 737:
המלצה על משתכן ו/או התחייבות להמליץ על משתכן האם עולה כדי "מכירה" של זכות במקרקעין ולכן בהכרח היישוב קנה זכויות מהמינהל וצריך לשום אותו במס רכישה?
האם היזם/ קבלן- רכש זכויות מהיישוב וחב במס רכישה?
המשתכן- אכן רכש זכות במקרקעין ולכן חייב במס רכישה.
בעבודתנו נבחן בעיקר שתי סוגיות מרכזיות: האם חב היזם/קבלן במס רכישה כרוכש זכות במקרקעין או אולי הוא קבלן המעניק שירותי בנייה?
האם היישוב רכש זכויות מהמינהל- לחילופין, האם הזכות ההמלצה או ההרשאה הינה זכות במקרקעין- החייבת במס.


תוכן העניינים:
*תמצית מנהלים
*הקדמה
*מבנה העסקה
מיסוי זכות ההמלצה
זכות ההמלצה כ"זכות במקרקעין"
זכות ההפניה כ"מכירה"
*חבות היזם במס ביישום החלטה 737- מערכת חוזים של הזמנת בניה
מבחני הסיכון והכוח
עסקאות בעלות מאפיינים דומים
א. עסקאות הזמנת בנייה על קרקע של הבעלים
ב. עיסקאות בהן הקבלן ממליץ על התקשרות עם הרוכשים
ג. סיכום ומסקנות
*מעמד האגודה/ישוב בהחלטת 737
החבות במס שבח
קביעת שווי המכירה
מס השבח החזוי
*סיכום עבודה
מקורות

קטע מהעבודה:

ביום 17.12.95 פרסם המנהל את החלטה 737 ( להלן-"החלטה 737") שעניינה בהפשרת קרקעות חקלאיות של מושבים וקיבוצים לצורך הרחבות למגורים. ההחלטה נועדה לאפשר הרחבת המושב או הקיבוץ, על ידי שינוי ייעוד של חלק מהקרקעות החקלאיות שיופשרו למגורים. חלוקת הקרקע לחברים החדשים (להלן-"המומלצים" או "הרוכשים") נעשית על ידי הגשת "רשימת מומלצים" על ידי האגודה או על ידי בעלי הנחלות, המקבלים מהאגודה את הזכות להמליץ על משתכן אחד. רשימה זו מוגשת למינהל, אשר מחכיר למומלצים את הקרקע תמורת דמי היוון. החלטה 737 הותירה בידי המנהל את הסמכות לאשר או לא לאשר את המלצת הישוב, כך שהמנהל רשאי להחכיר על פי שיקול דעתו את הקרקע לרוכש המומלץ.

תגים:

מקרקעין

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "החבות במס רכישה בעסקאות לפי החלטת מינהל מקרקעי ישראל מס' 737", סמינריון אודות "החבות במס רכישה בעסקאות לפי החלטת מינהל מקרקעי ישראל מס' 737" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.