היישום אינו מחובר לאינטרנט

תובענות ייצוגיות ככלי לאכיפת אחריות תאגידית וסביבתית

עבודה מס' 069941

מחיר: 483.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם שימוש בכלי המשפטי של תובענות ייצוגיות, הינו כלי מתאים להתמודדות עם תאגידים אשר מחצינים נזק סביבתי, ומה מידת השפעתו.

13,121 מילים ,40 מקורות ,2012

תקציר העבודה:

בעולם המודרני, ניתן לזהות שני וקטורים שצוברים יותר ויותר תאוצה, והעולם העיסקי מושפע מהם מאוד, ומתאים עצמו לכללי המשחק ה"חדשים". המדובר בתופעה גלובאלית, וישראל הינה מיקרוקוסמוס של הנעשה בעולם, ומושפעת ביותר משני הוקטורים, כאמור. המדובר בעליית קרנה וחשיבותה של האחריות התאגידית' על כל המשמעות הרחבה והגדולה המקופלת בתוך מונח זה, וכן שכיחותן ההולכת ומתעצמת של התובענות הייצוגיות, כמכשיר לריסון ואכיפה של עוולות צרכניות, נזיקיות, הפרת חוקים של הגבלים עיסקיים, ניירות ערך וכיו"ב מצד תאגידים, רשויות, ובכלל.

בחיבורנו זה ננסה לקשור בין שני וקטורים אלה, ותוך כדי סקירה של ההתפתחויות והתמורות שחלו בהן, נבקש לבחון האם שימוש בכלי המשפטי של תובענות ייצוגיות, הינו כלי מתאים (יחד עם כלים אחרים שסקרנו ונחשפנו אליהם במהלך הסמינר), להתמודדות עם תאגידים אשר מחצינים נזק סביבתי, ומה מידת השפעתו.

במסגרת עבודה זו, נבקש לבחון את ההשפעה וההשלכות של התביעה הייצוגית ככלי ליצירת אחריות תאגידית. גופים פרטיים רבים בעלי אינטרסים מסחריים, יוצרים לעיתים נזק סביבתי רחב במסגרת פעילותם. את המפגע הסביבתי שיוצרים תאגידים אלו, יש לעיתים קושי למנוע מסיבות שונות, ביניהן קשיי האכיפה של המדינה או מכיוון שכלכלי יותר לארגונים אלו, להפר את החוק ולשאת בקנסות ועונשים, לעומת להשקיע את המשאבים הנדרשים לצורך הסרת המפגע הסביבתי .

במסגרת העבודה נסקור את המונח אחריות תאגידית, נסקור בקצרה את ההתפתחויות והמודלים שחלים בו, ננסה לזהות מגמות לעתיד. באופן דומה נבקש לבחון את מאפייניה של התביעה הייצוגית בדין הישראלי המודרני, תוך מבט אל הנעשה מעבר לים, ננסה לנתח את המגמות ובעיקר ננסה לקשור בין הדברים, ונבחן את מידת התאמת מכשיר התובענה הייצוגית לשימוש ככלי לאכיפת אחריות תאגידית .

כמובן שבהקשר זה, יש לזכור ולהדגיש כי התובענה הייצוגית, מהווה מכשיר משפטי מודרני בתצורתו הנוכחית, ובארץ ההסדרה החוקית המסודרת של הגשת תביעות ייצוגיות, נחקקה רק בשנת 2006 .

תוכן עניינים:
א. מבוא
ב. מהי "אחריות תאגידית"? סקירה והקשר למסגרת חיבורנו
ג. העילות לתביעה ייצוגית ואחריות תאגידים
ג.1. הפרת חובה חקוקה
ג.2. מטרד ליחיד
ג.3. טענת רשלנות
ג.4. גרימת אי נוחות כנזק לתובע היצוגי לעומת האחריות התאגידית
ג.5. תביעה בגין אחריות תאגיד - התאמה לתוספת השנייה לחוק
ד. תנאי היסוד להגשת תובענה יצוגית בגין אחריות תאגיד
ד.1. תביעת תאגיד ומטרות החוק
ד.2. אחידות הקבוצה התובעת תאגיד
ד.3. התביעה הייצוגית ככלי הראוי והמתאים לתביעת אחריות תאגיד
ה. בין פיצוי, מטרה וחברתית ואחריות התאגיד
ו. תפיסת האחריות התאגידית משפט המשווה
ז. אחריות תאגיד והתביעה הייצוגית בעניין להט
ז.1. ניתוח פסיקת בית המשפט בעניין אחריות תאגיד
ח. סיכום ומסקנות
ט. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

לאורך השנים מספר רב של חוקרים התייחסו למושג אחריות חברתית אולם, השימוש במושג "אחריות חברתית לעסקים", החל רק מאמצע המאה ה- 20, עם התפתחות גישה תיאורטית שהתמקדה בהצדקת המושג ושכלולו. עפ"י גישת "האחריות החברתית בעסקים" עולה, כי אחריותו של תאגיד היא להבטיח אחריות כלפי מעגלים נרחבים יותר של בעלי עניין ובהם קבוצות יחידים, שנמצאות בטווח ההשפעה שלו, אך לא קשורות עם התאגיד ביחסים חוזיים וכוח המיקוח שלהן מוגבל. כמובן שהדבר עומד בסתירה לגישה הליברלית הקלאסית הגורסת, כי אחריותו הבלעדית של תאגיד, היא למקסם את רווחיהם של בעלי המניות.

תגים:

אחריות תאגידית · תאגידים · תביעה ייצוגית · תאגיד · איכות סביבה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תובענות ייצוגיות ככלי לאכיפת אחריות תאגידית וסביבתית", סמינריון אודות "תובענות ייצוגיות ככלי לאכיפת אחריות תאגידית וסביבתית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.