היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–7] מתוך 7
עבודה מס' 68231
השוואה בין שני מאמרים העוסקים במלחמות אתניות והגורמים לפרוץ העימותים.
2,024 מילים (כ-6 עמ'), 8 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 62029
הקשר בין לאומיות ואתניות למדינה המודרנית ולתהליכים מובחנים של גלובליזציה ברפובליקה העממית של סין בשנים האחרונות.
2,923 מילים (כ-9 עמ'), 18 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 60925
המתח בין מתיישבים אמריקנים למקסיקנים בטקסס המקסיקנית.
4,917 מילים (כ-15 עמ'), 26 מקורות, 435.95 ₪
עבודה מס' 20157
סקירת נושא הכאת ילדים והתיאוריות לגביהן, בחינת הסיבות היוצרות את ההבדלים בנושא בין העדות השונות.
5,024 מילים (כ-15.5 עמ'), 9 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 61771
לאומיות ואתניות והקשר שלהן ללגיטימיות, מדינה מודרנית ודת אזרחית.
5,356 מילים (כ-16.5 עמ'), 15 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 68585
דיון בשווה ובשונה בין שני המקרים ובהתמודדות המוניציפאלית-פוליטית עם סוגיות של חיים משותפים בין שתי אוכלוסיות אתניות שונות-יריבות בעבקות מלחמה.
5,197 מילים (כ-16 עמ'), 10 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 40539
יחסי הקבוצות האתניות בניגריה, הקולוניאליזם הבריטי כגורם לקיטוב והעשור הראשון לעצמאות.
4,453 מילים (כ-13.5 עמ'), 14 מקורות, 228.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–7] מתוך 7