היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 73
עבודה מס' 60578
השפעתם על תחושת הביטחון והמורל שהם נוטעים בציבור האמריקאי.
8,115 מילים (כ-25 עמ'), 19 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 60420
סקירת חייו ובחינת השאלה לאור כתביו של האיש.
8,208 מילים (כ-25.5 עמ'), 10 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 70086
בחינת הסיבות להעלאת יהודי אתיופיה במבצע משה.
8,032 מילים (כ-24.5 עמ'), 22 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 60606
בחינת הסרט מההיבט הפמיניסטי וההיבט הפוסטמודרני, תוך התייחסות למימד החתרני בסרט.
6,321 מילים (כ-19.5 עמ'), 15 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 60662
הילדות והנערות כפי שהם משתקפים במקאמה ובחינת ייחודם של הנעורים למול הזיקנה.
7,475 מילים (כ-23 עמ'), 24 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 69001
בחינה של תפיסת הילדות ותפיסת תפקיד ההורים בתהליך חינוך הילד כפי שהם באים לידי ביטוי בשני הספרים.
1,530 מילים (כ-4.5 עמ'), 5 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 60941
בחינת נאורותה של ישראל על פי קריטריונים שהציב הפילוסוף היהודי-גרמני משה מנדלסון במאה ה18 - , בתשובתו לשאלה מהי נאורות.
2,535 מילים (כ-8 עמ'), 7 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69377
השתלשלות תקנת קריאת התורה מימי משה רבינו ועד לימינו.
6,051 מילים (כ-18.5 עמ'), 14 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 50987
סקירת זכויות הנשים כפי שהן באות לידי ביטוי בדיני העבודה; האם אכן זכויותיהן זוכות להגנה והאם הגנה זו יעילה.
12,191 מילים (כ-37.5 עמ'), 12 מקורות, 373.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 73