היישום אינו מחובר לאינטרנט

האידיאולוגיה הארגונית של משטרת ישראל וסגנונות ניהול בקרב מפקדי משטרה למנהיגות קהילתית והשפעתם על שביעות רצון ומוטיבציה של השוטרים והקהילה.

עבודה מס' 061820

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

8,626 מילים ,45 מקורות ,1999

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
סגנונות ניהול בקרב מפקדי משטרה למנהיגות קהילתית והשפעתם על שביעות רצון ומוטיבציה של
השוטרים והקהילה
א. מבוא - מנהיגות קהילתית
ב. מנהיגות מתגמלת ומנהיגות מעצבת
1. מנהיגות מתגמלת
2. מנהיגות מעצבת
ג. מנהיגות משתפת
1. תחום הקניית ערכים
2. תחום הנעת שוטרים
3. תחום הנעת הציבור
4. תחום הניהול המקצועי
ד. מנהיגות קהילתית: יצירת שותפויות
1. עיצוב חזון, שינוי ומכוונות לעתיד
2. הבניה של אסטרטגיה ארגונית
3. ערכים ומוסר
4. עיצוב דמות השוטר
5. הנעת הקהילה
6. הבניה של תרבות ארגונית תומכת שיטור קהילתי
ה. פיתוח מנהיגות קהילתית
1. פיתוח והעצמה עצמית
2. פיתוח מיומנויות הנעה
3. פיתוח מודעות קהילתית
4. הבניה של תרבות ארגונית
5. תהליך פיתוח המנהיגות

האידיאולוגיה הארגונית של משטרת ישראל והשפעתה על מוטיבציה של השוטרים ומדידת יעילותו
של הארגון
א. ארגון משטרת ישראל
1. תכלית קיומה של המשטרה
2. המנהל המשטרתי
3. אפיון המבנה הארגוני
4. פעילות ארגונים ביטחוניים
5. משטרת ישראל כארגון פורמלי
ב. מהי הצלחה ארגונית וכיצד נבחנת?
1. יעילות
2. תכליתיות
3. התמסדות
ג. בחינת היעילות הארגונית
ד. בחינת יעילותם של ארגוני שירות ציבוריים
ה. השוואה בין ארגוני שירות ציבוריים לבין ארגונים פרטיים
1. השוואה של (1975) Murray
2. מיון סוגי ארגונים
ו. עקרונות בסיסיים לארגונים בירוקרטיים (וובר (1974
ז. הנעת עובדים
1. הנעה מהי?
2. תיאוריית הצרכים
3. תיאוריית ההוגנות
4. תיאוריית עיצוב והעשרת העיסוק
5. תיאוריית הציפיות והיעדים
ביבליוגרפיה

מבוא-מנהיגות קהילתית
מנהיגותם של שוטרים ושל מפקדי משטרה מהווה מרכיב מרכזי ביותר באסטרטגיית השיטור הקהילתי. חשיבות זו נובעת משתי סיבות עיקריות, המשולבות אחת בשנייה. האסטרטגיה של השיטור הקהילתי כוללת מאפיינים מנהיגותיים מרכזיים. ללא מאפיינים אלו האסטרטגיה לא תהיה אסטרטגיית שיטור קהילתי. בין מרכיבי המנהיגות החשובים בשיטור קהילתי ניתן למנות הנעת משאבים קהילתיים, גישה עתידית, מתן דגש רב על מוסר ועל ערכים, התייחסות אישית ושיתוף שוטרים ואזרחים בעבודת המשטרה.
אולם, אסטרטגיית השיטור הקהילתי מהווה שינוי משמעותי לעומת השיטור המסורתי. זהו שינוי עמוק בתרבות הארגונית של המשטרה. יישום השיטור הקהילתי מחייב שינוי משמעותי בקרב השוטרים. שיטור זה צריך להתבסס על מערכת שונה של אמונות, ערכים, דעות ותפיסת תפקיד של השוטרים. השינוי צריך למצוא את ביטויו באופן ובצורה שבה פועל המבנה הארגוני של המשטרה ובסוג קשרי הגומלין שבין המשטרה לציבור. השינוי צריך להתרחש גם בגישה הבסיסית, שבה האזרחים תופסים את יעודי המשטרה, את תפקידיה ואת דרכי פעולתה. הטמעת שינוי הינו מאפיין מנהיגות מרכזי ביותר, וזהו ביטוי נוסף לזיקת הגומלין שבין ישום שיטור קהילתי לבין מנהיגות.

מקורות:

אלירם, י. (1996). משטרה וחברה, מבוא למדעי המשטרה, ירושלים: הוצאת מורטיפרס בע"מ, 1996.
אלירם, י. (1985). מ"ציפיות הציבור" ל"צרכי הקהילה", עבריינות וסטיה חברתית, (עמ' 13-23).
בלאו פ. וסקוט ר, (1967), ארגונים פורמליים, תרגם מאנגלית טישלר י.
בר-אל, צ. (1996). פסיכולוגיה חינוכית. הוצאה לאור פרוייקטים חינוכיים בע"מ. אבן יהודה.
בר-אל, צ. נוימאיר, מ. (1994). מפגשים עם הפסיכולוגיה. רכס הוצאה לאור פרוייקטים חינוכיים בע"מ.
בר חיים (1988), ניהול משאבי אנוש, (יחידית 1-10) האוניברסיטה הפתוחה.
גזיאל, ח. (1982). יסודות במנהל ציבורי. תל-אביב, דקל.
גזיאל, ח. (1990) מחשבה מנהלית בת זמננו, הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב.
גבע, ר. ואפרתי, ט. (1997). שיטור קהילתי בעולם, התפתחות יישום והערכה, היחידה לשיטור קהילתי, דצמבר 1997.
גימשי , ד. (1998). "היערכות שכונתית למאבק בפשיעה", משטרה וחברה, (2), (עמ' 68-84).
גימשי, ד. (1997). דפוסי מנהיגות במשטרה, עבודת דוקטורט, האוניברסיטה העברית, המכון לקרימינולוגיה.
גימשי, ד. (ב1997). יישום שיטור קהילתי במשטרת ישראל, שלב ג' (ינואר 1977 - דצמבר 1988) ירושלים: משטרת ישראל, היחידה לשיטור קהילתי, ספטמבר ב1997.
גימשי, ד. (1997). "השיטור כפרופסיה - מ"לוכד גנבים" ל"ייזם קהילתי", משטרה וחברה, (1), (עמ' 5-25).
גימשי, ד. (1996). פיתוח מנהיגות קהילתית, ירושלים : משטרת ישראל, היחידה לשיטור קהילתי.
גימשי, ד. (ב1995). תכנית בסיס ליישום אסטרטגי של שיטור קהילתי , (טיוטא להערות), משטרת ישראל, היחידה לשיטור קהילתי, ירושלים ב1995.
גימשי, ד. (1992). פיתוח מנהיגות במשטרת ישראל: ספר יסוד , משטרת ישראל, המטה הארצי, מחלקת הדרכה הוצאה לאור, א1992.
גלוברזון ש. ועדן ד. (1996), תמריץ והנעת עובדים, ירחון משאבי אנוש, עמ'30-9.
גלוסקינוס, א. (1991). "מנהיגות מעצבת כדרך לניהוג עצמי", משאבי אנוש, אפריל 1991, (עמ' 4-8).
גרדנר, ה. (1996). אינטליגנציות מרובות - התאוריה הלכה למעשה, (תרגום מאנגלית). ירושלים: משרד החינוך ומכון ברנקו וייס.
האוניברסיטה הפתוחה. (1980). פסיכולוגיה בחינוך. יחידה 1: מבוא. יחידה 2: גורמים הנעתיים בכיתה (א). יחידה 9-10: למידה והוראה. הוצאה לאור האוניברסיטה הפתוחה.
האוניברסיטה הפתוחה, מבוא לפסיכולוגיה (האוניברסיטה הפתוחה 1989) 37-62. גורמים מוטיבציוניים ודמוגרפיים בכשלון להסתגל לצבא:
הופנינג מ. (1991), ישראל - בטחון המדינה מול שלטון החוק, נבו, עמ' 337 .
כץ ד, קהאן ו'. (1987) ארגונים וגישת המערכת אצל אלבויים ו' דרור (עורכת) מדיניות ומנהל ירושלים מגנס.
מדריך למנהל כוח אדם (1981), המכון לפריון העבודה והייצור, ת"א.
סמואל י. (1996), ארגונים, מהדורה שניה, אוניברסיטת חיפה, זמורה ביתן.
פופר, מ. (1984). מימדים וביטויים של מחויבות לארגון, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב.
פופר, מ. (1994). על מנהלים כמנהיגים, אוניברסיטת ת"א הוצאת רמות.
פופר, מ. ורונן, א. (עורכים). (1989). על המנהיגות, מפקדת קצין חינוך ראשי משרד הבטחון: הוצאה לאור.
פיטרס,ת. וווטרמן, ר. (1998). כיצד להצטיין בניהול, הרצליה: עטרת, הוצאה לאור.
קוויק, ל, ת. (1984). שיפור המוטיבציה בעבודה, הוצאת אור עם ת"א 1981.
קולא, ע. גלוברמן, ו' (1994). להיות מנהל ולהצליח הוצאת רכס.
רים י., ארז מ. וזיידנרוס ה. (1974), הנעה, סיכון, ערכים, פרקים נבחרים בפסיכולוגיה חברתית.
שחר, ס. (1998). תדמית המשטרה והשוטר כנותני שירות ואוכפי חוק, משטרת ישראל אגף כוח אדם, יחידת פסיכולוגיה.
שרר, מ, ופרידמן, ר. (1985). "שיטות חדשניות בעבודת המשטרה והשלכתן על יחסי קהילה-משטרה", עבריינות וסטייה חברתית, י"ג, (עמ' 5-11).
שיין, א.ה. (תשכ"ח), פסיכולוגיה של ארגונים, גומא, תרגם מאנגלית לוין ע. 1988 מדרג סמכויות, ירחון "מראות המשטרה" ספטמבר-אוקטובר, מס'168 , עמ' 8-5.
Beteson, M.C. (1990). Composing A Life. New York: Dutton.
Caiden, G.E. (1977). Police Revitalization, Cexington.
Gortner, H. (1973). Administration in the Public Settor, New York, ch. 1.
Katz, D. Kahan, R, (1996). The social psychology of orgznization. New York.
Maslow, A.H. (1954). Motivation and personality.
Porter, L.W. Lowler, E.E. (1968). Managerial Attitudes and Performance, Homewood, I11Irwin-Dorsey.
Simon, H.A. (1973). Public administration, New York.
Vroom, V.H. (1964). Work and Motication, New York Wiley.
Organ, D.W. (1990). The motivational basis of organizational citizenship behavior. Research in Organizational Behavior, 12, 43-72.
Puffer, S.M. (1987). Personal behavior, noncompliment behavior, and work performance among commission salespeople. Journal of Applied Psychology, 72, 615-621.

תגים:

אידיאולוגיה · בארגון · הארגונית · ישראל · מוטיבציה · משטרת · ניהול · סגנונות · תקשורת

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "האידיאולוגיה הארגונית של משטרת ישראל וסגנונות ניהול בקרב מפקדי משטרה למנהיגות קהילתית והשפעתם על שביעות רצון ומוטיבציה של השוטרים והקהילה.", סמינריון אודות "האידיאולוגיה הארגונית של משטרת ישראל וסגנונות ניהול בקרב מפקדי משטרה למנהיגות קהילתית והשפעתם על שביעות רצון ומוטיבציה של השוטרים והקהילה." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.