היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 48
עבודה מס' 66022
סקירת ספרות למושגים בחשבונאות פיננסית וניהולית וניתוח פיננסי של חברת MFI ע"ב דוחות רווח והפסד ומאזן החברה.
4,056 מילים (כ-12.5 עמ'), 10 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 63915
ניתוח שיווקי: ניתוח סביבתה העסקית של החברה, ניתוח ענף המזון, ניתוח פנימי של החברה, אסטרטגיות שיווקיות. ניתוח פיננסי: יחסים פיננסיים ומדד אלטמן.
7,085 מילים (כ-22 עמ'), 6 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 64733
ניתוח דו"חות כספיים של חברת אסם, ניתוח הסביבה העסקית של החברה לעומת המתחרה עלית, חישוב וניתוח יחסים פיננסים וביצוע הערכת שווי לחברת אסם.
13,705 מילים (כ-42 עמ'), 4 מקורות, 724.95 ₪
עבודה מס' 70052
ניתוח הענף ,הסביבה העסקית של החברה, חישוב וניתוח יחסים פיננסים על בסיס הדוחות הכספיים תוך השוואה לחברת דן המתחרה ולבסוף ביצוע הערכת שווי לחברת ישרוטל ל-31.12.12.
13,188 מילים (כ-40.5 עמ'), 6 מקורות, 447.95 ₪
עבודה מס' 67499
סקירה וניתוח של שוק האופנה וההלבשה בארץ תוך דגש על חברת קסטרו-מודל, ניתוח החברה מיקום החברה בשוק, סיכונים עסקיים והתחרות הפועלות בענף.
10,436 מילים (כ-32 עמ'), 12 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68487
סקירה וניתוח החברות והסביבה הכלכלית שלהן והערכת שווי של חברת 'דלק רכב'.
6,436 מילים (כ-20 עמ'), 0 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 64824
סקירת החברה וניתוחה, תוך השוואה לחברת פלסטו שק
8,021 מילים (כ-24.5 עמ'), 16 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 60504
הצגת הסביבה העסקית, תיאור החברה וניתוח פיננסי.
9,147 מילים (כ-28 עמ'), 3 מקורות, 374.95 ₪
עבודה מס' 50234
ניתוח היחידה העסקית, ניתוח חיצוני, אסטרטגיות פונקציונליות, מצב פיננסי, ניתוח SWOT וSUCCESS- ודיון בניתוח.
13,767 מילים (כ-42.5 עמ'), 7 מקורות, 274.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 48