היישום אינו מחובר לאינטרנט

תרומת משטרת ישראל לפעילותה בקהילה בהתמודדות עם בעיית האלימות נגד ילדים והאלימות בין ילדים.

עבודה מס' 061752

מחיר: 252.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

4,908 מילים ,10 מקורות ,1992

תקציר העבודה:

במדינות רבות ברחבי העולם, קיימת היסטוריה של אנשים מקומיים בשכונות, כפרים ובסוגים אחרים של קהיליות, העובדים יחד כדי לספק שירותים מקומיים, לסייע אחד לשני במסגרת הקהילתית בעתות מצוקה, או החוברות יחד במחאה מקומית או פעולה כדי להשיג משאבים עבור קהילתם, או כדי ללחום באי צדק. אנשים רבים המעורבים במיזמים מקומיים מעין אלה, לא קיבלו הכשרה במיומנויות ספציפיות כדי להשיג את היעדים העומדים לפניהם, אלא הם בעלי ערכים משותפים הנוגעים לאי צדק, טוהר מידות, יציאה ממצב של עוני, חינוך לילדיהם וכן הזכות להשמיע את קולם בעניינים הנוגעים להם. עוד מראשיתה של המאה העשרים, במקצת מן החברות המערביות, בעיקר באמריקה ובאירופה, החל בפיתוחן של תיאוריות ומיומנויות לעניין בעבודה בקהילה והקונספציה של עובד הקהילה. אף כי במספר מדינות, קיימת כיום עבודה קהילתית "מקצועית", ו"עובדים קהילתיים" נוטלים חלק במגוון ארגונים ממלכתיים כמו גם וולנטריים בעבודה סוציאלית, חינוך, פיתוח חקלאות, בריאות, מניעת פשע, יציאה ממצב של עוני, ופיתוח מקומי, הרי שכל העבודה הקהילתית תלויה במידת העניין שמגלים אנשים מקומיים והמעורבות שהם מפגינים. דבר זה הופך את יישום התיאוריה למעשה לקושי מעיק ומכביד, מאחר ועלולים להיווצר סתירות בין "אנשי מקצוע" לבין הפרספקטיבות של אלה שנוטלים חלק בעבודה זאת.
במיוחד אמור הדבר באותם מקומות בהם העובד הקהילתי הנו עובד "מדינה" מסוג כלשהו. זאת היא פעילות אורגנית, שבה ה"תהליך" עשוי להיות חשוב בדיוק כמו ה"תוצאות". עבודה קהילתית נוגעת במהותה בחוויה של שחרור אישי באמצעות פעולה קיבוצית. המשימה הזאת של "האצלת סמכויות" לאנשים מקומיים, דורשת שיהיה זה גם כן תהליך שבמסגרתו יהיה על עובד הקהילה לשלב ידיים עם הקבוצה הקהילתית. להיות מחנך, אבל לא מורה; לסייע לאנשים להגדיר את צורכיהם, אבל לא להחליט עבורם; לסייע בזיהוי ובתמיכה של מהלכי הפעולה.
כאיש משטרה מצאתי לנכון להתייחס לבעית "האלימות נגד ילדים" וה"אלימות בין ילדים" כבעיה אקטואלית מעיקה הקשורה קשר הדוק לפעילות המשטרה ולעבודה בקהילה. יוזמת פעילות זו ננקטה על ידי הממשל המרכזי, בקובעו סדר עדיפות לפעילות המשטרה וגופים אחרים להתערבות וטיפול לפתרון בעיה מעיקה זו.
מצאתי לנכון להרחיב במסגרת המטלה בקורס להציג ולנתח בעיה זו על כל היבטיה הן במסגרת הפעילות המשטרתית והן במסגרת הרחבת השירות לעבודה בקהילה.
החומר העיוני והמחקרי של עבודה זו מתבסס מתבסס בעיקר על:
* חומר פרסומי של עמותת אל"י, שנושאו: "הילד המוכה והמוזנח בישראל".
* חומר משטרתי העוסק בהנחיות לטיפול בקטינים שנפגעו מאלימות, על ארבעת סוגיה.
* חוברת "בצלם" - אלימות כלפי קטינים ע"י המשטרה.
* מאמר של יצחק קדמן מתוך סקירה חודשית, העוסק בזכויות הילד ועיגונן בחוק הישראלי.
* הספר "התעללות מינית בילדים בתוך המשפחה" שנערך ע"י רות פורטר ותורגם ע"י חנה אייזנמן. ולבסוף, במאמר הדן בהורה המכה.
* החלק המעשי של העבודה מתבסס על שלושה מחקרים של אן אלטון, ארנון בן-טובים ומריאן טרנטר. בנושא התעללות בילדים ומערכת השיקום של הילד והסביבה.

בתום איסוף החומר, עיבודו וסיכומו, עולות המסקנות הבאות:
* מרבית הגופים, החוקרים והמטפלים בסוגיית האלימות כנגד ילדים, תמימי דעים באשר להגדרות, לאפיונים, לצורת הטיפול בילד המוכה ובסביבתו.
* בהיקף התופעה, בפריסתה ובעומקה.


תוכן עניינים:
הקדמה
פרק א' - אלימות נגד ילדים
מבוא
הגורמים המאפיינים את תופעת האלימות כנגד ילדים
הבעיות המרכזיות בהתמודדות בתופעה זו
היקף התופעה
מאפיינים חברתיים
גורמי הטיפול בילדים מוכים
פרק ב' - סוגי הפגיעה בילדים
כללי
פגיעה פיזית
מאפיינים נראים לפגיעה פיזית
מאפייני התנהגות של הילד המוכה
אפיונים להורים מכים
פגיעה מינית
מאפיינים לפגיעה מינית
מאפייני התנהגות של הילד הנפגע פגיעה מינית
אפיונים של הורים הפוגעים פגיעה מינית
הזנחה
מאפיינים נראים להזנחה
מאפיינים התנהגותיים של הילד לתופעת ההזנחה
אפיונים של הורים מזניחים
הפגיעה הרגשית
מאפיינים התנהגותיים להתעללות רגשית
פרק ג' - החוק בנושא אלימות נגד ילדים
פרק ד' - אלימות בין ילדים
כללי
ממצאים בתחום האלימות בין ילדים
שכיחות ההיחשפות לאלימות
שכיחות ההשתתפות במעשי האלימות
נורמות וערכים בהקשר לאלימות
גורמי סביבה ואלימות
בילוי ואלימות
סוציאליזציה לכוחניות והקשר עם מרכיבי האלימות
גורמי תסכול ואלימות
גורמים מעודדים לאלימות
הסיטואציה האלימה
דרכי התנהגות ו"תקיפת" התופעות
מערכת שירותים קהילתיים ושירותי נוער
התמודדות בתחום מערכת הלימודים
בתחום החוק
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

חניתה צמרין (עורכת) "הילד המוכה והמוזנח בישראל", (פרסומי אל"י 1988).
הנחיות מחלקת חקירות ותביעות, משטרת ישראל, "אלימות כנגד קטינים, טיפול, השגחה והבאה לדין".
תמר הורביץ וחווה פרנקל, מחקר: "דפוסי אלימות בני נוער" (משטרת ישראל מח"ק 1990).
נעמי ישובי (עורכת), "אלימות כלפי קטינים במעצר משטרתי", (בצלם יוני-יולי 1990).
יצחק קדמן, "זכויות הילד התפתחותן ההיסטורית ועיגונן בחוק", (סקירה חודשית מס' 10 1990).
אליוט, ארונסון. "היצור החברתי" (הוצאת ספרית הפועלים 1977).
מנשה שטרצר, "עבריינות וסטייה חברתית".
אן אלטון, מריאן טרנטר, ארנון בן-טובים, (חוקרים), "התעללות מינית בילדים שלבי הטיפול", (מחקר במחלקה לרפואה פסיכולוגית, לונדון 1989).
אן אלטון, מריאן טרנטר, ארנון בן-טובים, (חוקרים), "מערכת השיקום אחרי התעללות", (מחקר במחלקה לרפואה פסיכולוגית, לונדון 1989).
רות פורטר (עורכת), "התעללות מינית בילדים בתוך המשפחה", (הוצאת טויסטוק, ניו-יורק 1984).

תגים:

משטרה · שיטור · קהילתי · מקומי · הורים · מכים · מינית · נוער

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תרומת משטרת ישראל לפעילותה בקהילה בהתמודדות עם בעיית האלימות נגד ילדים והאלימות בין ילדים.", סמינריון אודות "תרומת משטרת ישראל לפעילותה בקהילה בהתמודדות עם בעיית האלימות נגד ילדים והאלימות בין ילדים." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.