היישום אינו מחובר לאינטרנט

ביטוי בעיית הנציג בפגיעה ברווחי תאגידים

עבודה מס' 070311

מחיר: 164.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת מחקרים במטרה לענות על השאלה: כיצד בעיית הנציג מתבטאת בפגיעה ברווחי תאגידים?

5,830 מילים ,33 מקורות ,2015

תקציר העבודה:

במקרים רבים מאוד, בעלי המניות של חברות (פרטיות וציבוריות) הם אינם מהווים המנהלים בפועל של החברה. על כן, המנהלים של החברה הינם השולטים בפועל באופן ניהול החברה היומיומי. במינוח תאגידי פירוש הדבר הוא שיש הפרדה בין הבעלות (בעלי המניות) לבין השליטה בחברה (המנהלים).
להפרדה זו לכאורה קיימים יתרונות, אולם היא טומנת בחובה גם חסרונות רבים. החיסרון המרכזי שנובע מהפרדה זו מכונה בספרות המחקר הפיננסית בשם - "בעיית הנציג" או "בעיית הסוכן. דוגמא קלאסית לבעיית הנציג היא קונפליקט האינטרסים בין בעלי המניות של חברות המוחזקות על ידי הציבור לבין אלו של המנהלים והבכירים של אותן חברות, והלכה למעשה בעיית הנציג הינה למעשה החשש שהמנהלים, בעלי השליטה בפועל, יפעלו לטובתם שלהם ולא לטובת בעלי המניות ומאופיינת בניגוד עניינים ופערי מידע (Fama & Jensen, 1983).
לסוגיית פתרון בעיית הנציג הועלו בספרות המקצועית מגוון רב של דרכים לפתרון הבעיה. דרכים האמורות, לכאורה, להבטיח את הסדרת הסתירה אשר קיימת בין האינטרסים של המנהלים והבכירים לאינטרסים של ציבור המשקיעים. בין דרכים אלו ניתן למצוא את השימוש ב"מצנחי זהב"', התניית התגמולים למנהלים בביצועיה של החברה בטווח ארוך, לעומת הטווח הקצר (כפי שייסקר בהמשך העבודה), וכן שימוש נרחב בחלוקת דיווידנדים (Grossman & Hart, 1986) .
הסיבות לבעיית הנציג נידונו רבות בספרות המחקר ועבודה זו תתמקד במספר אלמנטים מרכזיים הנמצאים בחזית הדיון על "בעיית הנציג", תוך התמקדות אחד הסימפוניים הישירים והמרכזיים אשר נובעים מקיומה של בעיית הנציג" היא הפגיעה ברווחי התאגיד ובכך פגיעה באינטרסים של בעלי המניות וציבור המשקיעים. הפגיעה ברווחיות יכולה לנבוע בירידה של הכנסות או לחילופין בהפרזה של הוצאות. הסוגיות המרכזיות שעבודה זו בוחנת הן - בעיית הנציג ותגמולי השכר של שמנהלים הבכירים, ובעיית הנציג אל מול קבוצות חברות וגרעיני שליטה.
הגישה המרכזית בספרות הפיננסית להסבר השכר המופרז וחבילות התגמול של הבכירים, מבוססת על הנחת קיום בעיית הנציג, כאן טמונה ההנחה שבעלי המניות וציבור המשקיעים, מפקידים את ניהול החברה בידי מנהל ממונה, הם אינם מתערבים בניהול השוטף, ויכולת הפיקוח שלהם על תשומותיו מוגבלת. בעיית הנציג מופיעה על כן כתוצאה מכך שכל אחד מן הצדדים מעוניין להשיא את פונקציית התועלת/רווח שלו, דבר המביא ליצירת קונפליקטים Shleifer & Vishny, 1997)).
סוגיה נוספת שנבחנה בנושא בעיית הנציג היא ריכוזיות גבוהה של השליטה בחברות המסונפות לקבוצות עסקיות, למעשה ריכוזיות גבוהה מאפשרת לבעליהן של הקבוצות יצירת שדולה עסקית, נטילת של פחות סיכונים וכן "התבצרות". השלכות ה"התבצרות" עלולות להיות מרחיקות לכת ויכולות להתבטא, אף בהאטה ופגיעה ניכרת של תהליך הצמיחה הכולל במשק, מסיבות של הימנעות מנטילת סיכונים, השקעה מצומצמת, מניעת התפתחות טכנולוגית וכדומה (Morck, Strangeland & Yeung 2000).

המחקר ייערך בסקירה של מחקרים ומאמרים אקדמיים מהארץ והעולם על מנת לענות על שאלת המחקר:
כיצד בעיית הנציג מתבטאת בפגיעה ברווחי תאגידים?

ראשי פרקים:
מבוא
"בעיית הנציג" - רקע תיאורטי
"בעיית הנציג" ושכר הבכירים
"בעיית הנציג", קבוצות חברות וגרעיני שליטה
דיון מסקנות וסיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

בספרות המחקר המקצועית הפיננסית, קיים דיון נרחב בסוגיות שונות בנושא "בעיית הנציג", מזה עשורים רבים. הדיון המרכזי בדבר בעיית הנציג, הועלה בספרות המקצועית בתחום כבר במאמר שפורסם בשנת 1976, על ידי החוקרים ג'נסן ומקלינג (Jensen & Meckling, 1976), וכבר מאז דיון זה נמצא בחזיתו של שולחן הדיונים בקרב החוקרים בתחום בישראל וברחבי העולם.

תגים:

תאגידים · חברות · בעיית הנציג

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ביטוי בעיית הנציג בפגיעה ברווחי תאגידים", סמינריון אודות "ביטוי בעיית הנציג בפגיעה ברווחי תאגידים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.