היישום אינו מחובר לאינטרנט

חופש הביטוי בחוקה האמריקאית וביטוייה בפסיקת שלושים השנים האחרונות

עבודה מס' 062327

מחיר: 343.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם פסקי הדין שנתנו במהלך תקופה זו אכן מתייחסים בצורה הוגנת ועניינית לחופש הביטוי.

9,795 מילים ,16 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

ארה"ב היא מדינה דמוקרטית המכירה בזכויות הפרט.
אחת מזכויות הפרט היא חופש הדיבור וחופש הביטוי. התוספת הראשונה לחוקה מבטיחה ש"אין להגביל דיון בנושאים ציבוריים ועל דיון זה להיות ער ופתוח". כלומר הסעיף הראשון לחוקה האמריקאית הקובע כי חופש הביטוי, כמקרה פרטי של חופש הפרט, לא יוגבל. למרות זאת נמצאו מקרים רבים בהם החופש בכללותו הוגבל, ובפרט חופש הביטוי.
מרכזיותו של אינטרס זה בחברה הפוליטית והמשפטית בכלל, וחשיבותו המיוחדת בהחלפת דעות בעניינים ציבוריים הנוגעים לנושאי משרות ציבוריות בפרט, מצדיק מניעת פגיעה בו כל עוד לא הוכחה פגיעה באינטרס בדבר השם הטוב או האינטרסים של המדינה.

מטרת העבודה הנוכחית היא לסקור את ההתייחסות לחופש הביטוי בחוק האמריקאי לאור הוראות התוספת הראשונה. אולם היות והנושא רחב מאוד, והתפרשות על פני תקופה של מאתיים שנה אינה מעשית, אתייחס לתקופה שלאחר תקופת המקארתיזם החשוך (משנות השישים ואילך), בה פרסמו מספר חוקרים אמריקאיים פרסומים רעיוניים מקיפים ומעניינים אודות חופש הביטוי הרצוי בחברה האמריקאית. פרסומיהם, על פי חוקרים ישראלים כמו רות גביזון, זאב סגל וכד', הינם אבני דרך בנושא.
שאלת המחקר היא האם פסקי הדין שניתנו במהלך תקופה זו אכן מתייחסים בצורה הוגנת ועניינית לחופש הביטוי; מהי עמדת בתי המשפט כלפי חופש הביטוי והאם הם עולים בקנה אחד עם רוח התקופה, המתירנית, כפי שבאה לידי ביטוי במאמרים של הוגי הדעות.
אי לכך אסקור ראשית את דעותיהם, שהשפיעו רבות, יש להניח, על הלכי הרוח באקדמיה ובבתי המשפט, ולאחר מכן יובאו לקט פסקי דין בנושא, מהם ניתן ללמוד על יישום התיאוריות.

תוכן העניינים:
מבוא
1.1 הצגת הנושא
1.2 מטרת העבודה
הקדמה - היבטים רעיוניים
התפתחות הפסיקה בתקופה הנדונה
3.1 הפסיקה לפני התקופה הנוכחית
3.2 חופש התגובה
3.3 ביטויים מסחריים
3.4 הבאת דברים ככתבם וכלשונם
3.5 האינטרס הציבורי בדבר חופש הביטוי
3.6 זכות עובדי ציבור לחופש הביטוי
3.7 נוסחת האיזון
3.8 חופש הביטוי של אסירים
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

בית-אל אילנה, "משפטי תועבה בפני החוקה ובית המשפט העליון", זמנים, 1987,26.
להב פנינה, "הולמס, ברנדייס והזכות לחופש הביטוי בחוקה", זמנים, 1987,26 .
מוריסון סמיואל אליוט, ההיסטוריה של ארה"ב, זמורה ביתן, 1984.
מיל סטיוארט, על החירות, תל-אביב, 1964.
פולנברג ריצ'ארד, "חופש הדיבור, חיפוש האמת וערכו של ניסיון",
קולקה גיורא, חרויות הפרט והמבנה החוקתי בדמוקרטיה הפדרלית", ת"א, 1989.
COHEN J. (1988), "FREEDOM OF EXPRESSION", PHILOSOPHY AND PUBLIC AFFAIRS, VOL 22, PP.207-263.
RAZ J (1988)., "FREE EXPRESSION AND PERSONAL IDENTIFICATION", OXFORD JOURNAL OF LEGAL STUDIES, VOL 11, PP.303-324.
SCANLON T., "FREEDOM OF EXPRESSION AND CATEGORIES OF EXPRESSION", UNIVERSITY OF PITTSBURS, 1996, PP.519-595.
WILLIAMS BERNARD (ED) (1981), OBSCENTRY AND FILM CENSORSHIP, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "חופש הביטוי בחוקה האמריקאית וביטוייה בפסיקת שלושים השנים האחרונות", סמינריון אודות "חופש הביטוי בחוקה האמריקאית וביטוייה בפסיקת שלושים השנים האחרונות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.