היישום אינו מחובר לאינטרנט

הגנה על זכויות עובדים בעת רכישת חברה בדרך של מיזוג

עבודה מס' 068451

מחיר: 544.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם על דיני רכישת חברות להגן על העובדים בעת רכישת חברה בדרך של מיזוג - דיון נורמטיבי ופוזיטיבי.

11,407 מילים ,50 מקורות ,2009

תקציר העבודה:

בספרות הציבורית האקדמאית נשמע יותר ויותר קולם של מלומדים ביקורתיים הטוענים כי ההתמקדות הבלעדית בטובתם של בעלי המניות היא פרי דינאמיקה פוליטית היוצרת יחסי כוחות המוטים לטובת ההון, ולא שקלול ניטרלי על המבנה המניע את התאגיד(1). יחסי כוחות אלה הביאו, למשל, לידי כך שבחסותו של תפיסת היעילות האמירו פערי ההכנסות בין עובדים למנהלים בארצות הברית לרמות שיא בעשורים החולפים(2). תאגידים רבים אימצו מדיניות של פיטורים המוניים כחלק מהליכי התייעלות וזאת במטרה להגדיל את התשואה לבעלי המניות(3).
חלק מאימוצם של דפוסים גלובליים אלו בהתנהלות שוקי ההון והעבודה, הביאו לידי ריכוז כוח כלכלי ופוליטי רב יותר מאי פעם בידיהן של חברות מסחריות בישראל(4). לפי נתונים עדכניים, כ- 500 תאגידים מחזיקים ביותר מ- 60% מהכנסות המגזר העסקי בישראל, עם הכנסה שנתית של כ- 190 מיליארד ש"ח לבעלי המניות ביותר משליש מן החברות הללו(5). במקביל צנח חלקם של העובדים בעוגת ההכנסות של המגזר העסקי, והגיע בשנת 2005 לשיעורו הנמוך ביותר למן תחילת העשור(6).
למרות פערים חברתיים אלה, המחוקק הישראלי, בחר בשתיקתו, בין אם במודע ובין אם לא, לא להכיר בזכויותיהם של העובדים ברכישת חברה ולא הציע מנגנונים להגנה על זכויותיהם.
לא רק דיני הרכישה(7) אינם מציעים פתרונות לעובדים אלא גם דיני העבודה ודיני החוזים אינם הוכיחו את עצמם כמסגרת נורמטיבית יעילה להסדרת זכויות אלו.

בעמודים הבאים יובא ניסיון להציג את השיקולים בעד ונגד הגנה על זכויות העובדים בעת רכישת חברה בדרך של מיזוג.
רשימה זו מתקדמת באופן הבא: פרק 1 מציג מבוא קצר לעסקת המיזוג. פרק 2 מצייר את השפעות המיזוג על העובדים תוך בחינת מחקרים אמפיריים ומראה כי ייתכנו מקרים בהם יוחצנו עלויות על העובדים. פרק 3 בודק את מעמדם של העובדים בדיני הרכישה ומראה כי העובדים נעדרים מעמד של ממש בדינים אלו. פרק 4 ממשיך ובודק האם דיני החברות מציעים פתרונות לעובדים בדמות חובת אמון של נושאי משרה ובעלי מניות כלפיהם. פרק 5 מחפש פתרונות לבר דיני הרכישה ודיני החברות ובוחן האם פתרונות חוזיים יכולים לספק הגנה לעובדים. לאחר שאדגים כי הפתרונות שנסקרו אינם עומדים במבחן המציאות אפנה בחלק השני של הרשימה לבחון מהו הדין הנורמטיבי. פרק 6 מציג את השיקולים להצדקת מודל בעלי המניות, פרק 7 מציג את הגישות הרואות בעובדים כקהל שיש להגן עליו, פרק 8 סוקר את הפתרונות שהוצעו בספרות להגנה על העובדים. פרק 9 מדגים מהם הסיכונים באימוץ מוסדות אלו, פרק 10 מציג את האיזון בין האינטרס להגנה על עובדים בעסקת המיזוג לבין האינטרס לעידוד עסקאות אלו.

תוכן עניינים:
1. מבוא
1. דיון פוזיטיבי
1.1. מבוא
1.2. תוצאות המיזוג והשפעותיו על העובדים
1.3. עמדתם של דיני הרכישה
1.3.1. סעיף 319 לחוק החברות - התנגדות נושים
1.4. עמדתם של דיני החברות
1.4.1. החלת חובת אמון כלפי עובדים על נושאי משרה
1.4.2. חובת אמונים של בעל מניות כלפי עובדים בעת מיזוג
1.5. פתרונות לבר דיני החברות
1.5.1. פתרונות חוזיים
1.5.2. פתרונות בדיני העבודה
2. דיון נורמטיבי
2.1. הזרם המרכזי ועליונות מודל בעלי המניות
2.2. מודל הקהלים
2.3. מוסדות מוצעים
2.4. סיכונים באימוץ מודל הקהלים
2.5. האיזון המוצע
3. סיכום
4. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

עסקת הרכישה מהווה שינוי מהותי בחייה של החברה ויש בה כדי להשפיע בדרכים מגוונות על בעלי האינטרסים השונים בחברה ובכללם בעלי מניות, נושאי משרה, נושים, עובדים, ספקים לקוחות וצרכנים.
על אף גלי ההדף שיוצרת העסקה המזעזעים את מערך ההסכמות בין כל הגורמים האמורים, רק מיעוטם - בעלי המניות והמנהלים - הם צד לעסקת הרכישה בעסקת המיזוג. שינוי בבעלות החברה משפיע בראש ובראשונה על העובדים אשר סופגים את מירב ההשפעה. אינטואיטיבית, ניתן לומר שעל מנת ליהנות מיתרונות המיזוג, יש צורך בפגיעה בזכויות עובדים עודפים על ידי פיטוריהם. תחושה זו מחוזקת, כל פעם מחדש, על ידי דיווחים באמצעי התקשורת על גלי פיטורים בעקבות מיזוגים.
השפעות אלו בלטו בעיקר במהלך גל המיזוגים והרכישות שפקד את שנות ה-80 בארה"ב, שנים אלו היוו כר מרעה לשוק הרכישות והמיזוגים, עסקאות אלה הובילו לגלי פיטורים רבים של עובדים.

תגים:

שטרן · שוויון · הון · ריכוזיות · דיני תאגידים · בעלי מניות · רכישת חברות

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הגנה על זכויות עובדים בעת רכישת חברה בדרך של מיזוג", סמינריון אודות "הגנה על זכויות עובדים בעת רכישת חברה בדרך של מיזוג" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.