היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 69
עבודה מס' 65351
כיצד החרדה הפוסט טראומטיות משפיעות על הישגים לימודיים.
6,938 מילים (כ-21.5 עמ'), 36 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 66302
בדיקת הישגים לימודיים במתמטיקה והקשרם לעמדותיהם וארץ מוצאם של התלמידים.
7,629 מילים (כ-23.5 עמ'), 22 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 67248
ניתוח סטטיסטי של נתוני מבחן ה- PISA 2002.
5,507 מילים (כ-17 עמ'), 12 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61740
3,140 מילים (כ-9.5 עמ'), 0 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 65288
בחינת שלוש גישות של החינוך הבלתי פורמלי המופעלות ע"י האגף להשכלה ולמידה של החברה למתנ"סים.
9,251 מילים (כ-28.5 עמ'), 16 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 60031
22,344 מילים (כ-69 עמ'), 14 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 62272
האם הלמידה הפעילה יכולה לסייע לתלמידים להגביר את הישגיהם גם ללא תוספת פעילויות אחרות.
8,282 מילים (כ-25.5 עמ'), 51 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 62260
סקירת מחקרים.
3,858 מילים (כ-12 עמ'), 8 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 64286
במחקר זה נעשה ניסיון לברר האם קיימת תרומת אקלים הכיתה להישגים לימודיים.
2,337 מילים (כ-7 עמ'), 3 מקורות, 203.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 69