היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 51000
סקירת הסגנון הבירוקרטי והסגנון החברתי-דמוקרטי.
2,219 מילים (כ-7 עמ'), 4 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 61151
סגנונות המנהיגות השונים, המנהיגות בחינוך והקשר בין סגנונות מנהיגות לאפקטיביות.
3,745 מילים (כ-11.5 עמ'), 20 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60657
שילוב של סגנון קלאסי עם סגנון אישי ביצירותיו של האמן.
6,983 מילים (כ-21.5 עמ'), 18 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 65057
באיזו מידה משפיע סגנון ניהול על העובדים, והאם סגנון ניהול על ביצועי עובדים יכול לגרור בעיה עסקית כמו תפוקה נמוכה יותר.
9,518 מילים (כ-29.5 עמ'), 34 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 64625
האם קיים קשר בין סגנון ניהול למשתנים אחרים, ואם כן מהו הסגנון האפקטיבי ביותר לייצור מחויבות ושמירת ידע.
10,197 מילים (כ-31.5 עמ'), 40 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 64890
האם קיים קשר בין סגנון קוגניטיבי מילולי וסגנון קוגניטיבי חזותי לבין העדפת סוג אתר אינטרנט (אתר שטוח לעומת אתר אינטראקטיבי).
3,673 מילים (כ-11.5 עמ'), 14 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 65437
האם קיים קשר בין סגנון ניהול למוטיבציית העובד, ואם כן מהו הסגנון האפקטיבי ביותר לייצור הנעת עובדים.
9,530 מילים (כ-29.5 עמ'), 37 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 65560
האם קיים קשר בין הסגנון הניהולי באחת המחלקות בהנהלת אל-על, לבין התגברות עזיבת העובדים בפרק זמן נתון
10,550 מילים (כ-32.5 עמ'), 60 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 64062
בחינת סגנון הניהול של המפקד העשוי להשליך על רמת שביעות הרצון של הפקודים ולרמת הביצוע שלהם בעבודה.
9,171 מילים (כ-28 עמ'), 63 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100