היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 9
עבודה מס' 10190
בדיקת התאוריות של אדלר ופרויד והדגשת השונה בהם.
5,070 מילים (כ-15.5 עמ'), 6 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 64983
סיכום עיקרי משנתו של אדלר בפסיכולוגיה האינדיווידואלית והנחות היסוד בה.
14,252 מילים (כ-44 עמ'), 15 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 41435
רקע כללי, מקורות ההנעה של הפרט ללמוד, חינוך הורים, שיטת הלימוד ותכני הלימוד במכון.
4,624 מילים (כ-14 עמ'), 20 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 10145
הפסיכולוגיה האינדיבידואלית - הסבר והערכה. נסיון לבדוק האם תאוריה זו מסבירה בצורה נאותה את התנהגותו של העולה החדש.
2,875 מילים (כ-9 עמ'), 6 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 31283
בדיקה האם התערבות בדרך של חינוך ולמידה בקבוצת הורים משפיעה על תפיסתם לגבי קשיי התנהגות.
9,644 מילים (כ-29.5 עמ'), 21 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 20202
סקירת התיאוריות של שניהם בנושא תוך התייחסות לשינוי בתפיסתם.
3,849 מילים (כ-12 עמ'), 3 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 70538
התמקדות בנושא "השוויון החברתי; חשיבה אנכית ואופקית" ודיון ביצירה "המחרוזת"/מופסאן.
3,378 מילים (כ-10.5 עמ'), 9 מקורות, 274.95 ₪
עבודה מס' 31893
תאורית רציונלית- רגישות של אלברט אליס לטיפול ביעוץ קוגנטיבי התנהגותי וכן על פי התיאוריה של אלפרד אדלר.
3,928 מילים (כ-12 עמ'), 5 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 62049
ה"חרדה" , 2000
תיאוריות לפי פרנקל, מאסלו, גשטאלט, בק, אליס, בנדורה, אדלר ודרכי התערבות.
5,518 מילים (כ-17 עמ'), 9 מקורות, 423.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–9] מתוך 9