עבודות [1-9] מתוך 19 :: [עמוד 1 מתוך 3]
עבור לעמוד: 1 2 3 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "הורה":

עבודה מס' 65732 SHOPPING CART DISABLED
חווית האבהות של הורה הומוסקסואל, 2001.
באיזו מידה שונה חווית ההורות של הומוסקסואל מהורה רגיל; האם הומוסקסואל, בגלל נטיותיו תופס בצורה שונה את חווית ההורות.
4,363 מילים (כ-13.5 עמודים), 23 מקורות, 218.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הומוסקסואל הוא אדם, גבר או אישה, שנטיותיו המיניות הן כלפי בן מינו, או בת מינה. המילה הומוסקסואל נכנסה לשימוש לראשונה ב 1869 בגרמניה והיא צירוף של המילה היוונית ל"אותו" והמילה הלטינית ל"מין".
לגבי מקור ההומוסקסואליות מתקיים דיון מאז 1800, אז טען מאגנוס הירשפלד, מייסד התנועה הראשונה להומוסקסואליות בגרמניה, שמדובר במקור ביולוגי. בשנים האחרונות היה מקובל הדגם הפסיכיאטרי באשר למקורות ההומוסקסואליות, אך לאחרונה חזרו החוקרים להתמקד דווקא במקורות ביולוגיים-גנטיים של מיניות האדם. למרות שעדיין אין מחקרים שמצביעים חד-משמעית שבסיס הנטייה המינית הוא ביולוגי-גנטי. נראה שהעדויות המחקריות מצניעות לכיוון זה.  "קיימת עדות, אם כי מקדמית, המצביעה בבירור על בסיס גנטי או ביולוגי לכל הנטיות המיניות... המרכיב הביולוגי בנטייה המינית נקבע למעשה עם הלידה ואנו יודעים בבירור שהנטייה המינית איננה ניתנת לשינוי או לבחירה".
יחד עם זאת עדיין יש פסיכיאטרים, פסיכואנליטיקאים ופסיכולוגיים הטוענים שההומוסקסואליות היא מחלת נפש "הניתנת לריפוי", או שניתן "לצמצם רגשות הומוסקסואליים", זאת במגוון של טכניקות כמו הלם חשמלי, ניתוחי מוח, זריקות הורמונים וסירוס.

הורים הומוסקסואליים כמובן לא יכולים ללדת ילדים. עומדות בפניהם אפשרויות האימוץ הוא הולדת ילדים בעזרת בת זוג. במקרה הראשון לילד יש שני הורים ממין זכר, ואילו במקרה השני הורים משני המינים, אולם עדיין האב הינו בעל נטיות מיניות שונות מאשר אב במשפחה רגילה, דבר המשפיע כמובן על מערכת היחסים במשפחה.
שאלת המחקר היא באיזו מידה שונה חווית ההורות של הומוסקסואל מהורה רגיל; האם הומוסקסואל, בגלל נטיותיו תופס בצורה שונה את חווית ההורות.

ראשי פרקים:
מבוא
1.1 הצגת הנושא
1.2 מטרת העבודה
מאפייני הומוסקסואלים
2.1 הגדרת הומוסקסואליות
2.2 הומוסקסואליות כסטיה
2.3 הומוסקסואל כהורה
2.4 זהות מינית של ילדים
חווית ההורות
3.1 חווית הומוסקסואל מול הטרוסקסואל
3.2 חוות האב מול חווית האם
דיון- חווית ההורות של הומוסקסואל
4.1 השפעת היפוך בתפקידי המין על חוויותיו של הגבר
4.2 השפעת החברה על חווית ההורות
4.3 השפעה שלילית על החוויה בשל שוני בהעדפות מיניות
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
הומוסקסואליזם הוא מצב בו העדפותיו המיניות של גבר שונות מהמקובל בחברה. אי לכך יש ספק באשר להיותו בעל תכונות גבריות.
פרידלנדר (2000) טוען כי הומוסקסואליות מלווה בשינוי זהות מינית.
הרעיון של זוג גברים המתהווים לזוג עדיין חדש בעיני אנשים רבים. המילה זוג מתייחסת בדרך כלל ליחסים בין גברים לנשים.
הומוסקסואלים והטרוסקסואלים כאחד חונכו על ידי הדת והחברה כי אי יכולת להתמיד בקשר בין בני זג היא כישלון אולם הטרוסקסואלים מקשרים כישלון יחסים בבעיות אינטר-פרסונליות בעוד הומוסקסואלים מקשרים כישלון זה בהומוסקסואליות שלהם. עם השינוי שחל בערכי החברה אנו עדים לעלייה ניכרת במספר המתגרשים בחברתנו. כתוצאה מכך גם הפוחתת הסטיגמה השלילית כלפיהם. הארגומנטים התומכים במחויבות לחיים בזוג הופכים חלשים יותר עקב העובדה שהם פחות שכיחים.
 
עבודה מס' 67485 SHOPPING CART DISABLED
ריקוד ההורה בארץ ישראל, 2004.
התגלגלותו של ריקוד ההורה לארץ ישראל והתפתחותו.
2,039 מילים (כ-6.5 עמודים), 10 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ריקוד ההורה אשר כל כך מזוהה עם ישראל, למעשה הגיע מארצות הבלקן, אך למרות זו בשל היותה מקום נחמה ושמחה לחלוצים, תפסה ההורה את מקומה בלב העם והתפתחה עם השנים, וגם כיום שנדמה שההורה נמצאת בדעיכה, היא נמצאת כסממן הלאומי הן בארץ ובהן בחו"ל.

מטרתה של העבודה לסקור את התפתחות ההורה בארץ ישראל, ואת מקורה, העבודה כוללת גם את דמויות המפתח העיקריות של ההורה באותה עת, כגון ברוך אגדתי, לאה ברגשטיין,רבקה שטרומן וגורית קדמן. העבודה המקיפה ובנויה ממקורות רבים' בעיקרים מבית אריאלה.

תוכן עניינים:
מקור ההורה
מוזיקה וצעדי ריקוד ההורה
התפתחות ההורה בארץ ישראל
קיום ההורה כיום בארץ ישראל
סיכום וביבליוגרפיה

הערת מערכת: בעבודה לא צויינו מראי מקום.

מתוך העבודה:
מקור המילה הורה הינה מהמילה היוונית Choreia שפירושה ריקוד, כזהה למילה כוריאוגרפיה אשר מגיעה מאותה מילה.
למרות שההורה נחשב ריקוד ארצישראלי, למעשה מקורה בבלקן, מקורו שם הוא ריקוד עם. באנציקלופדיה העברית (תשכ"ט, 938) זוהי הגדרה להורה:
הורה, מילה שאולה מהספה היוונית- מחול העם הוואלכי והוא מצוי גם במחולות של עם ארצות הבלקן האחרות , וכן האנטליה.
ההורה שמקורה בארצות הבלקן אינה זהה בכל המדינות, לדוגמה בבולגריה, אשר יש מספר סוגים שונים של ההורה, או כפי שהיא נקראת בבולגריה :HORO, בבולגריה יש להורה חשיבות רבה לסביבה הכפרית ולאורך החיים העממים.
 
עבודה מס' 50776 SHOPPING CART DISABLED
בני דור הביניים המטפלים בהורה קשיש במצב תלות - היבטים תיאורטיים ועדות אישית, 2000.
סקירה תיאורטית של הנושא וראיון.
9,036 מילים (כ-28 עמודים), 7 מקורות, 284.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
לרבי טרפון היתה אם זקנה. הם גרו בכפר.
ירדה אמו לטייל לתוך חצרה בשבת ונקרעה מנעל שלה.
הלך רבי טרפון והניח שתי ידיו תחת כפות רגליה
והיתה מהלכת על כפות ידיו עד שהגיע למיטתה.
רצתה אמו הזקנה לעלות למיטתה - גחן לה ועלתה עליו
וכהיתה יורדת - ירדה עליו.
                                                              (תלמוד קידושין)קערת העץ
סבא היה זקן מאוד מאוד. רגליו חדלו מלכת, עיניו כהו מראות, אוזניו כבדו משמוע.
גם שיניים לא היו עוד בפיו, וכשהיה אוכל, היה המזון נוטף על זקנו.
בנו וכלתו לא הושיבוהו עוד עימהם לשולחן והגישו לו את סעודתו לחוד, על יד התנור. פעם אחת נתנו לו מרק בספל, אך זה נשמט מידו ונשבר.
התחילה כלתו נוזפת בו, כי הוא מקלקל הכל בבית ושובר את הספלים, ואמרה:
מעתה אגיש לך את האוכל בקערת עץ ! נאנח סבא ולא ענה כלום.
פעם ישבו האב והאם בבית וראו כי בנם הקטן משחק על הרצפה בלוחיות-עץ ובונה דבר-מה. שאל אבא : מה אתה עושה, בני ? ענה הילד: אני עושה קערה מעץ, אבא.
כשאתה ואמא תהיו זקנים מאוד, אאכיל אתכם מתוכה.
הביטו האיש ואשתו זה אל זה ודמעות נראו בעיניהם. הם התביישו על כי העליבו את הזקן ומאז היו מושיבים אותו עמהם לשולחן ומטפלים בו כראוי.
                                                   (לב טולסטוי)

מבוא

העבודה עוסקת בבני דור-הביניים המטפלים בהורה קשיש במצב תלות. מצב תלות נוצר כאשר בריאות הקשיש מתדרדרת והוא נזקק לעזרה בפעילויות יומיומיות, כאשר המשפחה מופיעה כספק העיקרי של צרכיו. העבודה מציגה רקע תאורטי הסוקר נתונים דמוגרפיים וכן דפוסי התארגנות וסיוע של הבנים להוריהם, צורכיהם של בני דור-הביניים, המענים שמספקת החברה לצרכים אלה והפערים בין הצרכים לבין המענים הקיימים.
בחלקה השני של העבודה מובא ראיון שערכתי עם בת להורה קשיש במצב תלות, שימחיש את הבעיה ואת ההתמודדות עימה.

בעבודה זו אנסה להסביר מדוע בעיני בעיה זו היא בעיה חברתית, ואני תקווה כי אצליח להבהיר את עמדתי - מחד טיפול בהורה קשיש במצב תלות הינו נורמטיבי בחברות המערביות ובישראל בפרט, ומאידך עדיין לא קיימת התייחסות כוללת, חוקתית ומערכתית לבעיה חברתית זו.

תוכן עניינים:
מבוא

פרק א' - היבטים תיאורטיים
א. 1.  רקע כללי
א. 2. צורכיהם של בני דור הביניים
א. 3. המענים שמספקת החברה לבני דור הביניים
א. 4. הפערים בין הצרכים המזוהים לבין המענים של החברה

פרק ב' - עדות אישית
ב. 1. יצירת הקשר הראשוני
ב. 2. הראיון וניתוחו
ב. 3. סכום הפגישה כמופיע בתיק המרואיין

סכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 62226 SHOPPING CART DISABLED
השפעת אובדן הורה בגיל ההתבגרות, 2002.
בדיקת ההשפעה באמצעות שני שאלונים.
11,129 מילים (כ-34 עמודים), 22 מקורות, 384.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
המשפחה היא מערכת אנושית אוניברסלית, שקיימת לאורך ההיסטוריה האנושית, כיחידה החשובה ביותר לגידול דור הצאצאים, הבטחת הקיום וההמשכיות של החברה האנושית. שלבי ההתפתחות של המשפחה לאורך מעגלי החיים מציבים בפניה משימות התפתחותיות, שביצוען כרוך בתהליכים של צמיחה, גדילה, שינוי, וכן בתהליכים של פרידה, אובדן וצמצום. לפיכך, המשפחה נמצאת במצבי איזון וחוסר איזון דינאמיים אשר נובעים הן משינויים התפתחותיים והן משינויים חיצוניים המשפיעים על המערכת כולה וכל אחד מחבריה.
המשפחה המצומצת מורכבת ממספר פרטים הפועלים יחד ובו- זמנית. כדי לשמור על בטחונו של כל אחד מהם ועל יכולתם למלא את משימות החיים השונות בדרך היעילה ביותר, עליהם להגיע לדרגה גבוהה של אחריות הדדית ושל תיאום. מטרת התיאום היא ליצור סוג של איזון, המשתנה עם כל תנועה מבלי שהחבורה כולה תתפרק. שיווי המשקל הנוצר מחדש עם כל שינוי הוא המפשר לכל אחד מחברי הקבוצה למלא את תפקידו, כשכל אחד מן המשתתפים הוא תומך ונתמך בעת ובעונה אחת.
המוות הוא תופעה טבעית והכרחית המלווה את חיינו בהיותה הסיום הבלתי נמנע של כל חי והוא מהווה עדיין תופעה שאין לאדם שליטה עליה.
אובדן של אדם קרוב הוא אירוע קשה מאוד, שמעורר תגובות חריפות ומגוונות, והוא מערער את המבנה החברתי הבין-אישי של אלה שהיו שותפים לחייו, כאשר חוסר הרצון להיפרד מהנפטר מתבטא בצורות שונות במשך תהליך האבל ולאחריו. האבל, כתהליך משפחתי, מחייב השתתפות מלאה של כל בני המשפחה, כאשר תהליך האבל של היחיד אינו ניתן להפרדה מן המשבר המתחולל בתוך המשפחה.
האובדן מוסיף מאפיינים מיוחדים לתהליך ההתפתחות של המתבגר, לאישיותו המתגבשת ולהתנהגותו. המשימות והצרכים ההתפתחותיים השונים ישפיעו על דרך תפיסתו את האובדן ומשמעויותיו, ועל התמודדותו החוזרת ונשנית עם האובדן. תכניו של האובדן נוגעים לכל המטלות ההתפתחותיות החשובות של גיל ההתבגרות - ההפרדות מההורים תוך בנית עצמי עצמאי ומוגדר, התגבשות הזהות והדימוי המיני ויצירת קשרים אינטימיים ראשונים עם בני המין השני.
המתבגר מגיב על אובדן ומתמודד אתו בהתאם לגורמים רבים, ובהם השלב ההתפתחותי שבו הוא נמצא, מהותו ואיכותו של הקשר שאבד, נסיבות המוות, משמעותו עבור המתבגר, תפיסתו את מושג המוות, אופן מסירת ההודעה על המוות, השתתפותו באבל המשפחתי על מרכיביו השונים, סביבתו של המתבגר והתמודדותה עם המוות, מילוי צרכיו הרגשיים הראשוניים והיקף הסיוע והתמיכה הניתנים לו בהמשך.
בעבודה זו אנסה לבדוק את השפעת אובדן הורה על הפחד מפני המוות האישי ועל תהליכי האוטונומיה של אותם הנערים\ות. ההשערה היא כי אובדן הורה ישפיע על הפחד מפני המוות האישי, וכן ישפיע על מידת הפרידה מההורה הנותר והעצמאות שלהם, כלומר יהיה עיכוב ברכישת תהליכים אלה.
במחקר זה נעשה שימוש בשני שאלונים. השאלון הראשון נקרא "שאלון לבדיקת הפחד מפני מות אישי", אשר נכתב על ידי פלוריאן וקרבץ ( 1983, Florian & Kravetz). שאלון זה לבדיקת התוכן של הפחד מהמוות האישי ועוצמתו, שימש כבסיס לבדיקת הפחד מפני המוות אצל ילדים שאיבדו את אחד ההורים, הנמצאים בגיל ההתבגרות. המודל שהוצג על ידי פלוריאן וקרבץ הוא חדשני והוא מנסה להתמודד עם הרב מימדיות של מושג הפחד מפני המות האישי. השאלון השני נקרא "שאלון המאבק לאוטונומיה בגיל ההתבגרות" של סקאפר ( 1965 ,Schafer, בתוך: ביצ'קוב 1998 ). מטרת שאלון זה היא לבדוק את מידת האוטונומיה של נערים\ות שאיבדו הורה.

תוכן עניינים:
מבוא
1. פרק תיאורטי
     1.1      המשפחה כמערכת
     1.2      התמודדות המשפחה עם אובדן הורה
     1.3      התמודדות המשפחה עם אבל
     1.4      תפיסת מושג המוות בגיל ההתבגרות
     1.5      השפעת אובדן הורה ותגובות אליו בגיל ההתבגרות
2. שיטה
3. ממצאים
4. דיון
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים
 
עבודה מס' 70401 SHOPPING CART DISABLED
השפעה מות ההורה בגיל צעיר על בניית העצמי בחיים הבוגרים, 2012.
מחקר באמצעות ראיונות עם 10 בוגרים.
10,024 מילים (כ-31 עמודים), 22 מקורות, 499.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ההורים הם אלו שמעניקים לתינוק את צרכיו הבסיסיים, הם אלו שמרעיפים עליו אהבה ללא תנאים; והם אלו שנותנים בידיו את הכלים להתמודדות עם מה שצופן לו העתיד (כמובן שיש גם יוצא דופן בכך).
במסגרת העבודה, בחרנו לעסוק בנושא: "השפעה מות ההורה בגיל צעיר על בניית העצמי בחיים הבוגרים". שאלת המחקר הינה: "האם זיכרון מות ההורה בגיל הצעיר של ילד יכול להוות כוח בונה עבורו בגיל הבגרות?".
על מנת לענות על שאלת המחקר, בחרנו את השיטה האיכותנית: 10 שאלונים עם אנשים בוגרים, שאיבדו את אחד מהוריהם בגיל ההתבגרות.

העבודה תכלול שני חלקים מרכזיים: חלק ראשון, החלק התאורטי של העבודה, שיכלול מספר תיאוריות ונושאים שונים, שקשורים לשאלת המחקר הן בצורה ישירה והן בצורה עקיפה. וחלק שני, החלק האמפירי של העבודה, שיכלול את השיטה, הממצאים, הדיון והמסקנות.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. החלק התיאורטי
2.1  התיאוריות במחקר
2.2 תהליך החברות
2.3 אובדן הורים
2.4 זיכרון האובדן ההורים בגיל ההתבגרות
2.5 מימד זיכרון
2.6  דרכי שיקום
3. חלק אמפירי
3.1 מתודולוגיה
3.2 ממצאים
4. דיון מסקנות
5. סיכום
6. רשימת מקורות
7. נספחים
נספח א - השאלון
נספח ב - שאלונים+תשובות

מתוך העבודה:
אחד מכתביו המפורסמים של פרויד הוא: "אבל ומלנכוליה" (1917), שבו הוא מנסה למצוא מהם הגורמים למלנכוליה. בחיפוש שלו אחר הגורמים, הוא עוסק ביחס הישיר והעקיף בין שני המצבים: "מלנכוליה" ו - "אבל". הוא מסביר, כי למרות ההנחה, לפיה: קיימים קווי דמיון בין שני המצבים הללו, כל אחד מהם מושתת על תהליך פסיכולוגי אחר (פרויד, 2002).
יש לציין, כי המאמר נכתב בעקבות מותה של בתו האהובה, סופי פרויד -הלברשטט. בעקבות התנאים הקשים במהלך מאורעות מלחמת העולם הראשונה היא חלתה ונפטרה מדלקת ריאות בגיל 27 בתאריך 25 בינואר 1920. סיטואציה אישית זו, התווספה לטראומה של פרויד ממאורעות מלחמת העולם הראשונה שהחרידה את אירופה (שם).
 
עבודה מס' 64840 SHOPPING CART DISABLED
מעבר ילדים מהגן לבית הספר - מבחינת נקודת המבט של ההורה, 2004.
מהן הציפיות והחששות של הורים הקשורים במעבר ילדם מהגן לבית הספר.
17,939 מילים (כ-55 עמודים), 47 מקורות, 658.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
נושא המחקר הינו המעבר מהגן לבית הספר מנקודת ראותם של ההורים. צעדיהם הראשונים של ילדים בבית הספר מהווים שלב חשוב בהתפתחותם. זהו שלב גדוש ברגשות, תהיות, פחדים וחששות הן של ההורים והן של הילדים.
מטרת עבודת מחקר זו היתה לבדוק כיצד תופסים הורים את מעבר ילדם מן הגן אל בית הספר, בהנחה שלעמדותיהם וחוויותיהם תהיה השפעה על הסתגלות והשתלבות ילדם בבית הספר. המחקר בדק כיצד חווים ההורים את מעבר ילדיהם, איזה רגשות מלווים אותם, הדרכים השונות באמצעותן חווים ההורים את המעבר והבטים שונים הקשורים בחששות ובציפיות שיש להם מהילדים, מהצוות החינוכי של בית הספר (מנהל, מחנכת, יועצת, מורה מקצועי) ומהמערכת החינוך כולה. בנוסף בדקה העבודה באם זכרונותיהם וחוויותיהם האישיים של ההורים כתלמידים משפיעים על רגשותיהם ועמדותיהם בהווה כהורים. שימת לב מיוחדת הוקדשה גם לעמדות ההורים כלפי מעורבותם (מעורבות הורים) בתהליך החינוכי. המחקר בדק בנוסף את עמדות ההורים כלפי מעורבות הורים בתהליך החינוכי וכן את השפעתו של סדר הלידה על התפיסות, העמדות והרגשות לגבי כל אחד מהתחומים שתוארו כברי בדיקה. לצורך כך נערכה השוואה בין הורים לילדים בכורים לבין הורים לילדים שאינם בכורים.

מעורבות ההורים בבית הספר באה לידי ביטוי בתחומים שונים, לפיכך התרכז המחקר בתחומי המעורבות הבאים:
* ציפיות
* מוכנות
* עמדות ורגשות - תחושות וחששות

במחקר השתתפו 20 הורים לילדים בכורים ו-20 הורים לילדים שאינם בכורים, כולם בשני גני חובה לפני המעבר לכיתה א' (שתי קבוצות). במחקר שולבו משתנים כמותיים ואיכותיים שהמידע בגינם נאסף באמצעות ראיון ושאלון שפותחו על ידי החוקרת. כל ההורים מלאו בשלמות הן את השאלון והן את הראיון. ההורים הנבדקים דווחו על פחד, חששות, התרגשות ואפילו על אדישות לעיתים לקראת המעבר, בדיוק כפי שילדיהם חשו, כאשר תחושת הציפיה הייתה הדומיננטית. המחקר גילה כי הורים שחוו זכרונות חיוביים מתקופת בית ספרם חשו טוב יותר כלפי המעבר של ילדיהם לגן והביעו בטחון רב יותר בהשתלבות ילדם בבית הספר. כאשר נערכה השוואה בין ההורים לילדים בכורים לאלה שאינם, נמצא כי תחושת הבטחון לקראת המעבר בקרב הורים לילדים שאינם בכורים הייתה גבוהה ואילו תחושת הפחד והחשש בקרב קבוצת ההורים לילדים בכורים בלטה במיוחד. ציפיות ההורים מהגננות התמקדו בתחום הריגשי ואילו הציפיות ממחנכת כיתה א' בלטו במיוחד בתחום האישיותי. הובעה תמיכה במעורבות הורים בתהליך החינוכי ובעיקר בתחום החברתי-תרבותי. הניתוח נעשה בשני מישורים: בדיקת שאלות המחקר על המידגם תוך כדי השוואה בין האוכלוסיות השונות במידגם.

ניתן לסכם ולומר כי ממצאיו של המחקר מלמדים על חשיבות ההכרה בהורה כשותף משמעותי במעבר ילדו מהגן לבית הספר. מכיון שההורים חווים יחד עם ילדיהם את המעבר, הרי שלעמדותיהם ורגשותיהם עשויה להיות השפעה משמעותית על דרך השתלבותם של ילדיהם במסגרת החדשה והסתגלותם הבריאה אליה. מערכת החינוך תיטיב אם כן באם תכיר בחשיבות נושא הכנת ההורים לקראת כניסת הילדים לכיתה א' יחד עם הילדים. ככל שההורה ידע יותר ויהיה מודע יותר לתחושותיו ולדרך השפעתו על רגשות ילדו, וככל שיהיה רגוע יותר, סביר להניח שכך יחוש כלפי מערכת החינוך וישדר תחושות אלו לילדו, על מנת להקל את השתלבותו במסגרת החדשה והסתגלותו אליה.

תוכן העניינים:
תקציר
פרק 1 -  מבוא
פרק 2 -  רקע תיאורטי
2.1 רקע למחקר
2.2 המעבר מגן הילדים לבית הספר - נקודת הראות של הילד
2.3 מוכנות לבית הספר
2.4 תפיסות ההורים את ביה"ס
2.5 מעורבות הורים
2.6 סדר הלידה והשפעתו על התייחסות ההורים וציפיותיהם מילדיהם
2.7 מטרת המחקר
2.7.1 שאלת המחקר העיקרית
2.7.1.1 שאלות מישניות
פרק 3 -  המחקר
3.1 שיטת המחקר
3.2 אוכלוסית המחקר
3.3 כלי המחקר
3.4 הליך המחקר ועיבוד הנתונים
3.5 הנחות יסוד וציפיות החוקרת
3.6 תרומתו של המחקר
3.7 היבטים אתיים
פרק 4 - הממצאים
4.1 המידגם
4.2 מין
4.3 גיל
4.4 השכלה
4.5 עיסוק ההורים
4.6 סדר הלידה
4.7 מספר הילדים במשפחה
פרק 5 - דיון
פרק 6 - סיכום והמלצות
ביבליוגרפיה
נספחים


מתוך העבודה:
כניסת הילדים לבית הספר מהווה שלב חשוב בהתפתחותם, קרי, סיום תקופת הגיל הרך. תקופת בית הספר היסודי מאופיינת בתהליך התגבשותו של ה"אני" תוך אגירת כוחות נפשיים וגופניים לקראת התמודדות עם גיל ההתבגרות. שתיים מתוך המטרות העומדות בפני הילד בן השש הן: כניסה לתפקיד של לומד והשתייכות לקבוצת בני הגיל (רביב וכצנלסון, 1996). הכניסה לבית הספר משמעותה יציאה מתוך המסגרת המשפחתית התומכת, המעניקה חסות ובטחון, אל מסגרת חדשה, השייכת למערכת החברתית הרחבה שמחוץ למשפחה. המשפחה מעמידה את הילד לשיפוטה של החברה, וזו דרך המוסד החינוכי מעריכה את השגי המשפחה בחינוך הילד מבחינה אינטלקטואלית, חברתית ורגשית (רביב וכצנלסון, 1996). המעבר מהגן לבית הספר מהווה מצב לחץ עבור הילדים וגם עבור ההורים והמחנכים (כהן, 1997 ).
 
עבודה מס' 62145 SHOPPING CART DISABLED
תפקידו של ההורה בהתפתחות הילד, 2002.
ניתוח תיאוריות בנושא (פרויד, אריקסון, הגישה הביהביוריסטית, פיאז'ה, סירס, מהאלר ואחרים) .
4,619 מילים (כ-14 עמודים), 7 מקורות, 318.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
הערות פתיחה
מבוא - סקירה תיאורטית
תפקידו של ההורה בהתפתחות הילד
סיכום
ביבליוגרפיה

הערות פתיחה
השאלה " מה תפקידו של ההורה בהתפתחות הילד לאורך החיים", אינה מתייחסת באופן ספציפי
לשאלה מיהו ההורה. בעבודתי זו אגדיר "הורה" כדמות הבוגרת המשמעותית בחיי התינוק ואח"כ
הילד. רוב התיאוריות הפסיכולוגיות מתייחסות לאם כדמות משמעותית, מאחר וההנחה היא שהפן
הפיזיולוגי (האם נושאת את התינוק ברחמה תשעה חודשים), משפיע גם על הפן של הקשר הנפשי,
וכן מאחר ובד"כ האם היא שמספקת את צרכיו הראשוניים של התינוק באמצעות הנקה. עם זאת,
בנסיבות אחרות, אין ספק שהמבוגר המשמעותי יכול להיות גם האב, או הורים לא ביולוגיים כמו
הורים מאמצים, אומנים ואפילו מטפלת עיקרית בילד, במקרה ואין דמויות הוריות.
במהלך כתיבתי אשתמש אולי במילה "אם", שכן כאמור זהו המינוח הרווח להורה משמעותי, אולם
בכל מקרה הכוונה היא לכל אחת מהדמויות שהוזכרו קודם.
הנחה נוספת הטמונה בשאלה "תפקידו של ההורה בהתפתחות הילד לאורך החיים" היא שהמדובר
באותו הורה, הממשיך להתקיים, פיזית ומשמעותית, לאורך חיי הילד, גם כאשר הילד גדל והופך
לבוגר בעצמו. מאחר והקיום הפיזי אינו נצחי, הרי שלעיתים לא זוכה האדם בהורה שילווהו כל
חייו, שכן לעיתים ההורה נפטר אף בגיל צעיר. עם זאת, אטען שהשפעת ההורה נמשכת גם מעבר
לקיומו הפיזי, שכן ישנם שני מסלולים מקבילים של השפעה.

התיאוריות ההתפתחותיות המרכזיות מייחסות תפקיד נכבד להורה בהתפתחות הילד.
אתייחס לתיאוריות של פרויד, אריקסון והגישה הביהביוריסטית, לפי הסדר. לתיאוריה של פיאז'ה
ותיאוריות נוספות אתייחס בפרק הבא, בו אתייחס גם להשפעת ההורים על התפתחות קוגניטיבית.
תיאוריית ההתקשרות תיבחן גם היא.

 
עבודה מס' 70225 SHOPPING CART DISABLED
השפעת אובדן הורה על ילדים בגיל הרך, 2013.
האם קיים הבדל בין אובדן אב לאובדן אם? מהו ההבדל המגדרי בסוגיית האובדן? מהם הקשיים הניצבים בפני היתום בגיל הרך? ומהן דרכי ההתמודדות בתהליך שיקום ההסתגלות למציאות החדשה?
10,371 מילים (כ-32 עמודים), 35 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
אובדן הורה בגיל הרך הינו נושא רחב ביותר, ומכלל האפשרויות שבחנתי החלטתי להתמקד ולהעמיק בשאלת החקר הבאה: כיצד ישפיע אובדן הורה על ילד בגיל הרך? ובשאלות הנגזרות מכך: האם קיים הבדל בין אובדן אב לאובדן אם? מהו ההבדל המגדרי בסוגיית האובדן? מהם הקשיים הניצבים בפני היתום בגיל הרך? ומהן דרכי ההתמודדות בתהליך שיקום ההסתגלות למציאות החדשה?
בחרתי להעמיק דווקא בנושא זה מכיוון ואנו חיים במדינה רווית מוות לא טבעי - אנו כל הזמן פוגשים בחיים היומיומיים שלנו ילדים שאיבדו הורה במלחמות, בפיגועי טרור, בתאונות דרכים וכדומה, ועל כן, יש חשיבות גבוהה לחקור את הנושא כדי לדעת לתת מענה, סיוע ותמיכה לילדים הללו באשר נפגוש בהם. סוגיית אובדן ההורה מוכרת לנו מעיקר מסביבתנו הקרובה, אך בכל העולם ילדים מאבדים את הוריהם מדי יום ולכן הנושא מעורר סקרנות גם בקרב חוקרים רבים ברחבי העולם ולא רק בישראל - ועל כן בחרתי לבסס את עבודת המחקר שלי על מחקר ספרותי, מכיוון שישנם מקורות מידע בלתי נדלים לנושא הכל כך מעניין והכל כך חשוב הנ"ל.
בפרק הראשון של העבודה אסביר את חשיבותה של המשפחה כיחידת ההשתייכות הבסיסית הראשונה שהילד משתייך אליה, בכך שהיא מהווה את המסגרת ההכרחית להתפתחותו התקינה. ישנם תפקידים ייחודיים המיוחסים לכל אחד משני ההורים בחיי הילד, כך שהפנמתם מסייעת בבניית חלקים שונים באישיותו. על רקע נתוני יסוד אלו הקשורים למרכזיות המשפחה בחיי הילד, וחשיבותה הרבה של היחידה המשפחתית השלמה לבריאות נפשו של הילד, אנסה להעביר את הזעזוע והמשבר הנורא שאותו חווה הילד הרך עקב אובדן אחד מהוריו.
בפרק השני של העבודה אפרוס את התגובות וההשלכות של אובדן ההורה על הילד ברבדים שונים. החל מחוסר רגשי עמוק שגורם לערעור הילד בתחומי הנפש, ההתנהגות והמצב הפיזיולוגי וכלה במצב החברתי.
בפרק השלישי של העבודה אציג את המשגת המוות והשפעתה על הסתגלות תקינה לאובדן. המשגת המוות הינה תהליך התפתחותי הכולל הכרה במרכיבים: אי הפיכות המוות, סופיות המוות, סיבתיות המוות, הכרחיות המוות והזקנה כבת לוויה למוות. רק קבלה של עובדת המוות מאפשרת קבלה אמוציונאלית, כלומר, המשגת המוות מאפשרת עיבוד רגשות נכון, מפחיתה את רמת החרדה ומסייעת להתאבלות תקינה ולהתארגנות נכונה במציאות החדשה של חיי היתום.
בפרק הסיכום אציג את מסקנותיי מתהליך המחקר וכן אענה על שאלת המחקר והשאלות הנלוות שהעלתי במבוא.

תוכן עניינים:
מבוא
1. מבנה וחשיבות התא המשפחתי בעולמו של הילד
1.1 חשיבות התא המשפחתי להתפתחות התקינה של הילד
1.2 עיצוב האישיות באמצעות הליך ההזדהות עם ההורים
1.2.1 תפקיד האב בחיי הילד
1.2.2 תפקיד האם בחיי הילד
2. השפעת אובדן ההורה על הילדים
2.1 מצב משבר בשל אובן אדם קרוב
2.1.1 אובדן אב
2.1.2 אובדן אם
2.2 תגובות הילדים לאובדן הורה
2.2.1 חרדה ופחת מפני המוות
2.2.2 חוסר אונים ותחושת נטישה
2.2.3 דיכאון
2.2.4 רגשות אשם
2.2.5 בריחה והכחשה
2.2.6 כעס ותוקפנות
2.2.7 בושה ונחיתות
2.3 קשיי הסתגלות היתום
2.3.1 קשיים בתחום הרגשי-אישיותי
2.3.2 קשיים בתחום החברתי
2.3.3 קשיים בתחום הלימודי
2.4 סיבות אפשריות להעצמת קשיים של יתומים בתחומי התפקוד השונים
3. הסתגלות היתום בגיל הרך באמצעות המשגת המוות
3.1  השפעת גיל היתום על ההתמודדות
3.2 תהליך ההמשגה לפי גילאים
3.3 ההיבטים המרכזיים של מושג המוות לצורך תקינות האבל
3.3.1 אי הפיכות המוות
3.3.2 סופיות המוות
3.3.3 סיבתיות המוות
3.3.4 הכרחיות המוות
3.3.5 הזקנה כבת לוויה למוות
3.4 הבנת מושג המוות בגילאי הגן
3.5 חשיבות המשגת המוות להסתגלות תקינה
3.5.1 הקשר בין המשגת המוות לחרדה
3.6 ההתאבלות והשפעתה על ההמשגה ועל ההסתגלות
3.6.1 תרומתה של ההתאבלות להסתגלות תקינה
3.7 תהליך עיבוד האבל אצל ילדים
3.8 הודעה על המוות
4. דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
בתחילת חיי הילד שייך האב לעולמו החיצוני, בנוסף, דמות האב נתפסת אצלו בתחילת חייו כניתנת להחלפה. על ידי נכונות הילד להזדהות עם האב פועלת המגמה להתרבות. הילד הופך את דמות האב לחלק ממנו נוסף לדמות האם. על ידי קליטת האב מתרחב עולמו (כהן, 2007).
 
עבודה מס' 60453 SHOPPING CART DISABLED
התעללות פיזית בילדים במשפחה, 2001.
בחינת הסיבות והמניעים המביאים הורה להכות את ילדו.
5,762 מילים (כ-17.5 עמודים), 29 מקורות, 175.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
"אין פוגעים בחייו,בגופו או בכבודו של אדם באשר הוא אדם".
"כל אדם זכאי להגנה על חייו,על גופו ועל כבודו".(חוק יסוד כבוד האדם וחירותו).
אלימות במשפחה הוא מושג כמעט אבסורדי.
קשה מאוד להאמין כי במשפחה,המקום הכי בטוח לכאורה לילד,יתכן גיהנום של אלימות ופחד. תופעה זו היא רחבת היקף בארץ ובעולם ובשנים האחרונות הפכה החברה בעולם ובכללה החברה הישראלית מודעת יותר ויותר להיקף התופעה ולדרכי ההתמודדות עימה.
לצערנו נותרו עוד שאלות פתוחות למכביר והחשובה שבהן אולי היא: המניע,הסיבה שגורמת להורה האלים להכות את ילדו ,את כל אשר אהב.
על שאלה זו אנסה לענות בעבודתי.בנוסף אחשוף את ההשפעות הנראות של כזו התעללות על הילד הקורבן בטווח הקצר והארוך יותר.פן זה באלימות - ההתעללות, הוא הקשה ביותר מאחר והוא לא בוחל באמצעים ומשפיע על כל תחומי החיים של הילד והפגיעות הן לרוב לא רק פיזיות אלא נפשיות ורגשיות באותה המידה.
לוגסי (1991) גורסת כי ילד בסיכון הוא ילד הנמצא במצב שעלול להזיק לו קשות באופן נפשי, פיזי, מיני, או למנוע ממנו התפתחות תקינה כשל ילד אחר בקבוצת השווים שלו.
אם כן ילד בסיכון הוא בהחלט ילד אשר חשוף לאלימות מסוג כלשהו. התעללות פיזית ורגשית הן לדאבוננו בלתי נפרדות ומקשות על הילד כאחד. הנזק הגופני גורם לנזק נפשי קשה, וברוב המקרים משפיע לטווח ארוך ואף בלתי הפיך. על כן אל לנו לנתק את ההתעללות הפיזית מהשפעותיה הנפשיות אלא לדון בהן יחד.
אעמוד על חשיבות המשפחה כמסגרתו הראשונה של הילד וכמפגש הראשון שלו עם החברה, ובכך אציג את הפשע כחמור ואולי כאחד החמורים ביותר.

תוכן עניינים:
I wish
מבוא
תאוריות פסיכולוגיות
תאוריות סוציולוגיות
הגורמים האפשריים לפגיעה בילד
תעודת זהות של הקורבן
היבט משפטי
10 זכויות הילד הבסיסיות
דיון ומסקנות
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח 1: היקף התופעה
נספח 2: נתונים סטטיסטיים (עד 1998)
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 19 :: [עמוד 1 מתוך 3]
עבור לעמוד: 1 2 3 :: עמוד הבא >>