היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 70311
סקירת מחקרים במטרה לענות על השאלה: כיצד בעיית הנציג מתבטאת בפגיעה ברווחי תאגידים?
5,830 מילים (כ-18 עמ'), 33 מקורות, 164.95 ₪
עבודה מס' 33353
הצגת הבעיה, חשיבות זכויות ההצבעה, ההפרדה בין בעלי המניות להנהלה, השוק לשליטה בחברות ועוד..
4,882 מילים (כ-15 עמ'), 18 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 50170
הרצאה תוך סקירת החוק וההלכות בנושא.
3,367 מילים (כ-10.5 עמ'), 0 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 60160
בחינה ויישום היבטים שונים מתחום המוסר והעסקים על תאגיד "איקאה".
3,300 מילים (כ-10 עמ'), 11 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 69255
עבודה תיאורטית-עיונית שמטרתה לבחון אספקטים של האחריות החברתית והשפעותיה על הארגון וסביבתו.
6,898 מילים (כ-21 עמ'), 13 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69340
ניתוח על פי עקרונות המוסר.
6,323 מילים (כ-19.5 עמ'), 15 מקורות, 150.95 ₪
עבודה מס' 69294
מידת האחריות מוסרית של תאגידים רב-לאומיים בנושא של Offshoring למדינות עולם שלישי.
8,217 מילים (כ-25.5 עמ'), 15 מקורות, 263.95 ₪
עבודה מס' 69941
האם שימוש בכלי המשפטי של תובענות ייצוגיות, הינו כלי מתאים להתמודדות עם תאגידים אשר מחצינים נזק סביבתי, ומה מידת השפעתו.
13,121 מילים (כ-40.5 עמ'), 40 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 10321
עבודה מקיפה המתארת את המצב המשפטי בדיני הביטוח.
7,190 מילים (כ-22 עמ'), 9 מקורות, 155.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100