היישום אינו מחובר לאינטרנט

הטרדה מינית

עבודה מס' 061312

מחיר: 228.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירה כללית של הנושא תוך התייחסות לחוק למניעת הטרדה מינית.

3,126 מילים ,14 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

במרץ 98' נחקק החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח 1998, ונכנס לתוקפו בספטמבר 1998. מטרתו היא לאסור הטרדה מינית בכדי להגן על כבודו של האדם, חירותו ועל פרטיותו ובכדי לקדם את השוויון בין המינים ולקבוע דרכים לטיפול בתלונה על הטרדה מינית. לאחרונה, עלה על סדר היום נושא ההטרדה המינית והפך לנושא מרכזי ביחסי עבודה. אמנם הטרדות על רקע מיני נעשו גם בעבר, במקום העבודה ובמוסדות אחרים, אולם במשפט הישראלי לא הייתה התייחסות נפרדת המיוחדת לנושא זה. אין חולק, כי הטרדה מינית הייתה והנה מעשה אסור, אף בטרם נכנס החוק לתוקפו (קמיר, 1998, עמ' 379 - 381).
הצעת החוק למניעת הטרדה מינית, שהוכנה ע"י הועדה למעמד האישה בראשות ח"כ יעל דיין, עברה קריאה ראשונה בכנסת. נושא ההטרדה המינית טופל עד כה במסגרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 1988, וזאת לעניין יחסי עבודה בלבד. הצעת החוק החדשה היא הצעה גורפת, המגדירה הטרדה מינית, מקיפה תחומים רבים ואף כוללת דרכים למניעתה. הצעת החוק באה להגן על זכויות האדם. החוק רואה בהטרדה מינית פגיעה בכבוד האדם, בחירותו ובזכותו לפרטיות ובא לקדם שוויון בין המינים. ההצעה כוללת הרחבה לחוק הפלילי, ואוסרת הטרדה מינית לפי דיני הנזיקין, דיני העונשין ודיני העבודה. מאחר שלהטרדה מינית נלוות לעתים התנהגויות טורדניות נוספות- שמטרתן להפעיל לחץ על המוטרדת או להתנקם בה לשם הגנה - נכללות אלה בהגדרת התנכלות והן אסורות במפורש. החוק מכיר בכך, שלהטרדה מינית אופי מיוחד ושבמקרים רבים הנזק שנגרם הוא לכבודה של המוטרדת, לביטחונה העצמי, לזכותה לאיכות חיים סבירה במסגרת העבודה או בכל מסגרת אחרת (ופנר, 1998, עמ' 6 - 9).

תוכן עניינים:
מבוא
1 . הטרדה מינית- עם גלגל הזמן
1 . 1 מהי הטרדה מינית
1 . 2 רקע
2 . הטרדה מינית והשלכותיה
2 . 1 הטרדה מינית בעבודה
2 . 2 הטרדה מינית בצבא
2 . 3 הטרדה מינית במוסדות להשכלה גבוהה
3 . בעד ונגד החוק להטרדה מינית
3 . 1 בעד החוק
3 . 2 נגד החוק
4. התיאוריה האדלריאנית
5. סיכום
6. ביבליוגרפיה

מקורות:

בר-נוי, צ' וטבק, נ'. (2002). הטרדה מינית במקום העבודה, רפואה ומשפט, 26, עמ' 120 - 116.
דרייקוס, ר'. (1995). מבוא לתיאוריה האדלריאנית. הוצאה: המכון ע"ש אלפרד אדלר.
ופנר, ל'. (1998). הטרדה מינית, מכתב לחבר, עמ' 9 - 6.
יושע, ר'. (1997). דיווח עצמי של סטודנטיות על התנסות בהטרדה מינית על ידי מרצה ומתרגל באוניברסיטה. הוצאה: חיפה.
סף, ש'. (1998). מהי הטרדה מינית?, הסניגור, סקירות מקצועיות, 19, עמ' 5 - 3.
קמיר, א'. (1998). איזו מין הטרדה: האם הטרדה מינית היא פגיעה בשוויון או בכבוד האדם?, משפטים, כ"ט (2), עמ' 388 - 317.
קמיר, א'. (1998). מי מפחד מהטרדה מינית, ולמה?, הסניגור, סקירות מקצועיות, 19, עמ' 8 - 6.
קמיר, א'. (2001). תגובה: "כשאת אומרת לא- למה את מתכוונת", שערי משפט, ב' (3), עמ' 319 - 307.
קרמניצר, מ' ולבנון, ל'. (2001). האיסור הפלילי על הטרדה מינית- קידוש האמצעי ומחירו, שערי משפט, ב' (3), עמ' 305 - 285.
רדאי, פ'. (1995). מעמד האישה בחברה ובמשפט. ירושלים: שוקן.
Dubios, C. (1998). An empirical examination of same- and other- gender sexual harassment in the workplace, Sex Roles: A Journal of Research, 11, 1-25.
Felton, L.A. (2001). Recipients of unwanted sexual encounters among college students, College Student journal, 3, 1-6.
Henry, J. (1998). Perceptions of sexual harassment as a function of target's response type and observer's sex, Sex Roles: A Journal of Research, 8, 1-21.
Tata, J. (2000). She said, he said. The influence of remedial accounts on third- party judgments of coworker sexual harassment, Journal of Management, 11, 1-23.

תגים:

אדלר · צבא · השכלה · עבודה · מין

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הטרדה מינית", סמינריון אודות "הטרדה מינית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.