היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–8] מתוך 8
עבודה מס' 61621
עבודה המתארת פרוייקט שיטור קהילתי הנועד להגן על אוכלוסיית קשישים, תוך ניתוח היבטים שונים אשר אפיינו פרוייקט זה.
1,971 מילים (כ-6 עמ'), 7 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 67949
סקירת היבטיו השונים של השיטור הקהילתי.
5,215 מילים (כ-16 עמ'), 14 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 60522
בדיקת איכות השירות במרכז שיטור קהילתי (מש"ק) בהשוואה לתחנת משטרה.
8,823 מילים (כ-27 עמ'), 25 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 62254
האפקטיביות של אסטרטגיות שיווק שירותים.
7,841 מילים (כ-24 עמ'), 16 מקורות, 470.95 ₪
עבודה מס' 66726
בחינת התנהלות שיתוף הפעולה בין השוטר הקהילתי ביישוב מיתר לבין הקהילה ביישוב.
8,710 מילים (כ-27 עמ'), 19 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61610
דמותו, תפקידו ומאפייניו של השוטר הקהילתי בעיני מפקדי יש"ק.
14,981 מילים (כ-46 עמ'), 65 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 50791
מחקר זה נעשה באמצעות ראיונות ושאלונים, בנוסף לסקירת ספרות מקיפה.
13,036 מילים (כ-40 עמ'), 39 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 65855
תהליכים המובילים לאי סדר חברתי, דרכים לאכיפת החוק תוך דגש מיוחד על שיטור קהילתי
2,510 מילים (כ-7.5 עמ'), 9 מקורות, 288.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–8] מתוך 8