היישום אינו מחובר לאינטרנט

התערבות בתופעת הפרעות התנהגות של ילד בעל פיגור גבולי

עבודה מס' 060827

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת נושא הפרעות התנהגות ותוקפנות ילדים והצגת מקרה של ילד בעל הפרעות התנהגות קשות ורמת פיגור גבולית.

6,486 מילים ,22 מקורות ,1994

תקציר העבודה:

הפרעות התנהגות מאופיינות בתוקפנות מילולית או פיזית, קושי בריסון עצמי, חוסר אמון כלפי הסביבה, כאשר חוסר האמון גורם להתנהגות תוקפנית, כשהאחרונה גורמת לדחייה חברתית היוצרת משוב של אלימות חוזרת.

תיבת פנדורה זו דורשת תהליך התערבות מובנה, אשר בראשיתו יש לצפות בהתנהגות המטופל, להגדיר את בעיותיו ולקבוע תהליך התערבות לגבי נקודה ספציפית על פי קריטריונים מוגדרים. מחקרים מראים כי ילדים תוקפניים הינם
פחות פופולאריים ובעלי יכולת אינטלקטואלית פחותה. ילדים אלה מבודדים מבני גילם והאלימות לה הם חשופים מגבירה את הבטחון בהתנהגותם ומהווה סיפוק ופיצוי עבור הילד הדחוי.

בתהליך ההתערבות יש למצוא עבור הילד סיפוק ופיצוי עבור חסכים שונים, אשר יבוא במקום התוקפנות וזאת באמצעות עריכת הסכם שבו הילד התוקפן יהיה מוכן לוותר על חלק קטן מהתנהגותו, בתמורה לגמול כלשהו, אשר יהווה עבורו סיפוק הולם.

בעבודתי זו אתמקד בילד מ., עולה חדש מצ'רנוביל שבאוקראינה, בעל הפרעות התנהגות קשות ורמת פיגור גבולית, אשר בעקבות התנהגות אלימה רצופה המלווה בהפרעות קשות בשיעורים, הוחלט להחיל כלפיו תהליך התערבות. בתהליך ההתערבות נעשה הסכם עם הילד ובו נקבע כי עליו להתאמץ ולוותר על אחת מהתנהגויותיו השליליות, כפי שנקבע על ידי המורה, הפסיכולוגית והיועצת בבית הספר, ועבור מאמץ זה יתוגמל הילד באופן מיידי.

בעבודתי ארצה לטעון כי מאחר שהתוקפנות הינה תגובה של הילד כתוצאה מתחושתו בעויינות החברה כלפיו, כאשר עויינות זו גורמת לחוסר אמון הדדי בין הצדדים, הרי שהחזרת האמון מצד הילד כלפי סביבתו, או חלק ממנה, הינו שלב חשוב ביותר לצורך שיפור התנהגותו והיקלטותו בחברה הנורמאלית.

לצורך כך אעלה תיאוריות וספרות מחקרית בנושא הפרעות התנהגות ותוקפנות ילדים, אציג את הדיאגנוזה לגבי הילד מ. ואת תהליך ההתערבות שעוצב עבורו וכן תוצאות ביניים, העשויות להעיד לגבי המשך ההתערבות בעתיד ולגבי מקרים נוספים, אף מעבר למשוב הקצר שהתקבל בינתיים מתהליך ההתערבות המתואר בחיבור זה.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק ראשון: סקירת ספרות מחקרית
1.1. תוקפנות והפרעות התנהגות
1.2. תהליך ההתערבות
פרק שני: הפרעות התנהגות של התלמיד מ. בן 9
ותהליך ההתערבות
2.1. התלמיד - תיאורו והתנהגותו בעבר ובהווה
2.1.1. סטאטוס לימודי ואבחנה פסיכולוגית
2.2. תצפיות על התלמיד מ.
2.3. תהליך ההתערבות
2.3.1. השאלון
2.3.2. דרך ההתערבות
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אליצור, ב., "יישום שיטות הרפיה, הדמיה ומטאפורה בעת טיפול בילדה הדחויה עקב עיוות קשה בפנים", הייעוץ החינוכי, מאי 1990, מתוך הרצאה בכינוס הרביעי של האגודה הישראלית לפסיכיאטריה.
בנור, א., "תוכנית התערבות בכיתה לטיפוח העצמי ולקידום היחסים הבינאישיים", עיונים בחינוך 57-58, 1991, ע"מ 286-294.
וינטר, ת., "גניבות בבית הספר - טיפול קוגניטיבי", בתוך: א. קלינגמן, ור., אייזן, (עורכים),(1990), יעוץ פסיכולוגי: עקרונות, גישות ושיטות התערבות, הוצ' רמות, תל-אביב, ע"מ 136-142.
זקס, ש., (1989), הבעיה של ילדי היא הבעיה שלי, הוצ' רמות, אונ' תל-אביב.
פרנקנשטיין, ק., (תשל"ב), שחרור החשיבה מכבליה, בית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית ושל משרד החינוך והתרבות, ירושלים.
פרנקנשטיין, ק., (1981), הם חושבים מחדש, עם עובד, תל-אביב.
שרף, ת., "טיפול בהתנהגות מפריעה אצל תלמיד כיתה ד'", בתוך: א. קלינגמן, ור. אייזן,(עורכים), (1990), יעוץ פסיכולוגי: עקרונות, גישות ושיטות התערבות, הוצ' רמות, תל-אביב, ע"מ 18-23.
Achenbach, T.M., Edlebrock, C.S., "The Classification of Child Psychopathology: A Review Analysis of Empirical Efforts", Psychological Bulletin 85, 1978, pp. 1275-1301.
Allsopp, J.F., Feldman, M.P., "Item of Questionnaire Measures of Personality and Antisocial Behaviour in School Boys", British Journal of Criminology 16, 1976, pp. 337-351.
Bandura, A., (1986), Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Therapy, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
Cartledge, G., Milburn, J.F., (Eds.), (1983), Teaching Social Skills to Childern, Pergamon, New York.
Elliott, S.M., (1988), Children's Social Skill Deficits: A Review of Assessment Methods and Measurement Issues, Paper Presented at the Annual Convention of the American
Educational Research Association, New Orleans, L.A.
Eysenck, H.J., Eysenck, S.B.G., (1975), Manual of the Eysenck Personality Questioannaire (Junior Adult), Hodder and Staughton, London.
Feshbach, S., Preice, J., "Cognitive Competencies and Aggressive Behavior: A Developmental Study", Aggressive Behavior 10, 1984, pp. 185-200.
Goldstein, A.P., Sparafkin, R.P., Gershaw, J., Klein, P., "Structured Learning: A Psychoeducational Approoach for Teaching Social Competencies", Behavior Disorders 8, 1983, pp. 161-170.
Harre, R., Lamb, R., (Eds.), (1983), Encyclopedia Dictionary of Psychology, Blackwell Reference, Oxford.
Kazdin, A.E., (1985), Treatment of Antisocial Behavior in Children and Adolescents, Dorsey, Homewood, IL.
Ledingham, J., "Developmental Patterns of Aggressive and Withdrawn Behavior in Childhood: A Possible Method of Identifying Preschizophrenics", Journal of Abnormal Child Pyschology 87, 1981, pp. 431-441.
Margalit, M., "Introversion-extraversion Perspective in the Subggrouping of Condict Disorders in Israel". In: S. Eysenck D.H. Sakfolske. (Eds.), (1988), Individual Differences in Chikdren and Adolescents: International Perspectives, Hodder and Stoughton, New York, pp. 99-107.
Phillips, E., (1978), The Social Skills Basis of Psychopathology, Grune Stratton, New York.
Schaefer, E.S., "Development of Adaptive Behavior: Conceptual Models and Family Correlates", In: M.Y. Begad, H.C. Haywood H.L. Barber (Eds.), (1981), Psychosocial Influences in Retarded Performance: Issues Theories in Development, Vol. 1, Baltimore University Press, Baltimore, pp. 155-178.

תגים:

אלימות · התערבות · חינוכי · יעוץ

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "התערבות בתופעת הפרעות התנהגות של ילד בעל פיגור גבולי", סמינריון אודות "התערבות בתופעת הפרעות התנהגות של ילד בעל פיגור גבולי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.